Kerk Historie

Al rond 1610 waren de in Oude Wetering en omgeving werkende predikanten volgelingen van Arminius. Deze Leidse hoogleraar en zijn volgelingen waren een voorstander van meer vrijheid in geestelijke zaken. De Dordtse synode van 1619 besliste echter anders en de ‘rekkelijken’ werden uit hun ambt ontzet.

Maar al snel vonden zij in de ‘Heerlyckheit Alkemade‘ enige tolerantie en van daaruit werden de gelovigen in Oude Wetering ‘in ’t geheim’ bediend. In 1632 kreeg Oude Wetering haar eerste Remonstrantse predikant. Die werkte wellicht nog vanuit een ‘schuilkerk’. De huidige kerk heeft zijn oorsprong zeer waarschijnlijk in 1645.

Jarenlang stond voor de kerk nog de pastorie, omdat het aan Remonstranten niet was toegestaan om een gebouw neer te zetten, dat vanaf de openbare weg als kerk herkenbaar was.

Het mooie kerkgebouw zoals we dat nu zien stamt uit 1819. De pastorie verdween en het kerkgebouw werd verlengd en er kwam een behoorlijk front.

Het geheel werd in 1975 gerestaureerd en is nu een rijksmonument.