Agenda

Kerstlunch

In overleg met het kerkbestuur is er besloten dat we op dinsdag 19 december a.s wederom de kerstlunch laten plaats vinden. We beginnen de middag om 12 .00 uur. Een gebeurtenis waar verschillende mensen naar uitkijken. Ik denk dat er vele mensen jaloers zijn, omdat wij een middag als deze in een kleine kerkgemeenschap kunnen […]

12:00
19 december 2017
Kinderdienst

De voorganger van deze dienst is Ds. Roos Ritmeester uit Utrecht.

19:00
24 december 2017
Kerkdienst

De voorganger van deze dienst is Dr. Koen Holtzapffel uit Rotterdam.

10:00
25 december 2017
Kerkdienst

De voorganger van deze dienst is Ds.M.J.Wassenaar uit Wassenaar.

10:00
31 december 2017
Kerkdienst
10:00
7 januari 2018
Oecumenische

Gezamenlijke dienst met als voorganger Ds. Roos Ritmeester

11:00
21 januari 2018
Kerkdienst

Deze dienst wordt voor gegaan door Ds. P. Korbee uit Leiden.

10:00
4 februari 2018
Kinderdienst
10:00
18 februari 2018
Kerkdienst

Voorganger van deze dienst is Ds. M.E. Rosen Jacobson – van Dam uit Rotterdam.

10:00
4 maart 2018
Kinderdienst
08:30
18 maart 2018