In 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat de Remonstrantse Broederschap is opgericht. Die oprichting was een gevolg van het feit dat de ‘rekkelijke’ geloofsopvattingen van de remonstranten door de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) werden veroordeeld. De remonstrantse predikanten werden vervolgens verbannen uit de Republiek. Een aantal van hen kwam samen in de stad Antwerpen en richtte daar in de nazomer van 1619 een broederschap op om elkaar en de achtergebleven remonstranten in de Republiek te ondersteunen: de Remonstrantse Broederschap.

Vier eeuwen lang hebben remonstranten zich ingezet voor een vrij en verdraagzaam christendom. In een geest van openheid, gelijkheid en vrijmoedigheid houden zij zich tot de dag van vandaag bezig met de diepere vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.

In 2019 zullen er veel momenten zijn om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij verleden en toekomst van de remonstranten. Maar zeker is er ook reden om dankbaar te zijn en die dank te uiten. Daarom starten wij ons jubileumjaar op zondagmiddag 3 maart 2019 met een feestelijke dankdienst. Die wordt gehouden in de Arminiuskerk, Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam, om 15:00 uur.

Tijdens die dienst wordt de speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde jubileumcantate ‘Rust vinden in Verwondering’ uitgevoerd van Willem van Twillert. Het geheel staat onder leiding van Maarten van der Bijl, cantor organist van de Geertekerk in Utrecht.

Wij nodigen u van harte uit om bij die dankdienst aanwezig te zijn!