Wij stellen onze leden, vrienden en belangstellenden vast op de hoogte van het van het volgende:

 

Door de coronacrisis zijn er nog steeds gebeurtenissen die niet door kunnen gaan. Dat is ook zo voor de kerstperiode. Jammer, maar het naleven van de bekende veiligheidsmaatregelen staat voorop. Was het maar waar dat we voor de aankomende tijd mogen rekenen op een ook voor onze gemeente belangrijke versoepeling van maatregelen. Dat is niet het geval.

 

We hebben daarom moeten besluiten dat de traditionele kerstlunch niet doorgaat. De ruimte in ons kerkje is daarvoor gewoonweg te beperkt.

 

Om dezelfde reden zal ook de kinderkerstviering in ons kerkje op kerstavond niet gehouden kunnen worden. Zoals u in onze mail van 2 december heeft kunnen lezen komt daarvoor in de plaats een live online kerstfeest. Dit wordt zeker de moeite waard om bij te wonen. Een link naar het bijwonen daarvan volgt nog.

 

En niet te vergeten het koperpoetsen, samen met het maken van kerstversiering. Ook dat kan niet doorgaan, althans niet in de gebruikelijke setting.

 

In de binnenkort te verschijnen “Op de Oude Wateringhe” zult u gelukkig nog wel de kerkdiensten op 1e Kerstdag en met Oudjaar aantreffen. Wij vragen u wel om u voor beide vieringen op te geven bij Hans de Vries (hanswdevries15@hetnet.nl). Doe dit alstublieft op tijd, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er voor iedereen plaats is.

 

Allemaal niet zulke prettige berichten die juist betrekking hebben op een periode van het jaar waarin we elkaar in een bijzondere sfeer kunnen ontmoeten én bemoedigen, maar op deze manier denken we dat we er toch een mooie maand van kunnen maken. Laten we hopen dat Kerst 2021 weer zoals gebruikelijk gevierd kan worden !

 

Oude Wetering, 3 december 2020.

 

Met vriendelijke groet,

De Kerkenraad