Op maandag 15 april om 11:00 uur komt onze leeskring weer voor het eerst bij elkaar. We zullen het boek ‘Magdalena’ van Maarten ’t Hart lezen. De leeskring wordt begeleid door onze voorganger Jan Berkvens. De bedoeling is om twee keer bij elkaar te komen. De eerste keer (op 15 april) hebben we het eerste deel van het boek gelezen (tot aan het hoofdstuk ‘Afspraak’). Dan bespreken we wat we er tot nu toe van vinden en hoe we denken, hopen, of verwachten dat het afloopt. De tweede datum spreken we met elkaar af. Dan hebben we het hele boek gelezen en bespreken we wat ons uit het boek heeft verwonderd en geraakt.

Over Magdalena:
Na mijn dood,’ zei de moeder van Maarten ’t Hart vaak, ‘kun je over me schrijven wat je wilt, maar spaar me zolang ik leef.’ Nadat zijn moeder in 2012 is overleden, heeft Maarten ’t Hart alsnog de wonderlijke eigenaardigheden en de onwrikbare, rotsvaste zekerheid des geloofs van zijn moeder aan een nader onderzoek kunnen onderwerpen. Met dit prachtige boek als resultaat.

De Volkskrant: ‘Hartstochtelijke moederliefde (…) mooi en kwetsbaar.
Interview bij De Wereld Draait Door: https://www.tzum.info/2015/02/filmpje-maarten-t-hart-praat-over-zijn-nieuwe-boek-magdalena-een-moederboek/

Het boek is in verschillende editiesuitgegeven:
Als pocketuitgave door Uitgeverij Rainbow: ISBN: 978 90 417 1231 8
Als boek met grotere letters door De Arbeiderspers: 978 90 295 3855 8

We ontmoeten elkaar in de consistoriekamer. Voor meer informatie en aanmelding:
Marjan Kersten: ququ13jd@kpnmail.nl en telefoon: 0651522509