Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Wij moesten u op 25 maart jl. jammer genoeg mededelen dat de kerkdiensten op Goede Vrijdag en op Eerste Paasdag tóch niet door konden gaan. We zijn inmiddels een paar weken verder en ontwikkelingen met betrekking tot corona-maatregelen volgen elkaar snel op.

We hebben nu besloten dat er op zondag 9 mei a.s. (in “Op de Oude Wateringhe” is die datum abusievelijk niet ingeroosterd) eindelijk weer een kerkdienst kan zijn. Ds. Jan Berkvens is dan voorganger.

We hebben hierbij onder meer bij bedacht dat tegen die tijd nogal wat van onze leden een 1e en mogelijk ook reeds een 2e vaccinatie zullen hebben ontvangen!  Voor de a.s. kerkdiensten geldt verder dat de bepalingen van het Gebruiksplan van toepassing blijven. Het maximaal aantal bezoekers is iets minder dan volgens het plan, nl. 25 en koffiedrinken na de dienst kan alleen wanneer men op zijn/haar eigen stoel blijft zitten. De koffie wordt daar dan geserveerd.

Wanneer u op 9 mei van plan bent te komen, vragen wij u zich daarvoor uiterlijk 5 mei bij onze koster Ed van Pelt op te geven. Dat kan telefonisch, 0713315920 (bij voorkeur) of met een email, plonie.ed@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad