Op zondag 13 Augustus 2017 organiseerde de Remonstrantse kerk Oude Wetering een weer bijzondere dienst in de tuin van de kosterswoning. Een hagenpreek, dat is een kerkdienst in de open lucht. Deze werden in de Nederlanden veel gehouden door calvinisten in 1566 en de daarop volgende jaren, omdat openlijke geloofsuitoefening hun verboden was. In de 17e eeuw waren het de Remonstranten die gedwongen waren hun bijeenkomsten stiekem in schuren, weilanden of soms op het ijs te houden.

De dienst werd afgesloten met een gezellige picknick.