In de laatste “Op de Oude Wateringhe” wordt op blz. 9 onder het kopje “Programma tweede helft 2021” al aangekondigd dat het a.s. zondag 12 september Startzondag zal zijn, deze keer in het kader van een Hagenpreek.

In de kerkenraadsvergadering van 6 september hebben we vastgesteld dat de weersverwachtingen voor het komende weekeinde het waarschijnlijk wel mogelijk maken om de Hagenpreek (voorganger ds. Jan Berkvens) met aansluitend de picknick, zoals altijd, buiten te houden.

We prijzen ons gelukkig dat we daarvoor ook nu gebruik mogen maken van de tuin van Ed en Plonie van Pelt waarvoor onze hartelijke dank!

Het programma voor aanstaande zondag is als volgt

  • vanaf 10.00 – 10.30 uur Inloop in de kerk met een kopje koffie/thee 10.30 – 11.30 uur Hagenpreek in de tuin van de kosterswonig naast de kerk
  • 11.30 uur Picknick in de tuin van de kosterswoning

Wij vragen hierbij uw aandacht voor het volgende

  • neem met het oog op “corona” s.v.p. steeds de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht
  • het is ook deze keer de bedoeling dat we voor de picknick zelf allerlei hapjes zoals belegde broodjes, quiches en/of salades meenemen en dan wat meer dan alleen voor onszelf. Dan kunnen ook eventuele al dan niet verwachte gasten meedoen. Voor het drinken zal Ed van Pelt weer zorgen.
  • in verband met “corona” graag de meegebrachte broodjes enz. naar de consistorie brengen. Na de hagenpreek zullen die nl. centraal vanaf een buffet in de kerk uitgeserveerd worden (geen zelfbediening dus !!)
  • tijdens de dienst zal er één keer gecollecteerd worden. Een deel van de opbrengst is voor Honderd Weken (zie de toelichting in ons blad), het andere deel voor de eigen gemeente.

TENSLOTTE

Ook door de 1,5 meter zal de plaatsruimte in de tuin beperkt zijn. Wij vragen u ons daarom uiterlijk donderdag 9 september te laten weten of u komt en zo ja met hoeveel personen. Wij kunnen maximaal 45 bezoekers ontvangen. Aanmelden kunt u zich bij:
Hans de Vries, tel.0252-412477, e-mail: hanswdevries15@hetnet.nl of
Ed van Pelt, tel. 071-3315920, e-mail: plonie.ed@gmail.com