Vier je Pinksteren met ons mee dit jaar?

In remonstrantse gemeenten worden wegens corona nog maar mondjesmaat fysieke diensten gehouden. Vanuit de landelijke organisatie van de Remonstranten wordt daarom met Pinksteren een digitale dienst aangeboden. Deze landelijke digitale dienst komt uit Haarlem en wordt verzorgd door ds. Sabine du Croo, remonstrants predikant in Haarlem, en ds. Claartje Kruijff, innovatiepredikant in Naarden-Bussum.

De lezingen zijn uit Handelingen 2 en Genesis 2. Rode draad door de drie delen is de regel ‘Zo kwam de Geest in alle gelovigen’.

Vanaf pinksterzondag 23 mei is deze digitale dienst te bekijken en te beluisteren, op de homepage van deze website (www.remonstranten.nl) vindt je dan een link naar de opname. Gewoon aanklikken en je viert Pinksteren met ons mee.