Biologisch en in balans met de natuur

Een lezing van Martijn Vis. “Door het telen met gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kun je op kortere termijn wel meer omzet halen, maar al deze onnatuurlijke maatregelen hebben een negatieve invloed op het leven in de grond, dat leven zal steeds minder worden. De gevolgen zie je op de landbouwgronden. Er komen meer plassen op het land te staan. De grond slaat dicht en is niet geschikt meer voor landbouw. We moeten leven van de rente die de grond ons geeft .


Een interessante benadering, die Martijn in zijn lezing verder zal toelichten en waarschijnlijk wel de nodige discussie zal opleveren!