Beste leden, vrienden en belangstellenden,
    In aansluiting op onze mail eerder vandaag over het vervallen van
    kerkdiensten nu meer in detail het volgende:
    zoals algemeen bekend is sinds begin deze week ons land als gevolg
    van de coronacrisis geheel in lock down.
    De CoZa, het bestuur van onze Remonstrantse Broederschap, heeft de
    kerkenraden en de voorgangers per mail van 15 december met klem
    aangeraden om “vanaf nu tot en met 19 januari geen fysieke
    kerkdiensten meer te houden”(einde citaat).
    Wij hebben met pijn in het hart besloten om dit dringende advies te volgen.
    Dit betekent dat dit jaar de diensten van 20 december en 25
    december (1e Kerstdag) komen te vervallen. (Dat de kinderkerstdienst
     op 24 december niet doorgaat heeft u o.a. in “Op de Oude Wateringhe” kunnen lezen).
    Er is één uitzondering. Zoals altijd worden tijdens de dienst op
    Oudejaarsdag (17.00 uur) waarin voor zover toepasselijk zij die ons
    het afgelopen jaar ontvielen worden herdacht, gaat wél door! Voor deze
    dienst gelden natuurlijk de bekende veiligheidsmaatregelen, waaronder de
    1,5 meter afstand.
    Onze koster heeft nog eens nauwkeurig nagemeten wat dit betekent voor
    onze kleine kerkzaal: maximaal 25 bezoekers. Daarom ons eerdere verzoek
    om het ons tijdig vooraf te laten weten wanneer u van plan bent om deze
    dienst te bezoeken (email:hanswdevries15@hetnet.nl).
    Tot slot: in de bijlage van deze boodschap kunt u informatie aantreffen over
    landelijke online-vieringen op Kerstavond en Eerste Kerstdag. Vieringen
    waaraan ook onze gemeente een bijdrage levert.
    Wij wensen u en de uwen goede Kerstdagen en een gezond2021 toe.
    Met vriendelijke groet,
    De Kerkenraad