Beste leden, vrienden en belangstellenden,
Eerder deelden wij u mee dat wij op zondag 17 januari a.s. een bijeenkomst in ons kerkje willen organiseren om met elkaar de toekomstvisie “Remonstranten, een bezield verband” te bespreken. De visie beslaat de periode 2020-2030. Wat zal die naar verwachting voor onze gemeente betekenen?
In verband met ook nu weer de coronacrisis kan deze bijeenkomst niet doorgaan, zoals ook de oecumenische dienst elders op de genoemde datum niet doorgaat.
Wij zijn van plan om u een nieuwe datum met een programma te sturen, zodra dit mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad