Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

Overdenking

Van de predikant

 

Een nieuw seizoen staat voor de deur, met de startzondag op zondag 20 september, een filmavond, een boekenclub en een koffieconcert. Na een half jaar waarin we weinig konden samenkomen, is er de komende maanden toch weer van alles te beleven in ons mooie kerkje. De behoefte eraan is groot: we hadden een gezellige ochtend en lunch rond de hagenpreek en ook de andere vieringen worden weer goed bezocht. We houden ons daarbij aan de maatregelen en vinden daardoor nieuwe en andere wegen om zinvolle bijeenkomsten te organiseren. Het pastoraat vond en vindt deels telefonisch plaats. Neem gerust contact op als je behoefte hebt aan een gesprek.


Overdenking: De eerste foto van God

 

 

De overdenking tijdens de hagenpreek werd geinspireerd door een foto die op de overzichtstentoonstelling van het werk van Eddy Posthuma de Boer hing, in het Haagse Fotomuseum eerder deze zomer. ‘De eerste foto van God’ heet de foto. Er hoort een gedicht bij van Cees Nooteboom en resoneert met het begin van het boek Genesis, wat we die prachtige ochtend in de tuin hoorden.

 

Het gedicht van Cees Nooteboom gaat als volgt:

 

Zo zag ik eruit na die eerste dag

Ik alleen met mijn stenen van steen,

Ik alleen met mijn luchten van lucht.

 

Dat was de dag waarop ik nog gelukkig was,

de aarde nog woest en ledig.

Pas daarna schiep ik de bomen,

de dieren, het leger en die fotograaf.

 

Dikwijls heb ik heimwee naar de dag

waarop ik hem maakte, als allereerste.

Hij en ik, samen in mijn schepping,

ik in mijn paarse jasje tussen mijn luchten van lucht,

hij met zijn oog als een spiegel

Op mijn stenen van steen,

 

en verder niets.

 

 

Wie heeft ooit de eerste foto van jou gemaakt? Heb je enig idee? En wie de eerste foto van het Vrijheidsbeeld, of van het Paleis op de Dam, van ons prachtige kerkje?

 

Maar wie heeft ooit de eerste foto van God gemaakt? Dat weten we: Eddy Posthuma de Boer, een van de bekendste Nederlandse fotografen, die materiaal heeft aangeleverd voor Nederlandse en internationale kranten en tijdschriften. Tot 23 augustus is er in het Haagse Fotomuseum een overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien. Daar hangt hij: de eerste foto van God. Gemaakt op de eerste dag, volgens Cees Nooteboom. Helemaal bijbelvast is het niet, want volgens het verhaal uit Genesis wat we net gehoord hebben zou het aan het einde van de derde dag moeten zijn geweest. Maar zoals de foto laat zien, is de aarde ook dan nog behoorlijk woest en ledig. Met God in het midden. Hoe bijbelvast dát beeld is, kun je je afvragen: Is God wel zo menselijk tastbaar? Als dat dan zo is, is het dan per se een man? Zou God ook zo gedwee poseren? En… als de mens nog niet geschapen is, wie is dan die fotograaf?

 

Maar goed, God alleen met zijn stenen van steen, maar haar luchten van lucht. De dag waarop God nog gelukkig was, de aarde was nog woest en leeg. Ik weet natuurlijk niet hoe het met u zit, maar als ik denk aan de bergen die ik beklommen heb, dan is het daar waar ik stil val: de wijdse uitzichten, met die luchten van lucht, die stenen van steen. Daar waar even niets hoeft en niets is, behalve jijzelf en die wijdse natuur. Ik kan mij goed voorstellen dat God daar gelukkig van was. Alleen zon was ook wel erg licht, dus kwam er nacht, met sterren en de maan. En toen, gedurende de volgende dagen kwamen de zeedieren, de vogels, de andere dieren en ten slotte de mens. Al die creaties moesten de aarde gaan bevolken en talrijk worden. Dat is gelukt: zo goed dat onze creatie andere creaties begonnen is te verdringen. Misschien word je ergens wat onrustig van het gebruik van het woord creatie. Omdat het in zich draagt dat het door iemand is gemaakt en daarmee wringt het met het wetenschappelijke bewijs voor het ontstaan van het heelal, de aarde, en al die wezens die haar bevolken. In mijn ogen kan iets ook gecreëerd worden door omstandigheden, kan er iets ontstaan uit oerkrachten, hoe grijpbaar of ongrijpbaar die ook kunnen zijn. Neem onze creatie hier, waar we aan gewerkt hebben: is dat allemaal uitgekiend ontworpen, of is het gewoonweg ontstaan, met wat we in onszelf vonden, met wat we aangereikt hebben gekregen, met wat gewoonweg gebeurde?

 

Hoe het ook zij, leven heeft de ongekende kracht om overal te verschijnen of weder te keren. Op een drooggevallen stuk land, op een uit elkaar vallende weg die niet langer onderhouden wordt, op grond die achterblijft na een vulkaanuitbarsting, of in een meertje dat ergens ontstaat. Eerst komt de pioniersvegetatie, daarna volgt de tweede generatie, dan komen er vogels en in het water waterdieren, daarna grotere dieren en uiteindelijk de mens die van al die planten en dieren gebruik maakt. Dat scheppingsverhaal kun je als oud fantasieverhaal aan de kant slingeren, maar je kunt haar ook toepassen op wat de natuur ook nu nog elke dag doet: groeien en de aarde bedekken en bevolken. Zo werden en worden elke dag weer hemel en aarde in al hun rijkdom voltooid, terwijl het tegelijkertijd nooit ‘af’ is.

 

Toen Eddy Posthuma de Boer eens gevraagd werd hoe lang het nemen van de perfecte foto duurde, zei hij ‘Een seconde… Nee… een seconde is veel te lang’. Dat klinkt natuurlijk leuk, maar dat werkt vermoedelijk alleen als je een subliem oog hebt voor compositie, detail, kleurstelling, belichting en ga zo maar door. Van de andere kant: Waar je vroeger een zwaar toestel uit je tas moest vissen en van alles moest instellen, trek je tegenwoordig je mobiele telefoon uit je zak waarmee je direct foto’s kunt maken. In al die foto’s is wat te zien, iets wat de fotograaf de moeite waard vond. Het kan het zonlicht zijn dat tussen de takken doorschijnt, de oogopslag van die man of vrouw, de manier waarop het kind opkijkt, de rimpeling van het water. Dát is het wat je in een seconde, nee minder dan een seconde hebt gezien, wat je hebt waargenomen. Die authenticiteit, die schoonheid. Daar word je gelukkig van, dat is het vastleggen waard. Daar kun je heimwee naar hebben, naar zo’n moment, net als de God in het gedicht van Nooteboom:

 

Dikwijls heb ik heimwee naar de dag

Waarop ik hem maakte, als allereerste.

Hij en ik, samen in mijn schepping.

Ik in mijn paarse jasje tussen mijn luchten van lucht,

Hij met zijn oog als een spiegel

Op mijn stenen van steen.

 

En verder niets.

 

Wat mij buitengewoon fascineert is die een na laatste zin: Hij met zijn oog als een spiegel. Wat de fotograaf doet is iets zichtbaar maken van wat de ander bezighoudt. Hij – of zij – nodigt door de camera de ander uit naar zichzelf te kijken: Hij met zijn oog als een spiegel. Die spiegel legt in minder dan een seconde de ander vast. Zoals hij of zij is en ooit wordt dat zoals hij of zij was. Als jij straks uitrust van het werk dat jij gedaan hebt, welke foto van jezelf zou jij dan nog eens willen bekijken, of zou je willen dat anderen van je blijven zien, voordat je kunt zeggen: En God – of ikzelf – zag dat het goed was?

 

Amen

Ds. Jan Berkvens

Opening kerkelijk jaar 27 september

U bent van harte welkom bij de opening van het kerkelijk jaar. Thema van deze dienst is ‘Ken jij mij beter dan ik?’ In deze dienst zal Lydia Zeijlemaker gedoopt worden en toetreden als lid van onze gemeente. Nu alvast: Welkom Lydia!

 

Opgave voor deze dienst bij Hans de Vries: hanswdevries15@hetnet.nl

Boekenclub: De meeste mensen deugen

Rutger Bregman heeft in korte tijd de wereld veroverd met zijn boek waarin hij uit de doeken doet dat de meeste mensen deugen. Deze dikke pil is zeer de moeite waard. Met name in het tweede deel van het boek verbindt hij zijn bevindingen aan delen uit de bijbel. Omdat het boek zo omvangrijk is, stellen we voor om het boek in drie delen te lezen en te bespreken.


Met overdonderende bewijs en verrassendste verhalen uit de geschiedenis, psychologie, biologie en economie, laat Bregman zien dat mensen niet geneigd zijn tot het slechte, maar juist tot het goede.

Na dit boek weet je dat de wereld radicaal kan veranderen en kijk je voor altijd anders naar het nieuws, de politiek, en de wereld om je heen.

22 september, 27 oktober, 23 november, 11 tot 12.30 uur, Remonstrantse kerk. Opgave bij Marjan Kersten: marjan.kersten@kpnmail.nl

Filmavond: The biggest little farm

 

Het lijkt ons tijd voor even wat anders: een leuke, geestige maar ook inspirerende film over een jong stel dat besluit een boerderij te beginnen. We volgen de Amerikaanse John en Molly in hun idealistische streven om een uniek bedrijf op te zetten in een zelfregulerend ecosysteem. De natuur blijkt prachtig én weerbarstig. De film bevat prachtige gespreksthema’s, die we na het kijken van de film met elkaar bespreken.

Kijk hier de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DojKCYpER9c

 

Dinsdag 13 oktober 19.00 uur, Remonstrantse kerk. Opgave bij Hans de Vries: hanswdevries15@hetnet.nl

 

Opbrengst collectes

datum
28 juni Lilianefonds€ 105,50Gemeente€ 77,00
12 juliRaad van Kerken€ 33,00Gemeente€ 70,50
26 juli 100 Weken€ 46,50Gemeente€ 42,05
16 augustusStichting Machiel Wesselius€ 254,70
30 augustus100 Weken€ 59,85Gemeente€ 48,40

VAN DE KERKENRAAD

  1. We kijken met veel genoegen terug op de Hagenpreek van 16 augustus. Een mooie dienst o.l.v. Jan Berkvens en ook nog eens gezegend met prachtig weer, zoals we trouwens gewend zijn.

De picknick na afloop was een succes.  We hebben in ieder geval niet de indruk dat de deelnemers daaraan tekort zijn gekomen!

Het was fijn dat we het programma op die dag gewoon door konden laten gaan, ook dankzij de bereidheid van Ed en Plonie van Pelt om hun tuin beschikbaar te stellen. Zonder die mogelijkheid waarschijnlijk geen hagenpreek.

Natuurlijk waren met het oog op de corona-crisis de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.  Zou “men”, deze tekst na jaren teruglezend, nog wel weten wat voor crisis dit nu eigenlijk was?

De opbrengst van de collecte was deze keer voor het treffen van voorzieningen aan het huis van Machiel Wesselius -de zoon van Hein en Marjan-  die dezer dagen eindelijk weer naar huis kan komen,. Zoals we weten trof hem vorig jaar een ernstig ongeval waardoor hij gehandicapt raakte. De collecte-opbrengst mét een aanvulling vanuit de Diaconie draagt een steentje bij aan de inzamelingsactie die werd opgezet om het Machiel mogelijk te maken weer thuis te zijn.

 

  1. OPROEP

 Na vele jaren de redactie en productie  van “Op de Oude Wateringhe”  te hebben verzorgd, heeft Marjan Wesselius ons laten weten het stokje te willen overgeven aan een ander. Wij hebben hier natuurlijk volledig begrip voor en danken Marjan alvast (we komen er op terug!) voor het belangrijke werk dat ze op deze manier gedaan heeft voor onze gemeente.  Daarin overigens gedurende enige tijd gesteund door anderen zoals Piet en Onneke de Vreugd.

 Ons kerkblad is gewoon onmisbaar voor het onderhouden van een goede communicatie met iedereen die onze gemeente na aan hart ligt, derhalve onze leden, vrienden, belangstellenden enz. Het is een bindmiddel! En zo gaat het al meer dan 50 jaar. In het fraaie  (gouden) jubileumnummer dat in 2013 uitkwam, blikte onze toenmalige predikant en ook nu nog Vriend van onze gemeente dr. Eric Cossee, uitgebreid terug op de geschiedenis van ons blad en wat daarin zoal te lezen viel.  Heel veel.

 

Het is belangrijk dat we  nu op korte termijn iemand vinden die het werk van Marjan over kan nemen.

Wanneer u interesse heeft om de zorg voor “Op de Oude Wateringhe” op u te nemen of iemand weet die dat mogelijk zou kunnen gaan doen, neem dan s.v.p  direct contact op met onze voorzitter Bram v.d. Voet.

 

  1. Tenslotte nog het volgende:

-Op maandag 14 september zal de uitgestelde Jaarvergadering 2020 in de kerk worden gehouden.  Door de pandemie kon die 17 maart niet doorgaan. De uitnodiging voor 17 maart, het verslag van de in 2019 gehouden vergadering, het jaarverslag 2019  en het financiële overzicht    treft u achterin dit nummer nog een keer aan.

-Op zondag 27 september a.s  zal het al weer Startzondag zijn. We beginnen dan vol goede moed aan een nieuw kerkelijk jaar.  Noteert u dit s.v.p vast in uw agenda.  Nadere mededelingen volgen via de mail.

-U wist het misschien niet eens meer,  maar voor 25 oktober a.s was er een oecumenische dienst gepland.  Die is echter verplaatst naar een week eerder, 18 oktober en zal dan een dankdienst voor de oogst zijn.  Daar kunnen we met name wegens verhindering van ds. Berkvens deze keer niet aan deelnemen.  Zondag 25 oktober wordt nu dus een “gewone” dienst  in onze eigen kerk, onder leiding van ds. Berkvens. Het staat iedereen natuurlijk geheel vrij om (evengoed) de oecumenische dienst in de Sprengkerk bij te wonen.  Vanwege “corona” zal de R.K. Parochie daar ook niet bij zijn, maar een viering hebben in de eigen kerk.  In De Spreng zou het anders te vol worden.

-Door de pandemie is ook ons jaarprogramma behoorlijk in de war geschopt. 

Gelukkig gaat het naar verwachting toch nog lukken om voor de rest van dit  jaar het een en ander (weer) op de rails te zetten.

Zie de aparte mededeling hierover in dit krantje. 

Toelichting op de komende speciale collectes

13 september

100 Weeks

 

Zoals gemeld in de laatste “Op de Oude Wateringhe” zet de gelijknamige stichting zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van allerarmste vrouwen in o.a. Ghana, Oeganda en Rwanda. We collecteren hiervoor 4 x per jaar in 2020 én 2021. Dit jaar deden we dat voor de eerste keer op 26 juli,

De stichting blijkt met haar werkwijze hele goede resultaten te bereiken! Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar ons krantje van de  afgelopen zomer. Ook kunt u de website www.100weeks.nl raadplegen.

 

 

27 september

Human Rights Watch

 

In veel landen worden nog steeds universele mensenrechten geschonden. Human Rights Watch rapporteert hierover aan media, aan regeringen en aan de Verenigde Naties. 

 

11 oktober

Epafras

 

Epafras is een oecumenische christelijke organisatie die geestelijke steun geeft aan Nederlanders in buitenlandse detentie. Uitgangspunt van haar werk is: een mens is altijd méér dan hij of zij heeft misdaan. Elk mens is waardevol.

Men bezoekt gevangenen is meer dan 75 landen.

 

 

25 oktober

100 Weeks

 

Zie hiervoor de toelichting bij de collecte op 13 september.

 

8 november

Net4Kids

 

Een voor ons vertrouwde collecte. Zoals Warchild en SOS-kinderdorpen en het Lilianefonds  zich inzetten voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden, doet Net4Kids dat óók. Af en toe berichten wij u over het werk van een van deze organisaties.

 

22 november

Ongedocumenteerden

 

Deze organisatie steunt vluchtelingen zonder geldige papieren. De opbrengst van de collecte gaat naar de Pauluskerk in Rotterdam. Daar wordt “bed, bad en brood” en verdere hulp gegeven.

 

6 december

100 Weeks

 

Wij verwijzen u naar de toelichting op de collecte van 13 september.

GEDICHT

IK BEN WIE WIJ ZIJN (n.a.v. preek Jan Berkvens)

 

liefde voor natuur en medemens

vanuit  geloof in God, een levenswens

openstaan voor een ieder, een ander persoon

moet ik zeggen : “hallo, wat doe jij hier?”, gewoon

er is altijd wat te leren, van die ander

ik leef niet alleen, maar met elkander

geen super volk, -groep, -partij of belangrijk mens

liefdevol gelukkig worden, voor allen, is de wens

niet discrimineren in kleur: bruin, geel, wit of zwart

kijken naar de ziel; een mens met een goed hart

in alle eerlijkheid, makkelijker gezegd, dan gedaan

blijf het proberen en er steeds voor te gaan

m’n vooroordelen, moet ik voor altijd, laten varen

niet naar de verschillen van mensen, blijven staren

moet zoeken, “het goede”, in de mens, die voor me staat

de overeenkomsten, zijn het, waar het hier om gaat

dan valt, al dat “anders zijn”  onbesproken weg

wil het proberen, maar ben nog onderweg.

 

CK., Badhoevedorp, dinsdag, 28 juli, 2020.

Verjaardagen

06 septembermw. J. Vis-Warmerdam
26 septemberhr. D. Broström
28 september mw. C. v.d. Voet
30 septemberhr. A.P. v.d Voet
6 oktobermw. C.A. Hellema- van Staveren
6 oktoberhr. C.A.M. Kersten
11 oktoberhr. A.H. Vermeulen
18 oktober hr R.A.H. Put
09 novemberhr P. de Vreugd
14 novembermevr. C. van Hove- Burgers
20 novemberhr M. Vis
24 novemberhr H.W. de Vries
10 decembermevr. B.M. Vermeulen-ter Mors

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Remonstrantse Gemeente
te Oude Wetering op maandag 14 september 2020   (uitgesteld van17 maart 2020).
Aanvang 20.00 uur.

Agenda.

1.          Opening.

2.          Notulen d.d. 26 maart 2019.

3.          Jaarverslag secretaresse.

4.          Financieel verslag penningmeester.

5.          Begroting 2020.

6.          Verslag Kascommissie.

7.           Verkiezing Kascommissie.

8.          Verslag Beheerscommissie.

9.          Evaluatie Werkplan 2019.

             Pauze

10.        Mededelingen Kerkenraad.
            .Aftreden secretaris.

11.        Werkplan 2020.

12.       Rondvraag en Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERGADERING REMONSTRANTSE GEMEENTE

OUDE WETERING 2019

 

Aanwezig: Bram van der Voet, Marlies ten Kate, Jeanie dev.L., Hein Wesselius, Dick Enthoven, Ed van Pelt, Plonie van Pelt,Hans de Vries, Martijn Vis, Corrie ne Jacques van Hove, Marjan Kersten(notulist)

  1. OPENING

Bram heet iedereen welkom , speciaal de nieuwe voorganger Jan Berkvens.

Gemeld wordt dat de bomen zijn gerooid en gesnoeid en dat er een nieuwe huurder is voor het huisje.

 

  1. NOTULEN 19 MAART 2018

Hr.Enthoven meldt dat hij Roos Ritmeester heeft gesproken, het gaat goed en ze laat iedereen groeten.

Verder wil zij graag het krantje blijven ontvangen. Marjan Wesselius zal worden verzocht dit digitaal door te sturen.

Notulen zijn goedgekeurd.

 

  1. FINANCIEEL VERSLAG

Hans licht dit in verkorte versie toe.

_ goede opbrengst Arminiaanse markt. In verlag 2019 p.m. begroot.

_ lage rentestand

_ verhuur huisje: kosten van de huurder worden deels door de kerk betaald zoals b.v. nieuwe keuken.

_ kosten van het jaarprogramma: minder dan begroot. reden: koffieconcert , inkomsten via collecte. Uitje wordt door mensen zelf bekostigd

_ de kosten van “op de oude wateringhe”zullen worden toegelicht . De  vrijwillige bijdrage is niet kosten dekkend.

_ Hans licht toelage COSfonds toe.

_ De kascommissie( bestaande uit Jeanie deVr.L. en Charles Kersten) heeft alles gecontroleerd en goed bevonden. Beiden zijn bereid het volgend jaar weer te doen.

Hans wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.

BEHEERCOMMISSIE

_ groen bijgewerkt

_ kozijnen moeten gerepareerd worden(van Es)

_ Hans vraagt om een lange termijn planning. Ed geeft aan dat niet te kunnen maken. Hij bekijkt de situatie ter plekke en neemt dan aktie op.

_ monumentenwacht 1x per 4 jaar = 2020?? Is nogal kostbaar.

_ de motor van het orgel maakt lawaai. Ed zal het isolatiemateriaal bekijken.

 

WERKPLAN 2018

Iedereen tevreden en minimale kosten.

 

WERKPLAN 2019

9 april “Zit er nog rek in”  te Zwammerdam

10 april   idem         te Leiden

25 april filmcafe inleiding, film en nagesprek, Jan samen met Amber de Rooy

5 mei na de dienst koffieconcert met Manon Ter Steege , viool en Gerand Bus, orgel

18 mei oecumenische buitendag naar abdij in Egmond

50,00 Euro all in

23 juni excursie naar Enkhuizen met eigen gemeente

 

RONDVRAAG

Hr. Enthoven wil weten hoe het staat met oecumenische dienst. Door ziekte van Roos is deze vorige keer niet door haar voorgegaan.

Marlies: er is een verslag zoek, maar ligt wel bij Marjan Wesselius??

Plonie: vermelde telefoonnummer is niet van de kerk maar van de koster.

Moet er een formulier worden ingevuld i.v.m. privacywet? Wel gedaan bij PKN

 

MEDEDELINGEN KERKENRAAD

Hans: Na afloop van de dienst, geleid door Jan Berkvens zal iemand worden benaderd om de volgende keer een bijbeltekst te lezen. Dit alleen bij eigen voorganger.

21 april zal dit worden gedaan door Corrie van Hove.

Toegelicht werd ook de buitendag van Waddinxveen op 1 spetember waar ook de mensen van O.W. welkom zijn. Op die dag is er geen dienst in O.W. De datum zal met Waddinxveen worden besproken.

Bram bedankt alle bezoekers.

 

Einde vergadering 21.40

 

Marjan Kersten

 

 

 

 

Jaarverslag 2019 van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering.

Algemeen.
Op 1 januari telden de Gemeente 16 leden,24 vrienden en
17 belangstellende.
We hebben afscheid moeten nemen van mevrouw  van Haselen en de heer Enthoven.
Onze voorganger was(de interim-predikant) de heer Jan Berkvens.
Hij heeft de werkzaamheden van Roos overgenomen. In oktober studeerde hij af.
Voor de kerstdagen werd er koper gepoetst, kerststukjes gemaakte genoten we weer van een heerlijke kerstlunch. Dit alles werd verzorgd door ons kostersechtpaar.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten waren weer om de twee weken. Met de feestdagen zijn het altijd gezinsdiensten.
De kerstavonddienst werd door de kinderen verzorgd. De opkomst is dan vrij groot omdat ook de familie en vrienden kwamen.
De kerstdienst op eerste kerstdag werd dit jaar gehouden met prachtig
harpspel.
De Hagepreek werd weer druk bezocht. Het weer werkte ook goed mee.

De Kerkenraad.
Deze kwamen zeker 6 keer bij elkaar. Telefonisch was er ook contact
De leden van de Beheerscommissie spraken elkaar regelmatig.

Toerusting/winterwerk.
De activiteiten die er waren werden goed bezocht b.v. Concerten ,
Filmavond en poëzieavond.
De boekenbespreking ging ook weer van start.
De Arminiaanse markt was een groot succes en altijd gezellig.
Zie verder de Activiteiten lijst.

Samenwerking.
Het Oecumenisch beraad werkte samen. Er werden twee diensten georganiseerd.
Ook was er contact met ander gemeenten uit de omgeving.

Pastoraat.
We probeerden zoveel mogelijk contact te hebben met leden ,vrienden en belangstellenden.

Nog steeds vormen wij als Remonstrantse Gemeente een hechteenheid
met Jong en Oud.