Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

Overdenking

Van de predikant

En toen was opeens alles anders. Het land ging ‘dicht’, we zaten in ‘lock down’. Intelligent weliswaar, waardoor we toch een heleboel dingen wel mochten blijven doen, maar helemaal vrij was het niet. De kerkdiensten konden niet doorgaan en op plekken waar dat wel gebeurde zorgde dat voor besmettingen, zieken en in een aantal gevallen slachtoffers. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd u zo goed mogelijk te bedienen, met podcasts die u kon beluisteren, met twee videovieringen en door middel van telefonische gesprekken. Voor velen van ons was de afgelopen tijd moeilijk, voor anderen wel prettig en voor weer anderen iets ertussenin. Als kerkelijke gemeenschap was het een vreemde gewaarwording, dat juist de drie belangrijke gebeurtenissen in deze periode van het jaar – Pasen, Hemelvaart en Pinksteren – in afzondering plaatsvonden, terwijl dat juist gebeurtenissen zijn die we liefst met elkaar delen.

 

En toen onlangs, drie maanden later, op tweede Pinksterdag, was opnieuw opeens alles anders: de terrassen zaten vol, er was een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam, de treinen zaten weer voller en mensen zochten elkaar weer op. Langzaamaan bewegen we terug naar bewegingsvrijheid, ontmoetingsvrijheid en de vrijheid van het vieren – hopelijk over niet al te lange tijd ook weer in onze kerk. We missen het samenkomen, we missen elkaar, we missen de bezinning, het zijn, de gemeenschappelijke stilte en het gemeenschappelijk gebed. We zijn een kleine gemeenschap en juist die elementen zijn voor ons belangrijk.

 

Te midden van het verder opheffen van de afzondering speelde er nog iets anders. Wie zich op een andere manier in een lock down bevond, was George Floyd, de man die onlangs na een onbeduidende aanleiding het leven liet door Amerikaans politiegeweld. Hoewel de lock down in de Verenigde Staten nog van kracht is, kon de geest die zijn dood opriep de fles met geen mogelijkheid meer in. Het vuur van die geest verspreidde zich figuurlijk onder de al lang niet meer uit alleen zwarte achtergestelde Amerikanen bestaande groep ontevredenen. Met de enorme werkloosheid en sociale achterstand tegenover een kleine groep geprivilegieerde rijke Amerikanen wordt wederom duidelijk dat de boodschap van naar elkaar omkijken en met elkaar delen niet alleen maar een mooi droombeeld van een groepje christelijk geïnspireerde mensen is, maar een nog steeds mooie en ook noodzakelijke manier om met elkaar samen te leven. In de krant stond vanmorgen een interview waarin het grote verschil tussen de marsen overdag en de plundering ’s nachts wordt benoemd. Dat geweld in de nacht zou van onbekenden van buiten komen. Ik weet dat natuurlijk niet, maar ik zie al die uitingen als de verschillende talen waarin gesproken wordt. Onmacht uit zich zelden alleen vredig en begripvol. Verdriet, boosheid, woede, uiten zich ook in geweld. Supermarkten worden geplunderd – is dat zo gek als je je elke week bij de voedselbank moet vervoegen? De ruiten van Rolex en Prada sneuvelen – ook niet zo vreemd als de rijken zich niet om je bekommeren en een horloge kopen waar jij je gezin een jaar mee zou kunnen voeden. Het is te gemakkelijk om de wanhoop van mensen als nodeloos geweld af te doen. Tegelijkertijd is begrip niet hetzelfde als goedkeuring. Het is wel een vorm van luisteren. Luisteren naar een taal die misschien de jouwe niet is, maar die je wel iets probeert te vertellen. Je kunt je ogen en oren ervoor sluiten, of je kunt proberen te luisteren. Pinksteren gaat over in allerlei talen hetzelfde verspreiden: de boodschap van een wereld van liefde en vrede, in onze traditie gebaseerd op het leven van Christus. Die boodschap verspreiden is een ding, maar aandachtig luisteren is niet hetzelfde. Dat is nog niet zo makkelijk.

 

Met een Bijbelcursus die vanuit Saint Martin in the Fields wordt aangeboden, zijn we bezig met de brieven van Paulus. Die brieven schreef hij een tot twee decennia na het overlijden van Jezus aan de kleine christelijke gemeenschapjes in wat we nu kennen als Griekenland en Turkije. Hij steekt ze de ene keer een bemoedigend hart onder de riem en op andere momenten drukt hij ze vasthoudendheid op het hart. Het gaat vooral om in stilte zichtbaar zijn: Door vreedzaam, deugdzaam en eerzaam te leven aan anderen laten zien hoe dat moet. Dat ziet er natuurlijk behoorlijk anders uit dan plunderingen en vernielingen. Er is ook een parallel te vinden: die aanhangers van die kleine christelijke gemeenschappen toen werden niet voor vol aangezien, belaagd en vervolgd. Door voorbeeldig te leven en standvastig te zijn, probeerden zij een verschil te maken. Het doet pijn om te zien dat we dat 2000 jaar later nog niet het hoofd hebben weten te bieden. Dat stemt tot nadenken. En tot bezinning over hoe je je hiertoe wilt en kunt verhouden. Vreedzaam samenleven is moeilijk als de ander zich niet gekend voelt. Vernielingen en plunderingen zijn niet vreedzaam. Maar de ander niet willen zien natuurlijk ook niet. Wat zegt jouw persoonlijke geloof jou hierover? Wat kun of wil je doen? Welk vuur wordt in jou aangewakkerd en welke talen wil je horen of zien en welke taal wil je zelf spreken? Makkelijk was het 2000 jaar geleden niet, als lid van zo’n kleine christelijke gemeenschap. En nog steeds is dat niet makkelijk, het bepalen hoe jij je ten opzichte van dit soort grote vraagstukken en tegelijkertijd menselijke leed wilt verhouden. Zwijgen of spreken? Niets doen of handelen? Concreet of in gebed? De aanraking met Pinksteren door de Geest vindt nog steeds dagelijks plaats, in grote en kleine gebeurtenissen. Het gaat over kleine persoonlijke en grote maatschappelijke dingen. Maar het gaat nog steeds over geloof, hoop en liefde.

 

Ik hoop u spoedig weer te mogen begroeten, maar tot die tijd: Blijf gezond en schroom niet contact te zoeken als u daar behoefte aan hebt.

 

Jan Berkvens

Hurricane – Bob Dylan

Bob Dylan schreef in 1975 het nummer Hurricane, naar aanleiding van de dubieuze veroordeling van de Afro-Amerikaanse bokser Rubin Hurricane Carter. In 1967 veroordeeld door een geheel witte jury, werd in 1974 duidelijk dat de twee hoofdgetuigen meineed hadden gepleegd. Pas in 1983 werd Carter vrijgesproken op grond van een falence rechtsgang. Het nummer bleef controversieel, omdat Dylan gebruik maakt van overdrijving, in elk geval in de ogen van een aantal mensen die hij in het lied aanklaagt. Het nummer wordt op sociale media zo nu en dan genoemd aan eerbetoon aan de onlangs door politiegeweld overleden George Floyd. Ik plaats het om te laten zien dat de sociale ongelijkheid en het racisme nog steeds voor veel ellende zorgen, en dat al te gemakkelijke aannames leiden tot persoonlijk leed én maatschappelijke onrust.

Het lied is te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bpZvg_FjL3Q

[Verse 1]
Pistol shots ring out in the barroom night
Enter Patty Valentine from the upper hall
She sees the bartender in a pool of blood
Cries out, “My God, they killed them all!”
Here comes the story of  the Hurricane
The man the authorities came to blame
For something that he never done
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The campion of the world

[Verse 2]
Three bodies lying there does Patty see
And another man named Bello, moving around mysteriously
“I didn’t do it,” he says, and he throws up his hands
“I was only robbing the register, I hope you understand
I saw them leaving,” he says, and he stops
“One of us had better call up the cops”
And so Patty calls the cops
And they arrive on the scene with their red lights flashing
In the hot New Jersey night

[Verse 3]
Meanwhile, far away in another part of town
Rubin Carter and a couple of friends are driving around
Number one contender for the middleweight crown
Had no idea what kinda shit was about to go down
When a cop pulled him over to the side of the road
Just like the time before and the time before that
In Paterson that’s just the way things go
If you’re black you might as well not show up on the street
Unless you want to draw the heat

[Verse 4]
Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops
Him and  Arthur Dexter Bradley were just out prowling around
He said,”I saw two men running out,  they looked like middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates”
And  Miss Patty Valentine just nodded her head
Cop said, “Wait a minute, boys, this one’s not dead”
So they took hi mto the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could indentify the guilty men

[Verse 5]
Four in the morning and they haul Rubin in
Take him to the hospital and they bring him upstairs
The wounded man looks up through his one dying eys
Says, “Why did you bring him in here for? He ain”t the guy!”
Yes, here’s the story of the Hurricane
The man the authorities came to blame
For something that he never done
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world

[Verse 6]
Four months later, the ghettos are in flame
Rubin’s in South America, fighting for his name
While Arthur Dexter Bradley’s still in the robbery game
And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame
“Remember that murder that happened in a bar?”
“Remember you said you saw the getaway car?”
“You think you’d like to play ball with the law?”
“Think it might-a been that fighter that you saw running that night?”
“Don’t forget that you are white”

[Verse 7]
Arthur Dexter Bradley said, “I’m really not sure”
Cops said, “A poor boy like you could use a break
We got you for the motel job and we’re talking to your friend Bello
Now you don’t want to have to go back to jail, be a nice fellow
You’ll be doing society a favor
That sonofabitch is brave and getting braver
We want to put his ass in stir
We want to pin this triple murder on him
He ain”t no Gentleman Jim”

[Verse 8]
Rubin could take a man out with just one punch
But he never did like to talk about it all that much
“It’s my work,” he’d say, “and I do it for pay
And when it’s over I’d just as soon go on my way”
Up to some paradise
Where the trout streams flow and the air is nice
And ride a horse along a trail
But then they took him to the jailhouse
Where they try to turn a man into a mouse

[Verse 9]
All of Rubin’s cards were marked in advance
The trial was a pig-circus, he never had a chance
The judge made Rubin’s witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger
No one doubted that he pulled the trigger
And though they could not produce the gun
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed

[Verse 10]
Rubin Carter was falsely tried
The crime was murder “one,” guess who testified?
Bello and Bradley and they both baldly lied
And the newspapers, they all went along for the ride
How can the life of such a man
Be in the palm of some fool’s hand?
To see him obviously framed
Couldn’t help but make me feel ashamed to live in a land
Where justice is a game

[Verse 11]
Now all the criminals in their coats and their ties
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell
That’s the story of the Hurricane
But it won’t be over till they clear his name
And give him back the time he’s done
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world

Pinkstergebed

Helaas ging de Pinksterpelgrimage met Arminius en de remonstrantse gemeente in Nieuwkoop niet door. Het Pinkstergebed dat Japke van Malde en Jan Berkvens schreven drukken we hieronder nogmaals af.

Pinkstergebed

Mogen we in gebed ons verbonden voelen met god en met elkaar:

Uit de diepten roepen wij u, Eeuwige
kom met uw geest in ons midden en wakker het licht aan dat in ons brandt
nu we ervaren hoe weerloos en kwetsbaar het leven is
hoe we plotseling stil lijken te staan en niets meer vanzelf spreekt

Meer of minder opgesloten in ons eigen verhaal
komen beelden boven van hoe het leven verloopt:
dat het ons soms voor de wind gaat, dat we in vuur en vlam kunnen staan
voor de schoonheid, liefde en trouw die we ontmoeten …
… en dat we op andere momenten ervaren dat ons leven woest en leeg kan zijn
als de oervloed uit de schepping
Kom ons tegemoet met uw geest, dat er beweging komt, nieuwe inspiratie
om verder te gaan op onze weg door het leven:
Kom … adem ons open.

We vragen u: help ons om de moed niet te verliezen
nu we letterlijk afstand moeten houden:
wees bij mensen die hun huis niet meer uit kunnen
en bij mensen die niet terug kunnen keren naar hun thuis.
Help ons verbinding te zoeken en te vinden,
met u en met elkaar, dat we elkaar vast houden
in momenten van gebed en momenten van aandacht:
Kom … adem ons open

Kom met uw geest in ons midden
dat het goede in mensen aangeraakt wordt en groeien mag
dat de tongen van de geest het vuur mogen aanwakkeren
waarmee we opkomen voor hen die daarvoor op ons vertrouwen
om zo de wereld van vrede en liefde gestalte te geven
en niet weg te kijken als onrecht het leven bemoeilijkt.
Dat de verschillen in opvattingen en uitspraken
ons niet doen verharden
maar dat we de dialoog levend houden
vanuit het vertrouwen dat we elkaar willen blijven begrijpen
in een gezamenlijk streven naar een wereld waarin iedereen er mag zijn
Kom… adem ons open

Laat ons het licht in de wereld zijn, aangewakkerd door uw Geest.

Amen.

VAN DE KERKENRAAD

De laatste editie van “Op de Oude Wateringhe” was van maart jl. en wie had toen kunnen denken dat er kort daarna een pandemie zou uitbreken met alle gevolgen van dien.

Ook wij hebben direct alle diensten en overige activiteiten moeten stopzetten.  Wel hebben we regelmatig de podcasts van onze predikant ds. Jan Berkvens mogen ontvangen evenals de in beeld gebrachte Remonstrantse diensten vanuit verschillende gemeenten.  Zonder kerkgangers, dat weer wel.  Een vreemde gewaarwording, maar we hebben de indruk dat ze bij onze “achterban” goed zijn ontvangen.  Ook hebben wij met deze en gene telefonisch contact opgenomen en dat zullen we blijven doen, zeker tot er een min of meer normale situatie is teruggekeerd. Dan kunnen we elkaar tenminste weer eens ontmoeten tijdens onder meer de zondagse diensten. We missen die bijeenkomsten zeer en dat geldt, denken wij , voor velen van ons !

Maar, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ook wij en onze naasten de crisis goed doorkomen en dat wensen wij u dan ook ook op deze plaats nog eens van harte toe. 

 

Er is de afgelopen maanden heel veel niet doorgegaan en wat ons in de ( nabije) toekomst te wachten staat is nog onzeker.

Het is u natuurlijk wel bekend dat er vanaf 1 juni enige versoepeling van de zogenaamde intelligente lockdown is doorgevoerd. Dit betekent dat we onze kerkdiensten weer kunnen hervatten, uiteraard met inachtneming van  maatregelen om besmetting te voorkomen.  We worden hierin geadviseerd door het  landelijk bestuur van onze Broederschap. 

Dat heeft ons trouwens aanbevolen om pas per 1 juli weer kerkdiensten te gaan houden, in verband met het feit dat. Veel Remonstranten (en dat geldt ook voor andere kerkgenootschappen) tot de zg. kwetsbare groep van zeventig plussers behoren.  We hebben die aanbeveling overgenomen, met misschien een kleine afwijking, waarover hierna meer.

 

Wat zal er anders zijn in de komende tijd?

 

  • Op 28 juni is er volgens rooster een kerkdienst met ds. Jan Berkvens als voorganger. Net voor 1 juli dus en misschien dat deze dienst wél

doorgaat. Wij zullen u hierover tijdig op de hoogte stellen.

  • De Arminiaanse Markt op 4 juli a.s gaat niet door. Jammer, maar

 

onvermijdelijk. De braderie langs de Wetering is als een grootschalig evenement afgelast en dan heeft het houden van de Markt  voor ons geen zin. Over de Markt kunt u elders in dit nummer meer lezen.

 

  • Na 1 juli volgen we in beginsel weer het rooster van kerkdiensten voor de komende maanden.

          Er  wordt waarschijnlijk 1 extra dienst toegevoegd, op 26 juli of 2

          augustus, dan ook weer onder leiding van ds. Jan Bervens.

          Het is verder de bedoeling dat we op 14 augustus onze zo

          langzamerhand tradionele Hagenpreek houden. Ook volgens rooster

          maar we willen u hier graag even extra op attenderen !

  1. Zoals u weet moesten we ook een streep zetten door onze

          Jaarvergadering van 17 maart. Noteert u s.v.p vast dat die verzet

          is naar maandag 14 september.

  1. Wij zullen u binnenkort over een aangepast Jaarprogramma

          informeren.

 

Tot zover onze mededelingen. Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact opnemen met een van ons..

Onze contactgegevens, inclusief die van ds. Jan Berkvens,  kunt u in “Op de Oude Wateringhe” vinden.

 

Houd moed en tot spoedig ziens !

Toelichting op de komende speciale collectes

 Vooraf: we hebben door het vervallen van een aantal kerkdiensten, na 1 maart, evenzo vele malen niet gecollecteerd, noch voor speciale doelen (de diaconie) noch voor de eigen gemeente.  

We gaan er nu voorlopig van uit dat we vanaf eind juni/begin juli onze zondagse diensten weer gaan houden en dus weer kunnen gaan collecteren voor de volgende speciale doelen:

 

28 juni Lilianefonds
We collecteren ook voor dit fonds al een aantal jaren en terecht!
Het helpt gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden, waardoor zij naar school kunnen gaan en meedoen en meetellen in hun eigen omgeving.

 

12 juli Raad van Kerken
In de Raad werken 18 christelijke kerken en organisaties in ons land samen, waaronder onze Broederschap.
Voor in de kerk liggen folders waarin tekst en uitleg wordt gegeven bij de collecte en de besteding ervan.

26 juli of 2 augustus  (de datum moet nog bepaald worden) Arminius landelijke jongerengemeente
De gemeente is er voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Hun website “Arminius” zegt onder meer: “Geloof jij dat er meer is, maar ben je er nog niet helemaal uit wat dat is? Ben je op zoek naar meer diepgang in  je leven, maar mis je een eigen inbreng? “ enz.
De gemeente wordt geleid door onze eigen predikant Jan Berkvens.
De collecte was eigenlijk gepland voor 16 maart jl. maar de betrokken kerkdienst ging dus niet door.

 

16 augustus Stichting 100 Weeks  (i.p.v. Leprafonds)
Op initiatief van Jan Berkvens gaan we collecteren voor een voor ons nieuwe organisatie, de Stichting 100 Weeks.  We doen dit in 2020 4 x, om te beginnen op 16 augustus en dan drie keer achter elkaar.  Daarna dit jaar nog een keer in december.  De bedoeling is dat we gedurende een periode van twee jaar (honderd weken dus) jaarlijks minimaal E 250,– per jaar bijeen brengen. Zo nodig worden de collecteopbrengsten vanuit de Diaconie aangevuld tot genoemd bedrag. De collecten komen in de plaats van die voor andere goede doelen.

De organisatie, die erkend is door het Centraal Bureau Fondsenwerving,  doneert wekelijks direct een klein bedrag aan allerarmste vrouwen in  momenteel Ghana, Oeganda en Rwanda. Van hen worden steeds groepen van 20 gevormd en zij kunnen elkaar zo steunen en inspireren. Coaches helpen hen.  Bewezen is dat dit een heel effectieve manier van ontwikkelingshulp is. De vrouwen blijken in 2 jaar tijd aan extreme armoede te kunnen ontsnappen.

Voor meer informatie kunt u o.a. de website van de organisatie raadplegen:

www.100weeks.nl

 

30 augustus 100 Weeks  (i.p.v. Pax)

 

13 september 100 Weeks  (i.p.v. Onderhoudsfonds)

Verjaardagen

10 junimw. J. v.d. Meer
11 junihr. B. Wesselius
13 junihr. E.M. van Pelt
20 junihr. R. Zuidema
20 junimevr. A. Wesselius-v.d. Meer
9 julimw. C.L.J. Put – de Vreugd
10 juliMw. C.M. Verbaas
21 julimw. H.M. Wesselius
3 augustusmw. M.J.F. Wesselius-Stokdijk
10 augustusdh.E.H. Cossee
14 augustusmw. P. Bokhorst
15 augustusmw. D. de Vries-Korevaar
18 augustusmw. W.E. Lagerweij
20 augustushr. J. Verkuyl
21 augustusmw M. Verkuyl-Meijer
28 augustushr. R. Kooijman
30 augustusmw. E. Nieuwenhuijzen-Zwart
6 septembermw. J. Vis-Warmerdam

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org