Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

Overdenking

Van de voorganger

Sinds zondag 1 maart ben ik officieel uw predikant. Het afgelopen jaar heb ik die taak natuurlijk al met veel plezier gedaan, maar met de bevestiging van afgelopen zondag 1 maart is het nu dan eindelijk officieel. Het was heel bijzonder om door ds. Roos Ritmeester bevestigd te worden in onze prachtige kerk.

 

Naar aanleiding van de bevestiging vroeg een tante onlangs aan mij: ‘Hoe is dat nou, om op zo’n preekstoel te staan?’ Tja… hoe is dat nou? Het is in elk geval anders dan voor de klas staan of een presentatie geven aan een groep ministeriele hotemetoten in Afghanistan. Daar waar mijn leerlingen direct lieten blijken als ze iets niet snapten of er die ochtend echt geen zin in hadden en een onderminister in een bijeenkomst zomaar op kon staan om mede te delen dat we het zo toch echt allemaal niet gingen doen, is het op zondagmorgen toch echt andere koek. Doorgaans zit vrijwel iedereen in de kerkzaal braaf te luisteren, schuwen we de stilte niet en ploeteren we ons zo nu en dan door een niet te zingen lied dat er op papier toch zo buitengewoon prachtig uitzag. Met enige regelmaat gebeurt er iets dat ik eigenlijk wel mystiek zou willen noemen: als een lied als vanzelf met de juiste intentie wordt gezongen, de stilte veel meer is dan alleen stilte en het verhaal van toen in het nu tot leven komt. Soms wordt een traan weggepinkt of weggeslikt, ook door mij.

 

We zijn een bijzondere geloofsgemeenschap, dat besef ik elke keer weer als we met elkaar in gesprek zijn over een boek, als we de kerstlunch met elkaar hebben, als we die verstilde oudejaarsdienst op 31 december hebben, waarin we aan onze dierbaren denken en op weg gaan naar het nieuwe jaar. De eerste maanden van dit jaar waren voor mij persoonlijk buitengewoon bijzonder. Mijn beste vriend beëindigde in de eerste week van januari zijn leven. Gedurende onze vriendschap van bijna 30 jaar kwam zijn wens om niet langer te willen blijven leven met enige regelmaat ter sprake, maar de afgelopen twee jaar overschaduwde het donker steeds meer zijn leven. Hij raakte steeds verder in een isolement totdat ik samen met een aantal familieleden besloot om hem te steunen in plaats van het spoor te blijven volgen van ons eigen verlangen waardoor hij steeds meer van ons vervreemdde. Dat heeft onze vriendschap in de laatste zes maanden van zijn leven enorm verdiept en heeft geleid tot een prachtig afscheid vanuit onze kerk, waar hij vrede mee had en waar wij als vrienden en familie troost uit kunnen putten. Het was emotioneel om hem en de familie te begeleiden bij het hele traject en ook om de uitvaart vorm te geven. Ik vind het belangrijk om dit met u te delen. Zeker nu de hele discussie rond voltooid leven een nieuwe fase ingaat, vind ik het belangrijk dat u weet dat onderwerpen als deze met mij zonder taboe te bespreken zijn. Mijn vader heeft het leven verlaten door middel van euthanasie, mijn moeder en tweede vader wilden dat ook, maar waren door uiteenlopende omstandigheden aangewezen op palliatieve handelingen en mijn beste vriend moet voor zijn zelfverkozen dood op zoek naar middelen in het illegale circuit. In de technische aspecten ben ik goed thuis, evenals in de gevoelens en emoties, de vragen en verlangens, de angst en de opluchting, de frustratie en de hoop die erbij horen.

 

De komende tijd staan er weer mooie activiteiten op het programma: we lezen eerst ‘Op aarde schitteren we even’ van Ocean Vuong, en daarna lezen we ‘Doet sneeuw pijn’ van Carolien Spaans. Naar aanleiding van dit laatste boek bestaat de mogelijkheid om met elkaar de voorstelling in het theater in Hoofddorp te bezoeken: van harte aanbevolen. In april vindt het tweede filmcafé plaats. We maken een begin met de jongerenpizza en de bijbelclub voor jong volwassenen. Op Goede Vrijdag hebben we een dienst met delen van brood en wijn en op Paasmorgen is er kinderdienst. Ook willen we dit voorjaar wat nieuwe liederen instuderen zodat we ons repertoire voor de zondagmorgen wat uitbreiden. Meer hierover verder in dit blad.

 

Kortom: een nieuw jaar met een heleboel activiteiten de komende maanden. Ik hoop u bij een van de vele activiteiten te mogen begroeten.

 

Ds. Jan Berkvens.

Boekenclub: Op aarde schitteren we even

Voor onze boekenclub lezen we dit voorjaar het boek ‘Op aarde schitteren we even’ van Ocean Vuong. Dit boek is een bestseller en wordt aangeprezen vanwege de prachtige poëtische taal. Het verhaal is eigenlijk een brief die de jonge auteur aan zijn moeder schrijft, als zoon van een Vietnamese migrante in Connecticut in de Verenigde Staten. De eerste bijeenkomst vond plaats op 26 februari, de tweede bijeenkomst is op 11 maart om 11.00 uur in onze kerk. Die tweede bijeenkomst bespreken we het hele boek.

 

Het boek is te bestellen bij de boekhandel of via www.bol.com, ISBN 9787 0488 4683 2

 

Opgave bij Marjan Kersten: 06 51 52 25 09 of marjan,kersten@kpnmail.nl .

 

 

Boek- en theaterserie: Doet sneeuw pijn 

In mei lezen we het boek ‘Doet sneeuw pijn’ van Carolien Spaans. We bespreken het boek op woensdag 20 mei om 11.00 uur in onze kerk. Een week later, op woensdag 27 mei om 20.30 uur, bezoeken we de gelijknamige theatervoorstelling in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Deze voorstelling past goed bij het eerdere jaarthema ‘Veerkracht’. Over de voorstelling schreef het NoordHollands Dagblad:

 

“Wat in potentie een sentimentele tranentrekker had kunnen zijn wordt daardoor een deels verdrietige, maar bovenal oprechte ode aan menselijke veerkracht met soms ook een glimlach van herkenning”

 

 

De trailer van de voorstelling is te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=_6axogRQ1Cg

Het boek is te bestellen bij de boekhandel of via www.bol.com, ISBN 9789 0488 4418 0.

 

Opgaven en inlichtingen via Marjan Kersten: 06 51 52 25 09, marjan.kersten@kpnmail.nl

 

 

Paasmorgen 12 april

Op paasmorgen 12 april doet Lydia Zeijlemaker belijdenis en is er kinderdienst. U bent van harte uitgenodigd om uw (klein)kinderen mee te nemen.

 

Zangmiddag zaterdagmiddag 25 april

Op zaterdagmiddag 25 april zullen we ons onder leiding van onze organist Hans Lippens storten op het instuderen van een aantal nieuwe liederen. Die liederen kunnen we dan aan ons zondagmorgen repertoire toevoegen. De middag is van 14 tot 16 in onze kerk. Na afloop drinken we een glaasje.

Opgaven via Hans de Vries.

 

Filmcafé dinsdagavond 21 april

Dinsdagavond 21 april vindt ons tweede filmcafé plaats. We zullen de film Hors Normes bekijken. Deze ontroerende film is van dezelfde hand als het Franse succes Intouchables. Bruno en Malik hebben beiden al zo’n twintig jaar ervaring met kinderen en jongvolwassenen met autisme. Nu leiden ze jongeren uit moeilijke buurten zelfs op om begeleider te worden zodat ze voet aan de grond kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. In Hors Normes (wat vertaalt naar ‘buiten de regels’ of ‘niet meetellend’) krijgen we een blik op de werkvloer, in de straten van Parijs. Hoofdrollen in deze hartverwarmende humanistische film zijn er voor de Franse acteerveteranen Vincent Cassel en Reda Kateb, maar er is net zoveel ruimte voor de jongere castleden die in veel gevallen zichzelf spelen. Beide organisaties van Bruno en Malek bestaan dan ook echt en werken in het Parijs van vandaag met autistische kinderen en kansarme jongeren. Regisseurs Eric Toledano en Olivier Nakache laten zien dat het hebben van verschillende achtergronden juist een aanvulling kan zijn.

De trailer is te vinden op: https://www.cinemaoostereiland.nl/film/hors-normes/

 

Aanvang 19.30 uur, in onze kerk. Opgaven Via Hans de Vries.

 

Van onze voorganger

Jongerenpizza dinsdag 14 april

Met een groep jongeren tussen de 12 en 17 komen we om 18.30 uur bij elkaar en eten we een pizza. Neem gerust vrienden mee! Laat even weten met hoeveel je komt.

 

Meer informatie en opgave bij Martijn Vis.

Bijbelkring jong volwassenen dinsdag 24 maart

 

Met een groep jong volwassenen bespreken we een verhaal uit de bijbel en delen we wat dat verhaal met ons doet. We beginnen om 20 uur in onze kerk. De kring wordt geleid door onze predikant Jan en is open voor mensen van buiten, dus breng gerust iemand mee. Laat even weten met hoeveel je komt.

 

Meer informatie en opgave bij Martijn Vis.

Van de Kerkenraad

Bevestiging ds. Jan Berkvens

Op zondag 1 maart hadden we een bijzondere, drukbezochte,  kerkdienst.  Ds. Jan Berkvens werd bevestigd in zijn ambt van predikant van onze gemeente. Dit werd gedaan door ds. Roos Ritmeester, zijn voorgangster. Voorafgaand aan de bevestiging ging zij nog in op de loopbaan die Jan doorliep tot het moment, in het afgelopen najaar, dat hij het kerkelijk examen voor Remonstrants predikant aflegde. Uiteraard met succes, anders zou hij op 1 maart niet zijn bevestigd in zijn ambt bij ons.  Die loopbaan was trouwens best opmerkelijk. Zo zullen velen van ons niet geweten hebben dat hij door zijn eerdere studies en activiteiten veel af weet van het leven van pinquins en zeeleeuwen ! Daar kunnen we misschien nog wel ons voordeel mee doen.

Maar nu even serieus: Jan is na het voortijdige afscheid van Roos om gezondheidsredenen al vanaf december 2018 onze voorganger en wij zijn er zeer verheugd over dat hij onlangs weer voor een periode bijtekende.

Wij hopen u nog lang in ons midden te mogen hebben ds. Berkvens !

Overigens hebben we na geruime tijd ds. Roos Ritmeester dus weer kunnen ontmoeten. En gelukkig gaat het weer  goed met haar.  Ze is inmiddels met emeritaat, maar gelukkig zal ze nog wel eens bij ons voorgaan als gastpredikant. In ieder geval in januari 2021.

 

 

Programma 2020

In april en mei staan verder nog op het programma: een Filmcafé op dinsdag 21 april en een koffieconcert na de kerkdienst op 10 mei. Meer informatie hierover volgt nog.

Eind mei is het al weer Pinksteren. Op 30 mei vereert de landelijke jongerengemeente ons (per fiets!) met een bezoek.  De groep zal bij ons de maaltijd gebruiken en er is dan ook een liturgisch Pinkstermoment. Aanvang 17.30 uur. U bent dan ook van harte welkom.

Op 1e Pinksterdag 31 mei hebben we kerkdienst die geleid zal worden door onze eigen predikant ds. Jan Berkvens.

 

Elders in dit blad zult u de agenda voor de jaarlijkse ledenvergadering aantreffen, op dinsdag 17 maart, 20.00 uur.

Wij hopen op een grote opkomst.

 

 

Nieuw emailadres:

Het emailadres van Marjan Kersten is veranderd in mkersten@kpnmail.nl

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
15 decDr. J.F. Goud21:9-11; 21-27, Mattheus 6:7-15fragm. van Martinus Nijhoff “Uw koninkrijk kome”
24 decDs. J. Berkvens Kerstavond kinderdienstmet na afloop muziek, koek en zopie en
25 decDs. E. van KuijkJesaja 52:7-10; Lucas 2: 8-20; Johannes 1:1-18“Mens en mensen van het licht”
31 decDs. J. BerkvensPsalm 139“Leid mij op uw weg”
5 janDs. A. KattenbergJoh. 1:15-35; Joh. 4:7-17“Jaar Remonstranten 2020 Verbinding”
19 janDs. J. BerkvensOecumenische dienst
2 febDs. S. Zeeland - van CasselPsalm 139:1-12 “Wondelijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven”
16 febDs. J.de Valk Gen. 28:10-22Zuivere vlam verdrijf met je licht de angsten van ons hart. “De Jacobsladder”
1 mrtDs. J. BerkvensEsther 5-8 (bewerking); Galaten 3:28Bevestiging van ds Jan Berkvens door ds. Roos Ritmeester

 

Opbrengst collectes

datum
15 decemberGeloof & Samenleving€ 21,50Gemeente€ 34,45
24 decemberSOS-kinderdorpen€ 237,65
25 decemberRem. Broederschap € 125,15Gemeente€ 135,20
31 decemberArtsen zonder grenzen€ 34,50Gemeente€ 94,50
5 januariBartimeus€ 31,25Gemeente€ 32,80
19 januari(Oecumenische Dienst)
2 februariNet4Kids€ 57,20Gemeente€ 65,20
16 februariGeloof & Samenleving€ 42,25Gemeente€ 65,20
1 maartOnderhoudsfonds€ 211,-Gemeente€ 137,20

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

15 maart

Arminius landelijke jongerengemeente

De gemeente is er voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar en richt zich op thema’s met betrekking tot leven en geloof.

De website van “Arminius” zegt onder meer: “Geloof jij dat er méér is, maar ben je er nog niet helemaal over uit wat dat is?

Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven, maar mis je een eigen inbreng ?” enz.

De gemeente wordt geleid door onze eigen predikant ds. Jan Berkvens! Eind mei, op zaterdag de 30ste – de dag voor de Pinksteren-   brengt een groep een bezoek aan onze gemeente voor een maaltijd en er zal dan ook een liturgisch moment zijn. Onze eigen mensen zijn daarbij welkom!

 

29 maart

Protestants Interkerkelijk Thuisfront

Het Thuisfront is er voor het welzijn van mensen die militair of veteraan zijn. Men stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen en verleent financiële steun aan welzijnsprojecten.

 

10 april

Amnesty International

Zoals we allemaal zullen weten is Amnesty een onafhankelijke en wereldwijde organisatie die zich inzet voor slachtoffers van de schending van mensenrechten. In ons land telt Amnesty ongeveer 250.000 leden.

 

12 april

Cliniclowns

Cliniclowns biedt zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie afleiding en plezier.

  

26 april

Light for the world

Deze organisatie biedt betere oogzorg in Afrika en Azië. Via lokale instellingen worden blinden en slechtzienden ook geholpen met onderwijs, hulpmiddelen en voorlichting, om hun isolement te doorbreken.

 

10 mei

SOS-kinderdorpen

SOS-kinderdorpen zorgt er voor dat weeskinderen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouder(s). Na de Tweede Wereldoorlog ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

 

31 mei

Mercy Ships

Mercy Ships is een christelijke organisatie die hoop en genezing biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. De meeste (medische) hulp wordt gegeven op hospitaalschepen die afmeren in havens van de betrokken landen.

Verjaardagen

VRAGEN BIJ PASEN

Wat moet het toch met Pasen

’t word toch gedonder in de glazen

ben ik schuldig aan Jezus grote pijn

op verzoek gedaan, door een romein

heb ik de spijker door hand en voet geslagen

mij afgevraagd, kan Hij dit wel verdragen

heb ik de spies, in zijn zij gestoken

en de weeë lucht van bloed geroken

heb ik de doornenkroon op zijn hoofd geplaatst

een vraag, die nu, door vele hoofden raast

heb ik het spel “wegkijken” veel te lang gespeeld

als liefdeloosheid en intolerantie, ons zo verdeeld

Hij wist, wij deze zware last niet konden dragen

het kruishout, was zijn lot, Hij wilde nog om uitstel vragen

Zijn zware offer, maakt gelukkig, vraagt om eeuwig leven

waar wij door liefde, hoop en geloof in Hem, naar mogen streven

 

Badhoevedorp, donderdag, 20 februari, 2020

 

PS

 ’t Gedicht is geïnspireerd op een gedicht van een beroemde calvinistische dominee  Jacobus

Revius (Jacob Reefsen) uit Deventer(1586 – 1658)

Helaas, kon ik onder Revius het gedicht niet meer vinden, maar de strekking trok mij aan en heb op mijn manier getracht, de kern ervan weer te geven op een meer alledaagse, misschien wel remonstrantse wijze.

Niet zo belangrijk allemaal. In deze dingen, heb ik vaak zo m’n eigen ideeën “geloofje” zo je wilt.

Verjaardagen

09 maart hr. M. v.d. Voet
15 maartmw. O. de Vreugd-Schouten
20 maartmw. P.C. Plooij-van Gorsel
26 maartmw. M. v.d. Voet-Beuk
02 aprilhr. J.A. Dop
12 aprilhr. D.J. van Nieuwkoop
13 aprilhr. L.K.G. van Wolveren
24 aprilhr. J.H. van Gelder
26 aprilmw. I. de Mooij-Enthoven
10 meimw. E. A.Maarse
18 meimw. M. Kersten-Lindeman
18 meimw. P. Ouwehand-van Duijvenvoorde

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org