Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking: Wat zonlicht is voor bloemen…

 

Vorige week was de laatste ochtend van het zomerseizoen dat ik mijn baantjes kon trekken in het De Mirandabad, in het zuiden van Amsterdam. Als het weer en de tijd het enigszins toelaten lig ik zodra het mogelijk is tot zolang als het mogelijk is in het buitenbad. Bij voorkeur in de ochtend, zodat de hele dag daarna nog aan mijn voeten ligt. Elke ochtend fiets ik door de Maasstraat en zo kom ik ook langs de bloemenzaak Hugo’s bloemen en planten. Daar stond het bord dat ook op de liturgie staat afgedrukt:

 

‘Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor de mens’

 

Dat bord staat daar tussen al die vrolijke, fleurige bloemen en doet je eigenlijk als vanzelf glimlachen: Als je met frisse tegenzin er die anderhalve kilometer nog uit moet persen – dat zijn 30 baantjes, en ook als je na 20 baantjes het voor gezien houdt als het net wat minder gaat dan je had gehoopt. Het bord doet een appèl op je, het verlangt een reactie van je. De vraag is wat je ermee doet: verschijnt er een glimlach, stap je af en koop je bloemen, of fiets je stug door. Wat je ook doet, het is een reactie, of je dat nou wilt of niet.

 

In de opleiding zijn hele hordes theologen en filosofen voorbij gekomen, elk met een eigen visie op het leven. Soms positief, meestal wat tobberiger en een enkele keer luchthartig. Vooral de Franse exemplaren zijn soms onnavolgbaar. Het kost wat moeite om ze goed te begrijpen en met een beetje geluk te doorgronden. Sommige knappe koppen kunnen hun gedachten echter buitengewoon helder uitleggen, zo ook Jan de Keij in Trouw van een paar weken terug. Hij legt Levinas uit, ook zo’n ingewikkelde Fransoos, die wel erg interessante dingen zegt over het appèl die de Ander – hij schrijft dat met een hoofdletter maar bedoelt daar niet een hogere kracht mee maar iedereen om je heen – op je doet. Dat appèl verlangt een reactie van je, hoe dan ook: alles wat je doet na zo’n appèl is een reactie. Hopelijk een goede, soms een verkeerde maar doorgaans een reactie met zowel goede als slechte mogelijke effecten. Je kent het wel: iemand zet in de stilte coupé zijn mobiele telefoon aan en begint er hard in te praten, of kijkt een filmpje waar iedereen van mee kan genieten. Om je heen kijken de andere reizigers elkaar geergerd en verstoord aan. Wat doe jij?

 

Jezus loop door de straten van Jericho en ziet daar die jongeman Zacheus in de boom hangen. Zacheus wordt door de meeste mensen niet gewaardeerd, omdat hij hen geld afneemt en rijker is dan de anderen. Een mengeling van afgunst en woede, je kunt je er iets bij voorstellen. En juist díe persoon wordt door die weldoener, die persoon waar iedereen vertrouwen in wil hebben uit de boom gevist. Juist bij díe persoon wil Jezus in huis gaan en met zijn familie een maaltijd delen. Wederom voelen de anderen een mengeling van afgunst en woede, deze keer niet opgewekt door de tollenaar, maar door hem die ze als bevrijder willen zien.

 

Wat gebeurt hier? Door in de boom te klimmen doet Zacheus een appèl op Jezus, de Ander. Jezus kan verschillende dingen doen, maar kiest ervoor om zichzelf bij hem thuis te nodigen. Die keuze van Jezus doet op haar beurt een appèl op Zacheus én op de andere mensen. Zacheus komt tot inkeer en geeft een deel van zijn rijkdom weg: zijn ogen zijn geopend. Maar de anderen reageren anders: Zij zijn verongelijkt. Of ook bij hen de ogen geopend worden vertelt het verhaal niet en of de weldoenerij wordt gewaardeerd ook niet. Dus vooralsnog houden we het maar even op de zure reactie van de omstanders.

 

We keren weer even terug naar het hier en nu van onze eigen levens. Naar wat er gebeurt als een Ander een appèl op jou doet. Hoe kijk je dan naar jezelf, dat is de vraag. Laten we maar eens een

 

 

 

 

 

 

 

rondje bekentenissen doen. Ik doe mee en ik ga je niet bevragen, dus voel je niet bezwaard. Je mag ook gewoon blijven zitten, dus het valt allemaal reuze mee. We doen het in drie rondes, gewoon door je liturgie omhoog te houden:

 

  1. Voel je je wel eens als Zacheus: je probeert gezien te worden, een appèl op een ander te doen. Wie ervaart dat wel eens? Word je ook altijd gehoord of gezien?
  2. Voel je je wel eens als Jezus: je handelt! Altijd tevreden over het effect? Of ook wel eens niet?
  3. Voel je je wel eens als een omstander: Voel je wel eens enige afgunst ten opzichte van een ander? Is dat altijd terecht?

 

Daar zitten we dan… We komen dus allemaal wel eens voor in een dergelijk verhaal als Zacheus in de boom, Jezus die voorbij hem daar ziet hangen en de omstanders die eromheen staan. Levinas zegt dat we doorgaans geneigd zijn om het goede te doen, om compassie te tonen en op grond daarvan te handelen. De interessante vraag is: wanneer is iets doen het goede? Juist Zacheus uit de boom plukken en bij hem aan tafel gaan is in het christelijke paradigma het goede, maar die omstanders, die vinden het maar niks. Mediterraanse bootvluchtelingen opnemen is het menselijke, compassievolle om te doen, maar Willem en Fatima wachten ook al heel lang op een sociale huurwoning om er met hun gezin te gaan wonen. Minder vliegen is heel compassievol voor het milieu, maar bijna 100.000 mensen en hun gezinnen in deze regio zijn afhankelijk van de luchtvaart. En dit zijn dan nog maar de minst gecompliceerde ethische tegenstrijdigheden die te bedenken zijn, veel dingen zijn vele malen complexer dan dit.

 

Wat nu? Moeten we dan maar elke boom waarin een Zacheus bungelt die enthousiast onze aandacht opeist voorbij lopen? Allerminst! Ik denk ook dat we het niet eens zouden kunnen. Ik moet altijd een beetje glimlachen bij die portretten die wel eens op TV of sociale media die geschilderd worden van mensen die stemmen op partijen die immigratie willen stoppen en vervolgens wel het nieuwkomersgezin aan het einde van de straat met van alles en nog wat helpen: Nee, om hen gaat het niet, zij zijn gevlucht en hebben hulp nodig! Dan kan je als de omstanders daar onder die boom met Zacheus erin roepen dat dat hypocriet is, maar ik zie denk ik toch iets anders: op de schaal van de menselijke maat is compassie onontkoombaar en volstrekt logisch. Dat moeten we niet zuur bestempelen als verkeerd of iets dergelijks, we moeten blij zijn dat het bestaat! Compassie is veel omvangrijker vertegenwoordigd dan we wel eens willen geloven. Hij wordt opgeroepen door de persoonlijke, menselijke oogopslag, waarmee een appèl op je wordt gedaan, van mens tot mens. Door een Ander die je misschien niet eens kent.

 

Dat brengt me op een aspect dat ik pas later in het verhaal van Zacheus zag. Zacheus klimt in een boom. Hij eigent zich niet een balkon van een ander toe, wat hij als tollenaar best had kunnen doen, of iemands dak. Nee, hij kiest een boom. Daarmee wordt hij als het ware fruit. Fruit is er niet meer zomaar in een boom, het groeit, het ontwikkelt zich. Dat zelfde geldt voor Zacheus: hij klimt in die boom om Jezus te zien, maar hij is nog niet ‘rijp’ zoals hij daar hangt. Dat komt pas als Jezus hem figuurlijk uit de boom ‘plukt’. Pas dan vindt zijn rijping, zijn besef plaats. Ook Jezus heeft daarmee een appèl op hem gedaan. Daar moet en gaat hij mee aan de gang.

 

Ook wij kunnen zomaar uit een boom geplukt worden. Een appèl kan overal op je gedaan worden, door een blik van iemand, door een gebeurtenis, of zomaar gewoon met een tekst op een bord, ergens tussen de bloemen van een bloemenkraam. In die bloemenkraam op weg naar het zwembad gaat het appèl niet over heel serieuze dingen, maar wel over iets moois. Het appèl om eens wat vaker te glimlachen en daarmee een verschil te maken. Daar zit natuurlijk een beetje een risico aan, want glimlachen doe je tegen anderen, waardoor je hen vaker in de ogen zult kijken, voor je het weet word jij geplukt en moet je dus wat doen.

 

Maar het lijkt mij meer dan de moeite waard: Jezelf eens wat vaker laten plukken zoals Zacheus en eens wat vaker een ander plukken zoals Jezus dat deed. De aanzet is misschien de glimlach, misschien wel het meest effectieve medicijn tegen die passieve zichzelf gepasseerd voelende zure omstanders die overal van

 

 

 

alles van vinden maar er verder niet veel aan willen doen. De kunst is om aan hen eveneens een glimlach te ontlokken. De omstanders buiten ons, en de omstander diep in onszelf. Laten we glimlachen, de Ander zien en daarmee een verschil te maken.

 

Amen

Van onze voorganger

 

Het nieuwe seizoen is begonnen met een paar heel mooie activiteiten. De hagenpreek in augustus in de tuin van Ed en Plonie was buitengewoon goed bezocht. Op die prachtige ochtend luisterden we naar de verhalen van het volk dat om het gouden kalf danst en de ongelovige Thomas, en we hoorden het lied ‘Zoek het zelf maar uit’ van DoeMaar. Op 18 september vond de thema avond plaats rond de invloed van de media op onze levens en hoe daarmee om te gaan. Onze gast, de journaliste Dana Ploeger, deelde haar ervaringen in de wereld van de journalistiek en liet ons ervaren hoe we nieuws kunnen selecteren en de invloed op onze levens zelf kunnen beinvloeden. Bijvoorbeeld door het nieuws niet meteen in de ochtend als eerste door te nemen, maar eerst een beetje op gang te komen. En door bewuster om te gaan met wat we voorgeschoteld krijgen.

 

De startzondag op 22 september begon met een heerlijk ontbijt in een goed gevulde kerk. Ed en Plonie hadden hun best gedaan om ons te verwennen. De overdenking van de startzondag staat elders afgedrukt in deze Op De Oude Wateringhe. Dit seizoen zullen we weer een filmcafé organiseren en dan eindelijk een begin maken met de bijbelkring en jongerenpizza. Interesse voor de bijbelkring kunt u bij mij kenbaar maken.

 

Vanuit de gemeente zijn we natuurlijk betrokken bij het ongeluk dat de zoon van Marjan en Hein Wesselius trof. We steken hen een hart onder de riem en bidden om kracht en steun.

 

In de vorige Op De Oude Wateringhe meldde ik dat ik mij op mijn studie moest storten. Dat is gelukt. Deze zomer heb ik de laatste studieonderdelen aan het remonstrants seminarie afgerond, waardoor het proponentsexamen op 19 oktober inderdaad zal plaatsvinden. Er is beperkt plek, daarom wil ik u vragen bij Hans de Vries te melden als u interesse heeft om te gaan. Het proponentsexamen zal om 10:30 uur beginnen in Vrijburg in Amsterdam.

 

De dag erna, op 20 oktober, vieren we de dankdag voor het gewas samen met de andere kerken tijdens de oecumenische viering. De viering heeft als thema ‘Waar leef je uit’. De overdenking zal door mijzelf verzorgd worden. Meestal ga ik bij u voor in pak, maar de 20e zal ik voor het eerst van mijn leven een gebedskleed dragen dat door de zusters van het Liobaklooster in Egmond is gemaakt. U bent nadrukkelijk allemaal uitgenodigd om bij deze viering te zijn. Het is een mooi thema en er is een koor aanwezig dat mooie liederen zal zingen.

 

Benadert u mij gerust als u vragen heeft of een gesprek wilt. Dat kan na de dienst, per email (jan@domineeberkvens.nl ) of via 06 83 04 43 74.

 

Jan Berkvens

Van de Kerkenraad

 

“ De media bepalen wat jij vindt…… of doe je dat zelf?! “

U zult het waarschijnlijk wel weten, ook wanneer u er niet bij was,  op woensdagavond 18 september jl. was er een bijeenkomst in ons kerkje waar we dit onderwerp bespraken.  Ds. Jan Berkvens gaf leiding aan de discussie. Die was zeer de moeite waard, vooral omdat hij een journalist had uitgenodigd om ons een inkijkje te geven in de wereld van de media. Het was mevrouw Dana Ploeger die als free lancer onder meer voor het Dagblad Trouw schrijft, maar ook redacteur bij de NOS is geweest.

Na de Inloop met koffie en thee, de installatie van een scherm en beamer + een high tech, aanvankelijk wat haperende, geluidsinstallatie konden we beginnen. Met een aardig gevulde zaal waaronder belangstelling van mensen van buiten onze gemeente.

 

 

Volgens het programma werd de avond in 3 blokken verdeeld. Blok 1: Wat doen mediaberichten met je? Blok 2:  Wat willen de media daarmee bereiken? Blok 3: Hoe kun je zelf met de media omgaan?  Allemaal vragen dus en die werden gelardeerd met beelden op het scherm.  Zo zagen we “koppen” boven krantenartikelen en die zijn er voor om de aandacht van de lezer te trekken en daarom niet persé erg genuanceerd. Wil je er meer van weten, bijvoorbeeld kennis nemen van voors en tegens, dan moet je het artikel lezen. In hoeverre is het de bedoeling je een bepaalde denkrichting op te duwen? Wanneer dat zo is, dan is het zaak dat te onderkennen. Maar heb je dat dan altijd in de gaten?  Het antwoord is neen. Wel alert op blijven dus.

Dana Ploeger vertelde ons ook dat op de t.v weinig aan het toeval wordt overgelaten. Veel wordt van a tot z geregisseerd, al lijken dingen spontaan te gebeuren.  Maar, er zijn natuurlijk heus wel situaties die zich gewoonweg niet láten regisseren.  De kijker zal dat af en toe wel merken.  We kregen trouwens ook nog beelden te zien met de vraag wat de publicist daarmee bedoelt. Niet altijd makkelijk te beantwoorden.

Lopende de avond kwamen er uiteraard bepaalde actualiteiten ter sprake en dan was onze regisseur-van-dienst er direct bij om te voorkomen dat te lang en diepgaand op een actueel onderwerp dóór werd gegaan. We hadden immers nog zoveel andere dingen te bespreken.

Niet zo vaak kwam ter sprake of je geloofsovertuiging van invloed is op de manier waarop je met media omgaat.  Die invloed zal er zeker wel zijn maar voor ons als vrijzinnigen niet zo heel duidelijk denk ik. Voor orthodoxe richtingen ligt dat waarschijnlijk anders.

Het nieuws in de media is jammer genoeg vaak minder goed of gewoonweg slecht. Alleen maar goed nieuws brengen is voor de consument niet aantrekkelijk. Media weten dat en hebben, aldus Dana, wel eens geëxperimenteerd met vrijwel alleen maar goed nieuws te publiceren (dat is er gelukkig nog genoeg) maar dat kwam de oplage van de krant of de kijkcijfers niet ten goede ! Dus daar werd weer gauw van afgestapt. Veel slecht nieuws kan de lezer/kijker er toe brengen zich daarvan af te sluiten merkte een van de aanwezigen op. Eigenlijk ook niet goed, maar wél begrijpelijk.

En zo konden we aan het eind van de avond terugkijken op een hele geslaagde bijeenkomst die naar meer smaakt. Na afloop hebben we nog een tijdje kunnen napraten met een hapje en een drankje, weer prima verzorgd door Ed en Plonie van Pelt.

September 2019

Hans de Vries

Oecumenische viering 20 oktober 2019

 

Op zondag 20 oktober 2019 om 10:00 uur is de oecumenische viering. Het is dan dankdag voor het gewas. Samen met de protestantse en katholieke kerk vieren we samen in De Spreng. Onze eigen voorganger, Jan Berkvens, zal de overdenking doen met als thema ‘Waar leef je uit’. Er is die dag ook een koor aanwezig, waar je in mee kunt zingen als je dat graag een keer doet (info via jan@domineeberkvens.nl). Doe je dat liever niet, kom dan luisteren. Die dag hebben we geen viering in onze eigen kerk. Allen van harte uitgenodigd in De Spreng!

 

 

 

Aankondiging Bijbelkring

 

Door verschillende jong volwassenen (20 – 45 jaar) is het verzoek gekomen om een aantal gesprekken rond de bijbel te hebben. Daar willen we graag aan voldoen. Een aantal keer in het komende seizoen willen we bij elkaar komen om naar verhalen uit de bijbel te luisteren, ze te begrijpen en te kijken naar wat die verhalen in onze eigen levens zouden kunnen betekenen. Maak je interesse kenbaar door je bij Martijn Vis of Jan Berkvens te melden.

 

Een aantal mensen die niet tot de leeftijdsgroep van jong volwassenen behoort heeft aangegeven ook interesse in een dergelijke activiteit te hebben. We willen graag een inventarisatie maken van de behoefte daartoe. Maak je interesse kenbaar door Jan Berkvens even te contacten.

 

 

Remonstranten Oude Wetering op Facebook

 

We zijn sinds het voorjaar ook te vinden op Facebook. Hier worden de activiteiten gepost en kan een korte introductie van de komende dienst bekeken worden. Kijk gerust eens op:

 

Facebook en zoek op remonstranten oude wetering

 

Natuurlijk hebben ook nog steeds onze eigen internetpagina: http://remonstranten-oudewetering.nl

Terugblik op de Arminiaanse Markt 2019

 

Op zaterdag 6 juli jl. vierden we onze jaarlijkse Arminiaanse Markt.  We schrijven expres “vierden”, want het was ook dit jaar weer een feestje. Velen van ons waren paraat om van de Markt een succes te maken. En niet alleen van ons, maar ook familie en vrienden waren opgetrommeld ! De sfeer was als vanouds: héél gezellig.

Rond 10.00 uur was alles gereed om de Markt te openen. En dan mag hierbij best aangetekend worden dat er in de dagen daarvoor én in de vroege ochtend van de grote dag al heel wat voorwerk werd gedaan. Trouwens, eigenlijk worden er al heel snel na afloop van een Markt al weer voorbereidingen getroffen voor de volgende.

 

 

 

 

 

 

 

We begonnen met redelijk goed weer -enorm belangrijk-  maar jammer genoeg begon het later in de middag te regenen en wel zó dat we wel konden inpakken en dat deden we dan ook maar. Gelukkig had Ed van Pelt gezorgd voor het nodige afdekmateriaal, waardoor we konden voorkomen dat de resterende

boeken die we volgend jaar opnieuw aan de man willen proberen te brengen, niet doornat regenden.  Die kunnen het natuurlijk echt niet hebben dat ze nat worden en vervolgens in de schuur worden opgeslagen. 

 

Maar het belangrijkste was natuurlijk dat we flink wat spulletjes hebben verkocht, zowel buiten als in de kerk.

De loterij met mooie prijzen liep ook deze keer goed. Wetende dat de loten maar E 1,– kosten, zijn er heel wat van verkocht wanneer je naar de opbrengst kijkt. Zie hierna.

En op ons terras werden flink wat consumpties genuttigd.  De zelfgebakken appeltaart, de soep, de broodjes worst en bal vlogen als het ware “de winkel”, het terras, uit. En wat te denken van de onvolprezen poffers? In professionele poffertjestenten tref je ze echt niet lekkerder aan. Dat is waarschijnlijk in Oude Wetering en omstreken een publiek geheim.  

 

Nadat alles aan het eind van de middag was opgeruimd en ingepakt – een hele klus hoor-  en ook de trekking van de loterij was gedaan, werden we traditiegetrouw gastvrij in de tuin van de familie Van Pelt ontvangen om met een hapje en een drankje na te praten.  Elke keer is dan vanzelfsprekend een spannend moment te horen wat de Markt opbracht. En die was goed, maar was zeker nog beter geweest wanneer we niet voortijdig hadden moeten opbreken door de regen, die toen met bakken uit de lucht viel.

 

De totale opbrengst was bijna E 3100,–, tegen rond de E 3300,– in 2018 en daar kunnen we erg tevreden mee zijn. Om dat laatste nog eens te onderstrepen: in 2017 scoorden we ruim E 2500,– (zonder regen)!

Gesplitst naar de verschillende “afdelingen” zien we het volgende beeld, steeds afgerond:

 

  • Verkoop in de kerk E 688,–
  • Boeken enz. 263,–
  • Loterij 389,–
  • Terras 1757,–

 

We kunnen opnieuw vaststellen dat we duidelijk een opgaande lijn te pakken hebben. En dan te bedenken dat we een aantal jaren terug toch wat in de mineur verkeerden door teruglopende opbrengsten.  Het opdoeken van de rommelmarkt en het terras zoals we dat nu kennen vormden een keerpunt.

En wie weet wat de toekomst nog brengt, zeker nu onze concurrenten van “De Spreng”,  verderop in de Kerkstraat, besloten om er mee te stoppen.

 

Tot slot willen we IEDEREEN  die zich op een of andere manier heeft ingespannen voor de Arminiaanse Markt 2019, daarvoor héél hartelijk bedanken. Het is toch fantastisch dat onze kleine gemeente dit elk jaar weer voor elkaar kan krijgen dankzij de inzet van velen.  Tot volgend jaar hopen we !

 

September 2019.

De organisatiecommissie.

“Mutaties ledenadministratie”

 

De heer mr. A.H. (Ton) Vermeulen, Scheveningen, is al langer Vriend van onze gemeente.

Hij heeft gevraagd om hem nu als lid in te schrijven en dat hebben we natuurlijk graag gedaan!

Wij heten hem van harte welkom als één van onze leden. 

HAGENPREEK

 

Op zondag 25 aug. was het weer zover, n.l. de Hagenpreek.

Drie eerdere jaren ervoor werd deze gehouden o.l.v. Roos Ritmeester,die ook in 2016 dit ritueel in de kosterstuin voor het eerst deed.

Nu in 2019 was de vuurdoop voor Jan Berkvens, die dit deed alsof hij nog nooit anders had gedaan

Een groot aantal bezoekers zorgde voor een volle tuin,dat is waarschijnlijk mede dank zij het prachtige weer van die dag.

Elk jaar mochten we ons verheugen op een zonnige dag. Jan had een prachtige preek, die gebaseerd was op het hagenpreek gebeuren.

Behalve een voorbijrazende auto of in de verte een vliegtuig die opsteeg was het muisstil in de tuin, luisterend naar de woorden van Jan.

En dan na afloop de picknick.

Een ieder smulde van de meegebrachte etenswaren, de kerk zorgde weer voor een lekker wijntje en een glaasje melk.

Om ong. 13.00 uur keerde een  ieder weer huiswaarts, en ik denk ook terugkijkend op een geslaagde dienst.

De wet op de privacy heeft een ieder wel heel letterlijk opgevat, dus helaas geen foto’s bij dit artikel.

Groet Ed van Pelt.

 

 

LET OP

 

Als het volgende kerkblad verschijnt is deze avond alweer voorbij, dus nu alvast wat mededelingen hierover.

Op vrijdag 29 nov. a.s. houd het oecumenisch beraad voor de vijfde keer de Muziek en Poëzie Avond,

hier in de Remonstrantse kerk aanvang 19.30 uur met koffie/thee ontvangst.

Bij het ter perse gaan van dit blad is nog niet bekent wat er precies allemaal gaat gebeuren die avond.

Maar omdat het een lustrum is kan ik u verklappen dat er vele leuke items zijn die avond, en zeker een paar nieuwe die u eerder nog niet heeft gezien of gehoord.

Bent u nieuwsgierig geworden? kom dan op 29 nov. naar de kerk, en u zult er geen spijt van krijgen.

Na afloop van de avond om ong. 22.00 uur is er natuurlijk gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Ed van Pelt

Gedicht

 

SMARTPHONE

zit rustig in de tram

het was een uur of drie

een jonge vrouw stapte,

zelfbewust naar binnen

snelle slanke vingers,

gleden zonder rem

over haar smartphone;

vast om tijd te winnen

zonder opkijken, verzond

ze haar bericht

bij het zien, nieuwsgierig

 

 

als ik was, bijna gezwicht

haar te vragen, aan wie

alles was gericht

zakelijk, vriendje of zomaar,

via facebook, een leuk verhaal

behalve ik, doen mensen dit

op grote schaal

deze ongezonde hype,

kan me soms mateloos

irriteren

geen gesprek, is zo meer

te entameren

tram kwam bij de halte aan

haar vingers kwamen snel

tot staan

ze stapte uit, informatiewonder

goed geborgen, in haar tas

kennelijk, met gedane zaken

danig in haar sas

begrijp, haar drukke leven,

geeft haar weinig tijd,

gezien haar leeftijd, leek ze

voor serieus daten rijp

wil weten, gaat ze nu gezellig

drinken, eten, praten,

of het bij het tikken op haar

smartphone laten

de uitkomst hiervan, weet ik

natuurlijk niet

dit tafereel, is zomaar een

gedachte, die ze bij mij,

achterliet

 

CK., Badhoevedorp, maandag, 23 september, 2019.

Waarover gepreekt werd:

9 juni       Mevr. E.van Kuyk: Joh. 20:19-22; Hand. 2:1-13; Genesis: 1-19 “De taal van het hart”

23 juni      Ds. A.S.Lenselink: Job 29: 1-30; Job 1: 9-11; 1 Joh. 2: 28-30 “Wat maakt je tot wie je bent”

21 juli       Dr. E.H.Cossee: Pred. 9: 7-12; Joh. 21: 1-14 “Dagelijkse goedheid” (Joh. 21:3)

25 aug      Jan Berkvens: Exodus 32 bewerkt; Joh. 20: 24-28 “Zoek het zelf maar uit”

8 sept       ds. Andre Meiresonne: Joh. 4: 7-8; Galaten 3: 1-5; 5:1-6; Kor. 13: 1-3  “Heb even en doe wat je wilt”

22 sept      Jan Berkvens: Opening kerkelijk jaar, start met ontbijt  “Wat zonlicht is voor bloemen is een glimlach voor een mens”

 

Opbrengst collectes

9 juni                    Mercy Ships         € 87,50              Gemeente   € 70,90

23 juni                  Aids Fonds              25,35              Gemeente      37,50

21 juli                   Lilianefonds            46,35              Gemeente      60,45

25 augustus          Leprafonds             122,–               Gemeente    122,–     *)

8 september         IKV/Pax                   43,75              Gemeente      65,80

22 september       Raad van Kerken     49,80               Gemeente     57,90   

 

*)  De zondag van de Hagenpreek.  1 x gecollecteerd en de opbrengst daarvan gedeeld (50/50).

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

6 oktober

Onderhoudsfonds

De opbrengst van deze collecte wordt aangewend voor het onderhoud van ons kerkje en voor de beide woonhuizen. De jaarlijkse kosten zijn weliswaar gemiddeld genomen veel hoger dan de collecteopbrengsten maar alle beetjes helpen.

20 oktober

Oecumenische dienst in “De Spreng”.

3 november

Epafras

Deze stichting op oecumenische grondslag vraagt sinds 1984 aandacht voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Met de geboden steun van onder meer kerken kan men gevangenen bezoeken en hen helpen met het oppakken van hun leven. Uitgangspunt de stichting is: een mens is altijd méér dan hij of zij heeft misdaan.

17 november                                                                                                                               

Net 4Kids                                                                                                                                                

Een voor ons vertrouwd collecte doel. Zoals Warchild en SOS-kinderdorpen dat ook zijn.  Zij zetten zich in voor het welzijn van kinderen in meestal ontwikkelingslanden. Via dit krantje houden wij u af en toe op de hoogte van lopende projecten.

1 december

Ongedocumenteerden  

Het gaat hier om vluchtelingen zonder geldige papieren. De opbrengst van deze collecte gaat naar de Pauluskerk in Rotterdam. Daar wordt aan deze vluchtelingen “bed, bad en brood” en verdere hulp verstrekt. 

Verjaardagen

06 oktober        mw. C.A. Hellema- van Staveren

06 oktober        hr C.A.M. Kersten

11 oktober        hr A.H. Vermeulen

18 oktober        hr R.A.H. Put

14 november    mevr. C. van Hove- Burgers

09 november    hr  P. de Vreugd

20 november    hr  M. Vis

24 november    hr  H.W. de Vries

02 december    hr  D. Enthoven            

Ongeloof en niet te bevatten

Zondag 18 augustus eindigde voor ons gezin in een zwarte dag. ’s Middags om 1 uur zou onze zoon Machiel beginnen aan een obstakel zwemrace. Door een ongelukkige val bij de afsprong waarbij zijn voet weggleed en hij achterover viel op het obstakel (waarop hij stond) heeft hij zijn nek gebroken en viel voorover in het water. Gelukkig sprong hij tegelijk met een vriend/collega zwemmer die direct in de gaten had dat het niet goed was en direct adequaat handelde tot hulpverleners aanwezig waren.

Tijdens de operatie zijn z’n nekwervels weer recht op elkaar gezet en met plaatjes en schroeven gefixeerd.

Hij heeft zo’n hoge dwarslaesie dat hij vanaf z’n schouders verlamd is. Hij zal zeker niet meer kunnen lopen. We hopen dat hij mogelijk toch nog enig gebruik van z’n armen en handen zal kunnen terug krijgen maar dat is afwachten.

Maandag 30 september gaat hij naar het revalidatiecentrum en kan de therapie beginnen.

In de revalidatie zal hij nog heel veel kunnen leren. Het is een lange weg te gaan maar wij houden goede moed.

Alle uitingen van medeleven en belangstelling die wij ontvingen hebben ons goed gedaan.

Onze dank daarvoor.

Hein en Marjan Wesselius.

Website van onze kerk

 

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 december 2017
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org