Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking

Daar zit ze, op het podium. Een camera recht op haar gericht, we zien haar heel groot close up op het scherm. Haar lange mooie donkere haren vallen op haar schouders. Het is een moeder. Ze vertelt over haar zoon. De pijn klinkt diep door in haar stem. Haar zoon is vertrokken. Ze mist hem. Opeens was hij weg. Ze snapt er niets van. Waarom is hij gegaan? Het was toch goed hier? Hij was een voorbeeldige zoon. Haar pijn snijdt door je eigen hart. Een moeder die haar zoon heeft verloren.

Er gaat van alles door je hoofd. Door mijn hoofd, door het hoofd van elke toeschouwer. Waarom is die zoon weggegaan, wat is er gebeurd, komt hij ooit terug? Dan dringt langzaam het antwoord door. Hij is naar Syrië gereisd en heeft zich daar aangesloten bij Islamitische Staat. Zij vindt het vreselijk. Zij is de moeder van een Syriëganger. Zij wilde haar zoon zo graag een mooie toekomst geven, daarom waren ze naar België gekomen. Nu is hij dood. Voor idealen waar zij niets van begrijpt. Toch is het haar verhaal. Het is het verhaal wat haar zonder dat zij er iets aan kan doen definieert. En het raakt diep. Een paar mensen verlaten de zaal.

Dit is wat Milo Rau, de nieuwe regisseur van het Nederlands Toneel Gent, doet: controversieel toneel maken. Toneel dat raakt. Het plaatst je diepste gevoel van medelijden tegenover je grootste woede. Slechts een paar zinnen van elkaar verwijderd en uiteindelijk gevangen in de droeve ogen van die moeder op het toneel.

Het is slechts een van de scenes van de Vlaamse voorstelling ‘Het Lam Gods’. Voordat deze scene aan bod komt, hebben we de geboorte van een kind gezien, in een bad. Daarna volgt een gesprek met een stervende vrouw, Stientje. Ze is ziek en zal sterven. Ze is sereen en zegt prachtige dingen. Ook heftig is de scene waarin een Afghaanse vluchteling zijn vluchtverhaal naar het westen vertelt.

Al die mensen krijgen opnieuw plaats in het altaarstuk. Dat is te zien op de tweede foto: de oude afbeeldingen vervangt Rau door verhalen van mensen uit deze tijd: hij laat ze plaatsnemen in het altaarstuk. Duidelijk is dat wij in onze ultieme naaktheid het leven leven en dat geboorte, lijden en sterven integraal deel uitmaken van wat en wie wij zijn. In de oude verhalen, in de verhalen uit de tijd van de Gebroeders Van Eijck en in onze eigentijdse verhalen. We zien dat de verhalen niet wezenlijk veranderd zijn.

Waar komt de moeder van de Syriëganger terecht in het altaarstuk? Zij krijgt de plek van de moeder der moeders: die van Maria. Pas nu wordt haar haar bedekt. Of ze zondig is laat Rau in het midden, ze wordt hoe dan ook vergeven. Er verlaten nog wat mensen de zaal. Ja, ja, Amsterdam zou niet langer gelovig zijn. Maar een moslima Maria maken gaat sommigen blijkbaar toch te ver. Ik zie er juist de ultieme schoonheid van in. Beide vrouwen hebben hun zoon verloren aan een geloof, een overtuiging, wat je van die overtuiging ook kunt vinden, wat de gevolgen daarvan ook zijn. Moeders die hun zoon verloren.

In mijn ogen is wat Rau hier doet heel bijzonder: Het Lam Gods zegt: ‘Kom allen tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ Komt allen. Niet: jij wel en jij niet, nee, allen. Iedereen. Ongeacht geloof of geschiedenis. Leg je pijn af. Leg je lijden neer. En vindt rust. Dat gebeurt ook: De vrouw wordt weer vrouw. De moeder wordt weer moeder. Zij neemt haar plaats in in het kunstwerk. Alsof ze weer wordt opgenomen in het kunstwerk van het leven. Letterlijk en figuurlijk.

Wij kijken en voelen. De moeder wordt Maria en wordt opgenomen in het kunstwerk. We zien wat er gebeurt en voelen de tweestrijd. Klopt dit wel? Iets in mij verzet zich. Ik vind het prachtig, en toch voel ik verzet. Dat moet Jezus, of in elk geval de mensen om hem heen, ook regelmatig gevoeld hebben. Want verlossing van lijden is lastig, maar vergeving is nog vele malen moeilijker.

Ook al kan je je afvragen of de moeder uit ons voorbeeld schuldig is, lijden doet ze. In de ogen van sommigen om een terrorist, in de ogen van een moeder om haar kind. Zij is moe. En daar is Rau met zijn vraag: wil jij Maria zijn? Ja, dat wil ze. De moeder van Jezus. Jezus die zegt:  Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij belooft haar nog iets: je zult werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Hoe kunnen wij met de boodschap van toen in onze tijd omgaan? Het klinkt allemaal prachtig en eenvoudig, maar dat is het natuurlijk nooit. We zitten boordevol overtuigingen, gebaseerd op stereotyperingen, maar ook ervaring. We zijn gevormd door pijn en verdriet, geluk en schoonheid. We zijn geschoold in geloof en getraind in rationaliteit.

Rau speelt daarmee en laat de moeder haar verhaal bewust – daar ben ik van overtuigd – ongesluierd en zonder hoofddoek vertellen. Als zij die wél om had gehad, had ik – dat wil ik best toegeven – heel anders naar haar verhaal geluisterd dan nu, de Islamitische. Het verhaal wordt dus anders gehoord in zo’n geval.

Dat gebeurt in de Bijbel ook: ‘de Moabitische’, ‘de Samaritaanse’, ‘de Farizeeer’. In elk verhaal roept dat onmiddellijk allerlei associaties in stereotyperingen op. In de Bijbel verrassen sommige van die personages ons vervolgens, omdat het natuurlijk een heel andere kant op gaat en we onze borst nat kunnen maken voor een boodschap die ons wereldbeeld op zijn kop zet. Net als Rau ons dat laat ervaren.

Tegelijkertijd willen we dat ook, daarom gaan we naar theater, kijken we een film en lezen we een boek, lezen we de Bijbel. Als je alleen maar zou zien, horen en lezen wat je al vindt, wordt het een saaie bedoening. Maar echt open staan voor de Ander is nog niet zo eenvoudig.

In het boek ‘De hemel verslinden’ begint de epiloog met een herinnering aan oma. Oma die zegt dat je er eindeloos over doet om iemand te leren kennen. Dat klopt, en soms ben je verrast dat iemand heel anders lijkt te zijn dan je gedacht had. Oma trekt vervolgens de conclusie dat het soms beter is om er helemaal niet eens aan te beginnen. En dát vraag ik mij af.

Door het verhaal van de moeder van de Syrieganger leer je niet alleen het leven van anderen kennen, maar ook dat van jezelf. Het is soms juist door de persoonlijke verhalen van anderen, dat je je overtuiging herijkt. Door je af te sluiten voor de verhalen van anderen lijkt het leven misschien op het eerste oog gemakkelijker door te worden, maar je kunt je afvragen of dat zo is.

Doordat ik mij openstelde voor het verhaal van de moeder in het stuk van Rau heb ik een voor mij onbekende wereld betreden. Ik heb haar pijn en lijden gezien en ben haar als een mens van vlees en bloed gaan zien. Door Wat Rau heeft gedaan ben ik de verbinding met het verhaal van het Lam Gods gaan zien en gun ik haar de rust die ze zo hard nodig heeft.

Met ‘er helemaal niet aan beginnen’ sluit je je af van de wereld en misschien ook wel van waar het in het leven ten diepste om gaat: we worden allemaal geboren en gaan allemaal dood. Tussendoor gebeuren er dingen met ons die soms heel mooi en soms heel tragisch zijn. Dingen die ons blij maken en dingen waar we door lijden. Soms barsten we van de energie en levensvreugde, terwijl we op andere momenten moe zijn en onder lasten gebukt gaan.

Wie luistert er op die momenten naar jou en vraagt je: Wil jij Maria zijn? Het is precies dat , wat je zelf ook voor een ander kunt doen. Voor de mensen die dichtbij je staan, maar ook voor hen die je vreemd zijn. De woorden zijn ons aangereikt: Kom naar mij, als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat. Kom tot rust en vertel mij je verhaal.

Amen

Van de Kerkenraad

Schoonhoven op bezoek 

Het is nog niet helemaal zeker, maar het kan zijn dat we op zondag 1 oktober a.s. gemeenteleden van Schoonhoven op bezoek krijgen. Op die dag zal ds. Roos Ritmeester weer bij ons op de kansel staan, dus helemaal toevallig is de gekozen datum niet. Zoals we weten is onze predikante ook voorganger van de gemeente Schoonhoven.

Het is al weer ruim 4 jaar geleden dat onze broeders en zusters daar, ons met een bezoek vereerden in het kader van hun zg. buitendag en we hebben daar goede herinneringen aan.

Na afloop van de dienst zullen ze natuurlijk samen met ons koffie blijven drinken en vervolgens een broodje nuttigen. Daarna gaan de Schoonhovenaren een vaartochtje maken over de mooie wateren in ons gebied. Gelijk hebben ze!

Het zou leuk zijn wanneer wij op1 oktober met een flink aantal aanwezig zijn, dus noteer s.v.p. alvast 1 oktober in de agenda, voorlopig.

Graag vragen wij aandacht voor ons programma in de komende maanden, buiten de kerkdiensten om.

 1. Vertelvoorstelling op woensdagavond 25 oktober

In het kader van het Werkplan 2017 ofwel het programma voor dit jaar (zie nr. 2 van het krantje van dit jaar)

verzorgt Marijke Broekhuijsen  op deze avond een zg. vertelvoorstelling. In AdRem werd eerder dit jaar al aandacht aan deze voorstelling gegeven die over Arminius gaat, de stichter van de Remonstranten.

“Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan Jacobus Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten? Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren. En ze zijn dat nog in 2017. Dat is de mening van Marijke Broekhuijsen uit Bussum, lid van De Kapel in Hilversum en van professie acteur en cultuurpedagoog”.

Aldus de inleiding op het bewuste artikel in AdRem. De ingredïënten van haar voorstelling zijn geschiedenis, vertelling en muziek (2 muzikanten). Het belooft een boeiende avond te worden.

 1. Preek van de Leek op zondag 12 november

Natuurlijk heeft u het bij de aangekondigde kerkdiensten al gelezen, maar toch willen we dit programma-onderdeel hier nog eens apart noemen.

Onze Vrienden Marloes Klein en Govert-Jan de Vrieze zullen op deze zondag de Preek van de Leek verzorgen. We zijn benieuwd maar het zal vast weer de moeite waard zijn.

 1. Muziek- en poëzieavond op vrijdag 24 november

Al een paar jaar organiseren P.K.N., R.K. en onze gemeente  een muziek- en poëzieavond.

En met succes!  Het programma is nog niet bekend maar u kunt er zeker van zijn dat er ook deze keer veel te beleven zal zijn. Ons sfeervolle kerkje leent zich uiteraard heel goed voor zo’n avond.

Noteert u ook deze avond vast in uw agenda. Meer informatie volgt te zijner tijd.

 

Arminiaanse Markt 8 juli 2017

 

Beste mensen,

Het wordt misschien een beetje eentonig, maar we kunnen vaststellen dat de Markt ook dit jaar een succes was. Het mooie weer zal zeker geholpen hebben, hoewel 2016 wat dat betreft nog iets beter scoorde.

De  bruto opbrengst was € 2554,40. Minder dus dan aanvankelijk aangegeven ruim € 2560,– (om precies te zijn € 2566,15 (zie hierna).  Dat komt omdat er wat Engels geld bij zat én door een kennelijk gemaakte telfout op de dag van de Markt.

Uiteraard moeten van de opbrengst nog wat kosten afgetrokken worden, maar die waren dit jaar heel beperkt, omdat de kosten van de catering niet in rekening werden gebracht. Heel véél dank daarvoor !!

De netto-opbrengst komt hierdoor op  € 2430,83, maar € 47,68 minder dan vorig jaar en dat was echt een topjaar.

Kijken we nu naar de opbrengst per onderdeel, op basis van de telling op 8 juli, dan zien we het volgende:

Terras                         € 1081,15

Verkoop in de kerk          728,80

Boeken                            282,70

Loterij                              473,50

Totaal                          € 2566,15

Zoals iedereen weet hadden we dit jaar voor het eerst geen rommelmarkt op het erf van de kerk. Een experiment, dat in alle opzichten goed uitpakte. Waarom? Rommelmarkt én verkoop in de kerk brachten in 2016 samen € 664,51 op. Nu konden we met alléén de verkoop in de kerk

€ 728,80 inboeken, € 64,29 méér dus. Een heel mooi resultaat.

Op initiatief van Ed van Pelt beschikten we dit jaar over een uitgebreid en gezellig terras op hoofdzakelijk het kerkterrein, compleet met een grote tent, parasols en bloemen. Nu er geen rommelmarkt meer was kon de vrijgekomen ruimte voor het terras benut worden.

Na een wat aarzelende start zaten er al snel veel mensen aan de koffie met onze zelf gebakken appeltaart, cake enz. enz.. Logisch toch?

Ook de poffertjes, de broodjes worst en bal, de hamburgers,  ze vielen allemaal weer zeer in de smaak bij de geachte cliëntele.

De bediening kwam af en toe zelfs bijna handen te kort.  De opbrengst  van het terras was praktisch gelijk aan die van 2016.

Wanneer we de cijfertjes verder vergelijken valt op dat de boekenverkoop wat tegenviel. Ongeveer € 100-,– minder dan in 2016 maar toch net weer iets meer dan in 2015.

De loterij bracht ca. € 135,– minder op dan in 2016. De oorzaak zit hem er in dat er dit jaar geen voorverkoop van loten was. We mogen met € 473,–  toch best tevreden zijn. In 2015 bracht de loterij nog € 388,– op.

Aan het eind van de dag was het natuurlijk opruimen geblazen en dat viel gelukkig weer mee omdat we nu niet de restanten van de rommelmarkt hoefden weg te werken.

Daarna konden we in de tuin van ons kostersechtpaar met een glaasje en een hapje  uitblazen en horen wat de dag ons bracht, financieel en anderszins. Inmiddels een mooie traditie, waarvoor we Ed en ook Plonie (die een paar dagen daarvoor behoorlijk geblesseerd raakte maar toch nog tijdens de markt in touw was; chapeau!) hartelijk danken.

Tot slot dank aan iedereen, waaronder zeker ook de externe vrijwilligers -familie en vrienden- , die zo enthousiast onze Markt opnieuw tot een succes maakten.

Tot volgend jaar !
De organisatiecommissie.

EEN LOT UIT DE LOTERIJ

Vriendelijk aangemoedigd door Marlies, wilden heel veel mensen wel een lootje kopen voor het goede doel.Zo bleek weer op de Arminiaense Marckt 2017.

Mooie prijzen te winnen en soms even tijd voor een praatje…

-Je hebt toch mijn vader wel gekend?-Ik woonde langs de Wetering.-Het kind dat ik verwachtte bij de zwangerschaps yoga is nu al 22 jaar.-Vroeger zat Lize Schoo bij de verkoop van de loten.Zij prees ook met zangerige stem haar grammofoonplaten aan!-

Het was weer een wonderlijke dag alles bij elkaar.

Een ontmoetingsplaats bij de kerk en in de kerk.Waarbij naar we hopen ook de mooie folders over onze kerkelijke activiteiten nieuwe belangstellenden zullen aantrekken.

Maar wat ook wel opviel de haast van sommige mensen , terwijl anderen soms wel 3  keer terug kwamen om opnieuw rond te neuzen.

Een dag met soms een kort gesprek over de vergrijzing van het kerkvolk en het in stand houden van de waarden in het leven, dat waar het in diepste zin om gaat.

Jeanie.

 

Onze tweede Hagenpreek op 13 augustus 2017.

Het weer was prima en vanaf 10 uur kwamen leden, gasten en belangstellende binnen druppelen Er werd over en  weer gezellig gepraat en gewacht tot de dienst zou beginnen. Iedereen zocht een plek buiten in de tuin van Ed en Plonie,die er zoals gewoonlijk heel mooi uitzag. We vormden een halve kring rond het tuin, knutselhuis met veranda van Ed. Ook onze organist Hans Lippens  zat daar verdekt opgesteld met keyboard en luidsprekers .Een ieder was gewapend met  de liturgie en liedboek om te kunnen zien hoe de dienst ging verlopen en natuurlijk mee zingen. Na Opening welkomstlied en gebed las Roos Ritmeester voor uit Exodus 20. Vers 1-17. Verder las ze ook het 2de gebod uit de Statenbijbel en onze  tegenwoordige Bijbel. Op een heel mooie manier gaf Roos uitleg  hoe we het in  deze  tijd moeten benaderen .De overdenking  was heel duidelijk. We waren allen zeer geinteresseert.Ook werd er nog een lied van Maaike Ouboter ten gehore gebracht . Heel mooi klonk dat.

Bij de uitvaart van Friso zong deze Maaike ook een lied “Dat ik je mis”. Ons totale gezelschap betond uit 49 volwassenen en 2 kinderen. Na het Onze Vader en de zegen gingen we gewapend met stoel bij de lege ronde tafels zitten. DE PICKNICK kon beginnen .Er stonden allerlei lekkere hapjes,  broodjes en salades op de afhaal tafel uitgestald. Eten met elkaar is altijd gezellig. Ook van het glaasje wijn heb ik genoten.

Wat een geluk hadden we met het weer. Onderweg naar Hillegom kregen we een bui. Ook deze tweede Hagenpreek was weer een succes. We kijken uit naar volgende zomer.

Onneke.

De boekenclub

Op maandag 9 oktober om 14.00 uur start de boekenclub weer met een nieuw boek. Deze keer is dat ‘Houvast’ geschreven door Koen Holzapffel. ‘Houvast’ is ook het jaarthema van de Remonstranten in 2017/2018.

In een tijd waarin zoveel houvast is weggevallen op tal van terreinen in het leven, staan veel mensen die een antwoord zoeken op levensvragen er enigszins ontheemd bij. Koen Holzapffel schreef het boek voor wie op zoek is naar zin, maar de antwoorden nog niet gevonden heeft en voor wie wel antwoorden gevonden denkt te hebben, maar toch ook weer nieuwe vragen heeft. Een uiterst leesbaar boek, dat zeker uitnodigt tot discussie! Als u mee wil doen met het boekenclubje geeft u dat dan door aan Roos Ritmeester: roosrit@xs4all.nl of 06-21847106.

We komen in principe op de eerste maandag in de maand bij elkaar van 14.00-16.00 uur in de consistorie

Van onze voorganger Jan Berkvens

 

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer enige tijd begonnen. Daarom is het hoog tijd om mij wat uitgebreider aan u voor te stellen. Velen van u kennen mij van enige jaren geleden, toen ik regelmatig op mijn motor uit Leiden kwam om in Oude Wetering de dienst bij te wonen. Dat heb ik gedaan tot begin 2006, waarna ik naar Cambodja vertrok om voor een periode van twee jaar mijn opgedane kennis en vaardigheden te delen met mensen die het minder goed getroffen hebben dan wij. Twee jaar werd ruim drie jaar, waarna ik aan de slag kon in Suriname, wederom op een onderwijsproject. Daar ben ik tweeëneenhalf jaar gebleven. Daarna volgden wat kleinere buitenlandklussen en uiteindelijk kon ik aan de slag in Afghanistan. Vanuit Kaboel hield ik mij bezig met de nationale onderwijsvernieuwing. Toen mijn moeder (Ds. Christiane Berkvens-Stevelinck) ziek werd, keerde ik terug en besloot om in haar voetsporen te treden. Inmiddels ben ik in de laatste fase van mijn opleiding tot remonstrants predikant.

Toen de kerkenraad mij vroeg of ik interesse had om bij onze gemeente aan de slag te gaan als voorganger, hoefde ik daar niet erg lang over na te denken. De warme gemeenschap in dat prachtige kerkje aan de Wetering is waar ik graag onderdeel van uitmaak. Als voorganger begon dat met de kerstavond, toen de oudejaarsviering en daarna de eerste viering van het nieuwe jaar. Het is heel bijzonder om in onze kerk op de kansel te mogen staan.

Naast de kerkdiensten staat er dit jaar weer een aantal mooie activiteiten op het programma. Naast de bekende onderdelen hebben we een filmavond op donderdagavond 25 april en een thema avond in het najaar. Voor jongeren is er een pizza avond. Verder beginnen we met een bijbelkring voor jong volwassenen en een leesclub voor wie geinteresseerd is.

Benadert u mij gerust als u vragen heeft of een gesprek wilt. Dat kan na de dienst, via email (jan@domineeberkvens.nl ) of via 06 83044374.

Jan Berkvens

Facebook pagina

Sinds kort hebben we een Facebook pagina: remonstranten oude wetering. Op deze pagina worden alle evenementen aangekondigd die we organiseren. Deel en ‘like’ deze pagina voor een zo groot mogelijk bereik in de omgeving.

Om een Facebook profiel aan te maken (gratis), ga naar www.Facebook.com

Leeskring

Op maandag 15 april om 11:00 uur komt onze leeskring weer voor het eerst bij elkaar. We zullen het boek ‘Magdalena’ van Maarten ’t Hart lezen. De leeskring wordt begeleid door onze voorganger Jan Berkvens. De bedoeling is om twee keer bij elkaar te komen. De eerste keer (op 15 april) hebben we het eerste deel van het boek gelezen (tot aan het hoofdstuk ‘Afspraak’). Dan bespreken we wat we er tot nu toe van vinden en hoe we denken, hopen, of verwachten dat het afloopt. De tweede datum spreken we met elkaar af. Dan hebben we het hele boek gelezen en bespreken we wat ons uit het boek heeft verwonderd en geraakt.

Over Magdalena:
Na mijn dood,’ zei de moeder van Maarten ’t Hart vaak, ‘kun je over me schrijven wat je wilt, maar spaar me zolang ik leef.’ Nadat zijn moeder in 2012 is overleden, heeft Maarten ’t Hart alsnog de wonderlijke eigenaardigheden en de onwrikbare, rotsvaste zekerheid des geloofs van zijn moeder aan een nader onderzoek kunnen onderwerpen. Met dit prachtige boek als resultaat.

De Volkskrant: ‘Hartstochtelijke moederliefde (…) mooi en kwetsbaar.

Interview bij De Wereld Draait Door: https://www.tzum.info/2015/02/filmpje-maarten-t-hart-praat-over-zijn-nieuwe-boek-magdalena-een-moederboek/

Het boek is in verschillende editiesuitgegeven:

Als pocketuitgave door Uitgeverij Rainbow: ISBN: 978 90 417 1231 8

Als boek met grotere letters door De Arbeiderspers: 978 90 295 3855 8

We ontmoeten elkaar in de consistoriekamer. Voor meer informatie en aanmelding: Marjan Kersten: ququ13jd@kpnmail.nl en telefoon: 0651522509

Wat moet ik met die bijbel?!

Deze Bijbelverkenning is bedoeld voor mensen in de leeftijd 30-50 jaar, die wel eens wat meer van de Bijbel willen weten. We gaan op zoek naar de verbinding tussen de verhalen in dat oude boek en de betekenis die zij nu kunnen hebben in onze levens. De bijeenkomsten worden geleid door onze voorganger Jan Berkvens. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 22 mei om 19:30 uur. Voor meer informatie en aanmelding: Martijn Vis: vismartijn@hotmail.com en telefoon 0172 500842.

Kinderkerstfeest

Alhoewel het kerkbezoek landelijk terug loopt, dus ook hier in Oude Wetering, mochten we ons toch verheugen op een zo goed als volle kerk met het kinderkerstfeest. Maar liefst 91 mensen groot en klein namen de moeite om ons kleine gezellige kerkje te bezoeken op kerstavond. Deze avond is geen officiële kerkdienst maar een kinderdienst waar de mensen bij worden betrokken. Jan Berkvens leidde deze dienst en las het kerstverhaal voor. In de liturgie zaten gekleurde strookjes papier met een tekst erop. Als Jan tijdens het verhaal een gekleurd papier omhoog hield moest men  hardop een tekst die met de kleur overeenkwam opzeggen. Zo werd het een spannend en interactief kerstverhaal waar iedereen aan mee kon doen. Alle kinderen kregen voor in de kerk door Petra Bokhorst een kaars uitgereikt die ze halverwege de dienst mochten aansteken, het licht ging uit en u kunt wel raden hoe de kerstsfeer toen in ieders hart binnensloop.

Kortom een geweldige dienst waarin Jan en Petra tevreden op terug kunnen kijken. En natuurlijk niet vergeten de kinderen van Martijn Vis die op de elektrische piano en met zang enkele prachtige kerstliederen ten gehore brachten. Zo leuk gedaan!

Dank aan Hans Lippens die ieder jaar dit feest van orgelmuziek voorziet. Na afloop van de dienst waren er op het kerkterrein een zevental muzikanten van de plaatselijke harmonie die verschillende kerstliederen ten gehore brachten. Zij doen dit geheel belangeloos al voor het zesde jaar achter elkaar ook dank hiervoor. Een echte Kerstman deelde buiten de kerstpresentjes aan de kinderen uit. Dank Tom. Het weer was ons goed gezind, dus konden de vuurkorven branden wat de sfeer extra verhoogde. Bij de schuur was een soort kerststal gemaakt waar de ouders koffie thee of glühwein konden krijgen en voor de kinderen warme chocolademelk of limonade. Voor een ieder was er een lekker kerstkoekje. Na elkaar fijne dagen te hebben gewenst was om 20.45 uur het kerkterrein weer leeg. Een compliment van een van de kerkenraadsleden was, wat hebben jullie de Remonstrantse gemeente met deze avond weer goed op de kaart gezet, daar doe je het toch voor, of niet soms.

Als u er dit jaar helaas niet bij kon zijn, nodig ik u van harte uit om de volgende kerst mee te komen genieten van dit warme en intieme samenkomen rond het kerstverhaal.

Ed van Pelt

VAN DE KERKENRAAD

 

Programma 2019

Het programma voor dit jaar is uit, gedrukt op een mooie flyer (met dank aan Rick Kooijman). Ter gelegenheid van de dienst op 17 februari jl. was hij beschikbaar.  Heeft u nog geen programma? In de kerk liggen nog genoeg exemplaren. U kunt ook kijken op onze website: www.remonstranten-oudewetering.nl 

U zult op het programma een aantal (deels) nieuwe activiteiten zien die mede op initatief van onze pas aangetreden nieuwe voorganger worden geprogrammeerd. Hij informeert ons hierover bij “Van onze voorganger Jan Berkvens” elders in dit krantje.

Over de daarbij nog niet genoemde activiteiten in het eerste halfjaar, zoals het voor donderdag 25 april geplande filmcafe, ontvangt u nog apart informatie. 

Wij zijn blij met alle nieuwe initiatieven en hopen op veel belangstelling daarvoor.  En die hoeft wat ons betreft zeker niet alleen vanuit onze eigen kring te komen. We zijn dan ook van plan om hieraan de nodige publiciteit te geven in de media.

 

Kinderkring

Voor de dienst van 17 februari was een Kinderkring gepland. Helaas bleek de voorbereidingstijd door de wisseling van predikant te kort om die te kunnen laten doorgaan.

De eerstvolgende Kring zal nu op zondag 21 april a.s zijn, op Paasmorgen dus. Kinderen en kleinkinderen zijn dus ook van harte welkom !

 

Kerkstraat 42

Zoals we al in het vorige krantje meldden, waren wij op zoek naar een nieuwe huurder voor Kerkstraat 42, de woning die tegen de kerk “aanleunt”. Mevrouw Elly Maarse, een van onze belangstellenden, woonde er zoals eerder gezegd ruim 18 jaar. Zij verhuisde inmiddels naar haar appartement in Roelofarendsveen. Wij wensen haar daar nog vele goede jaren toe,

Inmiddels hebben we het huisje met ingang van 1 maart kunnen verhuren aan de heer Marc du Prie te Leimuiden.  Hij heeft geen binding met onze gemeente maar sympathiseert er wel mee.

Wij denken in hem een goede huurder en buurman gevonden te hebben.

 

Arminiaanse Markt 2019

Het is nog ver weg de Arminiaanse Mark 2019. Die wordt gehouden op zaterdag 6 juli. Zet u het vast in uw agenda ?

Gebrek aan spullen voor de Markt zullen we ook deze keer niet hebben. De schuur begint al weer aardig vol te raken. Dank hiervoor aan alle goede gevers.

Wel doen wij nog eens het dringende verzoek om geen spullen in te brengen die u zelf waarschijnlijk ook niet zou kopen omdat ze er niet uitzien of kapot zijn. Die moeten we dan helaas weer weggooien.

S.v.p  geen rommel dus!  De rommelmarkt  op het erf van de kerk is trouwens een paar jaar terug opgedoekt. De opbrengst daarvan liep al jaar na jaar terug. We verkopen nu alleen nog betere spullen in de kerk en met succes !

Buiten hebben we nog wel de boeken enz.  én niet te vergeten, ons onvolprezen horecaterras.

 

Jubileumvoorstelling Marijke Broekhuijsen

Op verzoek van de landelijke Jubileumcommissie (400 jaar Remonstranten!) maakte Marijke Broekhuijsen een nieuwe zg. Vertelvoorstelling met als titel “Zit er nog rek in?. Ze brengt deze voorstelling in ons jubileumjaar in een twintigtal gemeenten. Zoals in ons programma aangekondigd zal  die op zaterdag 9 april, 20.00 uur, in Zwammerdam te zien zijn. Nieuwkoop organiseert dit.

 “Rekkelijk en precies, toen en straks” kunnen we in de aankondiging op de landelijke site

(www.remonstranten.nl) lezen.

En inderdaad, daar ging in de kern ook de Vertelvoorstelling over die we in oktober 2017 in ons kerkje konden bijwonen. Toch is het in dit jubileumjaar anders en zal het zeker ook deze keer de moeite waard zijn ! 

Dit keer een gedicht van Toon Hermans

Ingezonden door Charles Kersten:

Het wonder

In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet
Als het witte bloesems sneeuwde in het gras
En ik heb het laten sneeuwen, laten sneeuwen op mijn hoed
In de stilte van het voorjaar, dat je zachtjes schreien doet

In de volte van de zomer zag ik ook het wonder staan
In de veldboeketten en het gouden koren
En in de nachten vol met sterren en een dichterlijke maan
Kon ik het lieve liedje van het wonder horen

De een noemt het wonder, de ander het lot
Wie weet hoe het heet mag het zeggen
De een zegt het is wonder, de ander zegt god
Maar er is niemand die het uit weet te leggen

Toch zijn er soms van die momenten dan zie je veel meer dan je ziet
Dan zie je het wonder van lente of het nou god is of niet
Dan voel je van binnen een wonder het meer is dan de bloei van een boom
En dat is toch wel heel bijzonder, ook al heeft het dan niets van een droom

De een noemt het wonder, de ander het lot
Wie weet hoe het heet mag het zeggen
De een zegt het is wonder, de ander zegt god
Maar er is niemand die het uit weet te leggen

Toch is het of het leven ons soms iets verteld
Dat meer is dan geluk of verdriet
Het leven is meer dan een dwaas of een held
Zonder het wonder leven we niet

De een noemt het wonder, de ander het lot
Wie weet hoe het heet mag het zeggen
De een zegt het is wonder, de ander zegt god
Maar er is niemand die het uit weet te leggen

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
16 decDs F.F. Boogerd: Sefanja3:14 e.v.; Filippenzen 4:4 e.v.“Weest blij”
24 decJ. BerkvensKerstavond voor de kinderen en belangstellenden
25 decDs. J. de ValkMatt.1:18-25;Lucas 2:1-8; Lucas 2:8-14; Lucas 2:15-20“De engelen brengen de goede boodschap”
31 decJ. BerkvensPrediker 3:1-8; Trouw-Esther Rezel; Marcus 11:12-14“Het nieuwe jaar”
6 janA.KattenbergPs. 72; Matt. 2:1-13; Joh.?? 5:13“Zien elkaar in liefde”
20 janJ. BerkvensLuc. 18:9-14;Eneco reclame:”langs het tuinpad van mijn vader” “Mag best, een beetje trots zijn”
3 febDs. BondaGen. 32: 2-22; Matth. 5:38-48 Maak de koorden van het verleden los
17 febJ. BerkvensUitleg “Het lam Gods”; Matth.11:28-30“Iemand echt kennen”
3 mrtDs.Anne HoekstraLuc. 6:39-49; 1 Kor. 15:50-58laatste zondag van Epifane, begin vastentijd “Gods genade is ons fundament

 

Opbrengst collectes

datum
16 december Geloof en Samenleving€ 33,15Gemeente€ 47,40
24 decemberSOS-kinderdorpen€ 175,75
25 decemberRem. Broederschap€ 109,60Gemeente€ 102,62
31 decemberSolidaridad € 105,50
6 januariBartimëus€ 33,60Gemeente€ 40,00
20 januariWarchild € 43,00Gemeente€ 53,20
3 februariNet4Kids € 41,70Gemeente€ 89,20
17 februari Geloof en Samenleving€ 45,55Gemeente€ 98,25
3 maartOnderhoudsfonds€ 55,10Gemeente€ 59,70

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

17 maart

Arminius landelijke jongerengemeente

 

De gemeente is er voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar en richt zich op thema’s met betrekking tot leven en geloof.

Op hun website staat o.a het volgende: “Geloof jij dat er “meer” is, maar ben je er nog niet helemaal uit  wat dat is? Ben je op zoek baar meer diepgang in je leven, maar mis je een eigen inbreng?”

 

31 maart

Protestants Interkerkelijk Thuisfront

 

Het Thuisfront bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen en geeft financiële steun aan welzijnsprojecten.

 

14 april

Amnesty Internationaal

 

Zoals we weten is Amnesty een onafhankelijke wereldwijde organisatie die zich inzet voor slachtoffers van de schending van mensenrechten. In ons land zijn ongeveer 255.000 mensen lid van Amnesty.

 

21 april

Clini Clowns

 

Clini Clowns bestaat al weer ruim 25 jaar. De professioneel opgeleide clows spelen voor zieke en gehandicapte kinderen en vanaf 2018 ook voor mensen met een dementie.

Wij collecteren voor de eerste keer voor Clini Clowns.

 

 

5 mei

Light for the world

 

Deze organisatie werkt aan betere oogzorg in Afrika en Azië . Via locale instellingen worden blinden en slechtzienden ook geholpen met onderwijs, hulpmiddelen en voorlichting om hun isolement te doorbreken.

 

 

 

19 mei

SOS-kinderdorpen

 

In ieder geval al sinds het begin van de jaren ’90 collecteren we  voor dit

kinderfonds, ook op Kerstavond ter gelegenheid van de Kinderkerstdienst.

In de kinderdorpen kunnen weeskinderen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouders. Na de Tweede Wereldoorlog in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

 

 

9 juni

Mercy Ships

 

Mercy Ships is een christelijke internationale organisatie die hoop en genezing beoogt voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Medische hulp wordt geboden vanaf hospitaalschepen die afmeren in havens van de betrokken gebieden.

Verjaardagen

20 maartmw. P.C. Plooij-van Gorsel
26 maartmw. M. v.d. Voet-Beuk
2 aprilhr. J.A. Dop
12 aprilhr D.J. van Nieuwkoop
13 aprilhr. K.G. van Wolveren
24 aprilhr. J.H. van Gelder
26 aprilmw. I. de Mooij
05 meihr. H.A.L.W. Hoogenboom
10 meimw. E. A. Maarse
18 meimw. M. Kersten-Lindeman
18 meimw. P. Ouwehand-van Duijvenvoorde
10 junimw. J. v.d Meer
11 junihr. B. Wesselius
13 junihr E.M. van Pelt

Rooster vrijwillige bloemendienst

 

17 maart       de heer J,H. van Gelder.
31 maart       fam. De Vreugd .
14 april          fam v.d.Voet.
19 /21 april   mevr. de Vries Lentsch-van Staveren.
5   mei           fam. Wesselius
19 mei           fam. de Vries.
9 juni             fam. Verkuyl. 

Sinds jaar en dag kennen wij de “vrijwillige bloemendienst”.

Het idee hierachter is dat wij op die manier aan iemand van ons die bijvoorbeeld ziek is of een heugelijk feit te vieren had of heeft, in de bloemetjes kunnen zetten. Die bloemen worden verzorgd door onze eigen leden, vrienden en belangstellenden.

Degene die hiervoor is ingeroosterd zorg nl. voor een mooi boeket dat tijdens de kerkdienst op het koorhek  staat. De predikant meldt vanaf de kansel bij de Mededelingen voor wie de bloemen bestemd zijn en na afloop van de dienst wordt er voor gezorgd dat ze (met een kaartje) naar het bestemde adres worden gebracht.

Het blijkt al enige tijd nog niet zo eenvoudig te zijn om het (kwartaal)rooster te vullen. Daarom vragen wij ieders medewerking om deze mooie traditie in stand te houden. Het zou toch doodzonde zijn wanneer we er wegens gebrek aan belangstelling mee moeten stoppen?

Website van onze kerk

 

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 december 2017
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org

Notulen Jaarvergadering 19 maart 2018

 

Aanwezig: Bram van der Voet, Marlies ten Kate, Charles Kersten, Jeannie de Vries Lentsch, Marjan Wesselius, Hein Wesselius, Roos Ritmeester, Dick Enthoven Ed van Pelt , Plonie van Pelt, Hans de Vries, Martijn Vis, Marjan Kersten (Notulist)

 

Afwezig met bericht: Marjan Prevoo, Elly Nieuwenhuizen, Piet en Onneke de Vreugd

 

 

 • OPENING

 Bram opent de vergadering en refereert aan het overlijden van Hans ten Kate en hr. Prevoo. Bram complimenteert Marlies met haar inzet.

 

 • NOTULEN D.D. 15 MAART 2017

Deze zijn goedgekeurd

 

 1. JAARVERSLAG SECRETARESSE

Goedgekeurd.

 

 1. FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER

– tekort is omgebouwd tot positief resultaat

 

– quotum: zie bijlage 2016-2017 vond geen afdracht plaats aan landelijk buro. Dit mocht gebruikt worden voor activiteiten. Het quotum moet dit jaar wel worden betaald. Het restant bedrag van 2017 mag worden gebruikt voor Loevesteinuitje

 

– verslag Kortekaas.

 

Jeannie: zouden er niet meer collectes moeten komen voor onderhoud?

             Onderzoek naar reden van opzegging lidmaatschap.

Roos antwoordt: hier wordt aandacht aan besteed en over gesproken.           

Er zijn diverse redenen voor beeindiging. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan.

Ed: exploitatie Kerkstraat 40 is netto

Dick Enthoven vindt ook voor onderhoud 2 collectes per jaar weinig!

 

 1. BEGROTING 2018

 

Negatief saldo € 3755,00 heeft te maken met het jaarprogramma 2018.

Gesproken wordt over bijdrage bij koffieconcerten, excursie Loevestein, deze staat begroot op

 € 1100,00

 

Bij volgende begroting Arminiaanse markt niet opvoeren maar wel p.m. Voor Kerst moet meer gedoneerd worden. Zie verschil.

Begroting is goedgekeurd met dank aan Hans de Vries.

 1. VERSLAG KASCOMMISSIE = Jeannie de Vries Lentsch en Charles Kersten

 – bank tegoeden gecontroleerd

 – geen onvolkomenheden gevonden.

 – alles goedgekeurd

 

 1. VERKIEZING KASCOMMISSIE

Jeannie en Charles zijn herkozen en Ed is reserve.

 

 1. VERSLAG BEHEERCOMMISSIE

Dit jaar niet veel kosten aan de kerk. Dak van schuur is gerepareerd. Aan de kozijnen van de kerk moeten reparaties plaatsvinden evenals de dakgoot aan het huis van Ed, deze lekt waardoor rot optreedt. Met hr van Es (timmerman) zal een rondje worden gemaakt. Deze komt dan met een voorstel. Hij zou eind mei/juni kunnen beginnen.

 

De muren in kerkhal en toilet zijn vochtig. Dit heeft Eds aandacht.

De platanen voor de kerk moeten eind 2018 of 2019 worden gesnoeid.

 

 1. WERKPLAN 2017

 

Vraag: was het veelzijdig genoeg??

Dick Enthoven : Hagenpreek voortzetten

 

 1. MEDEDELINGEN KERKENRAAD

 

Marjan Kersten en Hein Wesselius verlengen met nog 4 jaar. Geen tegenkandidaten.

 

 1. WERKPLAN 2018

 

Martijn: Betrekken van jongeren (ong. 14 jarigen en ouder) in de kerk b.v. d.m.v. eten met elkaar. ( al eerder gedaan door Ds Cossee). Inventariseren welke kinderen. Een kostenraming kan dan worden ingediend bij landelijk buro.

Folder met activiteiten uitdelen op Arminiaanse markt.

Misschien is er bij COZA al een dergelijk plan bekend. Roos zal collegae hierover benaderen.

 

 1. RONDVRAAG EN SLUITING

 

Het gesprek met Roos heeft geresulteerd dat zijn nog 1 jaar blijft in O.W. Het is niet meer toegestaan tot 70ste te werken omdat ook jongere predikanten een kans moeten krijgen

Ook is Roos’ gezondheid kwetsbaar.

De COZA wil liefst dat kleine gemeentes gaan samenwerken met grotere. O.W. b.v. met Nieuwkoop.

Hans: Fam. van Hove willen lid worden i.p.v. vriend. Voorstel om fam.van Hove en Dirk Ouwehand in kerkdienst te verwelkomen.

Jeannie: Jammer dat Roos stopt. Vindt wel dat de oecumenische aktiviteiten zouden moeten stoppen en de tijd moet worden besteed aan eigen gemeente. Roos vindt het oecumenische contact belangrijk.

DickEnthoven: Irene wil op Arminiaanse markt weer poffertjes bakken.

Plonie: Wanner is de startzondag? Is niet gepland. Wordt het een lunch of toch een ontbijt. Lunch minder rommelig. Wordt besproken in de Kerkenraad.

Datum voor overleg over organisatie Arminiaanse markt wordt doorgegeven.

 

Afsluiting 22.30

 

Marjan Kersten