Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking Waar is ie nou?!

 

In mei vierden we twee feesten: Pasen en bevrijdingsdag allebei feesten van een nieuw begin. Het voorjaar werkt mee aan dat gevoel: de bomen lopen uit, de bloemen laten hun kleuren zien, de vogels fluiten enthousiast. We hebben er allemaal enthousiast zin in!

 

Pasen is een heel bijzonder feest. Oorspronkelijk is het Joodse Pesach het feest van de bevrijding uit Egypte. Na een reeks verschrikkelijke rampen en plagen laat Farao de Joden eindelijk gaan: zij zijn bevrijd van het juk van de Egyptenaren. Eigenlijk kaapt het Christendom dit feest  later en maakt er een eigen bevrijdingsfeestje van. Het gaat bij dit bevrijdingsfeest echter niet over de verlossing van een vreemde kwaadaardige overheersing, maar om het overwinnen van het kwade door zachte krachten en solidariteit. Dat krijgt vorm door het lijden van Jezus Christus en de daarna zo wonderbaarlijke opstanding die we vandaag vieren.

 

De overdenking die u leest krijgt vorm tijdens mijn reis naar Israël – toepasselijker kan het niet. Ik begin de reis in Nazareth, bezoek Galilea en eindig in Jeruzalem. Daar loop ik dezelfde route van de kruisgang, de Via Dolorosa en bezoek ik de Heilig Graf Kerk. ’s Avonds kijk ik de Netflixserie Kingdom and Empire. In die serie komen alle bekende scènes voorbij én al die plekken die ik bezoek. Toegegeven, in de serie is het  aanzienlijk spannender dan in onze tijd, waarin ik achtervolgd word door flarden ‘aaaah… Amsterdam: ik bied goede prijs, ja u kijken niet kopen, en alles 99% discount special for you’.

 

Ik waan mij liever in de tijd van dat oude Paasverhaal. Gesitueerd in dat machtige Jeruzalem – bestierd door de Romeinen en de Joodse schriftgeleerden – zijn het heel normale mensen die Jezus’ verhaal, of eigenlijk het verhaal van het Koninkrijk God, moeten gaan dragen. En met grote regelmaat geloven zij er geen klap van! Ze zijn voortdurend eigenwijs en luisteren niet naar Jezus. Zelfs niet op paasmorgen, terwijl de opstanding toch is voorspeld.

 

‘Waar is ie nou?!’ Dat of iets in die geest moeten de vrouwen toch gedacht hebben, toen ze op paasmorgen bij de grot aankwamen en zagen dat het graf leeg was. Jezus zomaar ineens verdwenen! Alsof er nog niet genoeg ellende was geweest, eerst rond het avondmaal dat het laatste bleek te zijn en het verraad plaatshad. De geseling, de beschuldiging, de kruisgang en de onmogelijk tragische kruisiging daar op die heuvel Golgotta. Eindelijk hadden ze hem ten ruste kunnen leggen. En nu is zelfs die laatste rustplaats verstoord, de plek waar gerouwd kon worden geschonden en het lichaam verdwenen.

Terneergeslagen gaan de vrouwen op weg om het de mannen te gaan vertellen. Als hij dan toch verschijnt geloven zij het eerst niet, precies wat de mannen later ook niet zullen doen.

 

Caravaggio doet er met zijn schilderij van de Ongelovige discipel Thomas nog een schepje ongeloof bovenop: hij laat die arme Thomas met zijn vingers Jezus’ borststeek zitten. Daarop zegt Jezus: ‘Zalig zijn zij die geloven zonder te zien’. En precies dát is in deze tijd nauwelijks meer vol te houden. Veel mensen geloven niet, of weten niet waarin en zullen zeker bewijzen willen zien. Het ‘geloven als een kind’ zoals de moeder van Maarten ’t Hart het in de roman Magdalena die wij aan het lezen zijn noemt is een uitzondering geworden.

 

Sinds de tijd van de vrouwen aan het graf heeft het ‘Waar is ie nou’?! nog vele malen geklonken. Bij de families die uitelkaar getrokken werden ten tijde van de slavernij. Bij mensen die verdwenen tijdens de tweede wereldoorlog, in Cambodja, Rwanda en Srebrenica.

 

‘Waar is ie nou?!’ klinkt ook vandaag de dag nog. Bijvoorbeeld in landen met totalitaire regimes, of rond mensenhandel. Die mensenhandel gaat niet alleen over prostitutie. Nee, ze is overal en zonder dat je het weet kun je er zomaar zelf aan bijdragen. Dat laat de winnende publieksfilm van het Movies that Matter Festival 2019 zien. In de documentaire ‘ Ghost fleet’ worden we geconfronteerd met meerdere mannen die tegen hun wil soms jaren belanden op Thaise vissersboten. Ze krijgen niet betaald en werken dag en nacht, jaar in jaar uit op die vissersboten. Ze worden geslagen, gemarteld, uitgehongerd, uitgebuit. De boten zijn duizenden kilometers van huis, omdat de zee dichtbij nauwelijks meer vis bevat. Slechts bij hoge uitzondering komen de boten in de buurt van land en kunnen sommigen ontsnappen. Het gaat om tienduizenden mannen in een miljarden industrie.

‘Was je er maar’…  zal in al deze uitzichtloze situaties waarin mensen steeds verder van de menselijkheid verwijderd raken geklonken hebben.

 

Rosa Luxemburg, een van oorsprong Joodse Duitse filosofe en politica schreef aan het begin van de vorige eeuw iets opmerkelijks: ‘Het kapitalisme zal zich geografisch blijven uitbreiden, omdat het gebaseerd is op een economisch model van groei en expansie. Dit zal tot langdurige handelsoorlogen over gebieden, grondstoffen en goedkope arbeidskrachten leiden, net zo lang totdat de hele wereld voor kapitalistische doeleinde ontgonnen is, met alle gevolgen voor mens en milieu van dien’. Nou is er over Luxemburg ook veel dubieus te zeggen, maar als je ziet wat er nu op de wereld aan de hand is, en je beseft dat dit in 1913 is geschreven, is het best opmerkelijk. Rosa Luxemburg. Ze streed voor een betere, rechtvaardiger wereld. Om ‘ein guter Mensch zu sein’, om een goede mens te zijn.

 

In de brief die ze aan een vriendin schreef, hoorden we dat er een nachtegaal plots begon te zingen. Hij zong als in een roes, wou de donder overstemmen, de schemering verlichten… het was zo geheimzinnig, zo onbegrijpelijk mooi, en ik herhaalde onwillekeurig het laatste vers van Goethe: “O, warst Du da…’

 

Was je er maar! Die persoon die naar je omkijkt. De helpende hand om je te zien als mens. De persoon die je je menselijkheid teruggeeft. En wat blijkt… die persoon is er, vroeg of laat, altijd.

 

Waar is ie nou? Was je er maar… Ze is er.

 

Ze is er. Opeens verschijnt in het leven van de tot slavernij gedwongen vissers de jonge Thaise Patima. Patima spoort ontsnapte vissers op. Ze vindt ze duizenden kilometers verwijderd van hun thuis en brengt ze in contact met hun families. Die geslagen, geharde en gebroken mannen geloven eerst niet wat Patima zegt. Als ze beseffen dat zij echt is, dat zij er is om hen te helpen, vallen ze in haar armen en reizen ze mee terug naar hun families. Ze is als de nachtegaal die opeens een tot dan toe onmogelijk perspectief verpersoonlijkt. Patima wordt gedreven door een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een sterk gevoel van medemenselijkheid. Veel van de mannen die zij redt zetten zich vervolgens in om andere vissers te bevrijden.

 

Ze is er. Miep Gies die voedsel komt brengen bij de familie van Anne Frank. Zij zijn er, de politieke leiders die besluiten tegen Nazi Duitsland in verweer te komen. Zij zijn er, de geallieerde soldaten die uiteindelijk de bezetters uit ons land verdrijven en de slachtoffers van de concentratiekampen bevrijden.

 

Ze is er. die andere nachtegaal, Florence Nightengale, die verlichting brengt in het leven van gewonde soldaten tijdens de Krimoorlog. Haar bijnaam ‘the lady with the lamp’ de dame met de lamp, dankte ze aan haar nachtelijke rondgangen langs de patiënten waarmee ze verlichting probeerde te brengen in het leven van die jonge oorlogsslachtoffers.

 

Terug naar de beide Maria’s op paasmorgen aan het graf. Hij is er, zegt eerst de engel in het witte gewaad tegen de perplexe vrouwen. Ik ben er, zegt Jezus daarna zelf; eerst tegen Maria uit Magdala, vervolgens tegen twee van de discipelen en ten slotte aan alle elf. Ze geloven hem eerst allemaal niet. Het kost wat overredingskracht, maar dan geloven ze hem toch en gaan ze op pad om te doen wat hij deed. Om een goede mens te zijn.

 

Moet je nou een gelovige mens zijn om een goede mens te zijn? Ik weet het niet, het kan een bron zijn om vanuit te leven. Wat ik wel weet, is dat in de verhalen van toen en de verhalen van nu het heel normale mensen zijn, zoals jij en ik, die het goede proberen te doen. Die uit zachtheid en solidariteit handelen. Dat lieten Jezus, zijn volgelingen, Patima, Miep, Florence en de mensen uit het filmpje van vanmorgen zien. Meer bewijzen hebben we toch niet nodig? Laat dat de betekenis van Pasen zijn!

 

Amen.

Van onze voorganger

 

De volgende Op de Oude Wateringhe ligt er alweer en dat betekent dat er drie maanden voorbij zijn sinds de vorige. Toen stelde ik mij aan u voor en nu ben ik inmiddels volop aan de slag als uw voorganger. Dat doe ik met veel plezier. Er is veel gebeurd: met een groepje hebben we ‘Magdalena’ van Maarten ’t Hart gelezen en in twee bijeenkomsten besproken. De meningen over het boek waren unaniem: wat jammer dat hij het geloof zo gevoelloos fileert. Maar de meningen over de bespreking waren ook unaniem: wat hebben we er toch twee goede gesprekken van gemaakt, waarin we andere invalshoeken vonden dat we in eerste instantie dachten. In april hadden we ook een filmavond, waarin we de Amerikaanse film ‘The straight story’ keken en met elkaar bespraken. Door uw inbreng en die van filmpsychologe Amber de Rooij werd het een mooie avond. We zaten dan misschien niet op comfortabele bioscoopstoelen, het filmgesprek was de moeite waard.

 

Naast deze activiteiten probeer ik eens in de maand op zondag bij u voor te gaan en leg ik met enige regelmaat huisbezoeken af. Omdat ik met het afronden van mijn studie aan het remonstrants seminarie bezig ben, moesten de bijbelkring voor jong volwassenen en de jongerenpizza helaas doorgeschoven worden tot na de zomer. Door de ruimte die daardoor ontstond lijkt het erop dat ik in het najaar van 2019 zal afstuderen. U bent van harte uitgenodigd het proponentsexamen bij te wonen. Zonder tegenbericht vindt dat plaats op 19 oktober 2019 in Vrijburg in Amsterdam.

 

En dan de Hagenpreek… die vindt plaats op zondag 25 augustus. Ik ben nog aan het broeden op een toepasselijk thema, maar een mooie bijeenkomst zal het zeker worden. Wees allen welkom en neem gerust mensen mee!

 

Benadert u mij gerust als u vragen heeft of een gesprek wilt. Dat kan na de dienst, via email (jan@domineeberkvens.nl ) of via 06 83044374.

 

Jan Berkvens

 

Van de Kerkenraad

Arminiaanse Markt

 

Op ZATERDAG 6 JULI  A.S. houden we weer onze jaarlijkse Arminiaanse Markt.  In de laatste editie van ons krantje hadden we het er al over.

Hopelijk kunnen we er net zo’n succes van maken als in 2018.

Dat kan trouwens alleen wanneer we op die dag over voldoende handjes beschikken. Daarom een oproep aan iedereen die zich nog niet opgaf -en ook in de gelegenheid is te komen helpen-  om dit alsnog te doen. U kunt u opgeven bij Hans de Vries, tel. 0252-412477, email: hanswdevries15@hetnet.nl.

 

Hagenpreek

 

Op initiatief van ds. Roos Ritmeester, onze predikant tot vorige jaar, hebben we de afgelopen paar jaar in de zomermaanden een zg. Hagenpreek gehouden.  Ons kostersechtpaar stelde hiervoor hun tuin beschikbaar. Die is daar heel geschikt voor.

Ook dit jaar zal er weer een Hagenpreek zijn en wel op ZONDAG 25 AUGUSTUS A.S. , met na afloop in de tuin weer een picknick.  Altijd heel aangenaam én gezellig  (het weer moet natuurlijk wel meezitten).

De mensen die er aan deelnemen, nemen broodjes, salades en andere heerlijkheden mee en dan wat meer dan alleen voor zichzelf.  Zo kunnen eventuele gasten ook mee picknicken!! Ed van Pelt zorgt er voor dat er voldoende drinken is.

Ds. Jan Berkvens gaat voor in de Hagenpreek. 

Noteert u deze zondag vast in uw agenda.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Het is al weer ruim een jaar geleden dat wij aandacht gaven aan deze verordening, die op 25 mei vorig jaar inwerking trad.  U weet het vast nog wel, de Verordening is er voor om burgers beter te beschermen tegen misbruik van onze persoonlijke gegevens. Geen overbodige luxe, zeker in verband met de social media. We kennen de verhalen over misbruik, nationaal en internationaal.

Het Landelijk Bureau van de Remonstranten heeft ons vorig tips gegeven voor een goede omgang met persoonsgegevens.

In bijvoorbeeld ons blad “Op de Oude Wateringhe” moet het vermelden van persoonsgegevens beperkt worden.  In elk geval mogen die niet zonder voorafgaande toestemming van de persoon in kwestie gepubliceerd worden.

Met de ledenadministratie moet (uiteraard) voorzichtig worden omgegaan.

 

Het is daarom dat wij u vragen ons te laten weten of u bezwaar heeft tegen het vermelden van gegevens van u in het krantje. Te denken valt aan de verjaardagen.

En wanneer u min of meer toevallig op een foto staat van de Arminiaanse Markt of van de kerstlunch, hoe kijkt u daar tegen aan?

Wij houden uiteraard rekening met eventuele bezwaren.

 

Op de jaarvergadering ontbrak het jaarverslag over 2018.

Hierbij deze alsnog.

 

Jaarverslag 2018 van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering.

Algemeen.
Op 1 januari 2019 telden de Gemeente 16 leden, 24 vrienden en 17 belangstellenden.
We hebben afscheid moeten nemen van drie personen nl.
Mevrouw J.G. Jonk-Krassenberg, de heer Prevoo en de heer ten Kate.
Het Werkplan 2018 werd goed gekeurd door het hoofdbestuur en is ook uitgevoerd.
Het uitje met de jongeren naar Loevestein was een groot succes.
Om gezondheidsredenen moesten we vervroegd afscheid nemen van
onze Voorganger Drs. Roos Ritmeester.
Het kerkbestuur is het gelukt om een opvolger te vinden nl.
De heer Jan Berkvens uit Amsterdam.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten waren weer om de twee weken.
De gezinsdiensten werden ook weer gehouden met assistentie van een paar ouders. De kerstavond dienst werd weer verzorgd door de jongelui en werd weer druk bezocht.

Kerkenraad.
Het laatste halve jaar kwam deze extra bijeen.
De leden van de Beheerscommissie waren weer druk met het onderhoud van de kerk en de bijbehorende huizen.

Toerusting/winterwerk.
Zie de Activiteitenlijst.

Samenwerking.
Het Oecumenisch Beraad had regelmatig contact en organiseerde
twee gezamenlijke diensten.
Er was ook een gezamenlijk dagtocht.

Pastoraat.
We probeerden zoveel mogelijk contact te hebben met leden, vrienden
en belangstellende door een bezoek of telefonisch.

Nog steeds vormen wij als Remonstrantse Gemeente een hechte
eenheid met Jong en Oud.

Filmcafe en concert

 

Op donderdag 25 April werd ‘s avonds om 20.00 in de kerk de film The Straight story vertoond Een zestien tal mensen namen de moeite om deze film te komen bekijken.

De bezoekers werden ontvangen met een kopje koffie waarna de film begon, voorafgaand na een inleidend woordje van Jan Berkvens.

Deze film verteld het verhaal van een oude man die al jaren in onmin leefde met zijn broer en helemaal niks meer met hem te maken wilde hebben.

Toen hij echter vernam dat z’n broer ernstig ziek was en niet lang meer te leven had wilde hij hem toch met een bezoekje vereren en alles uitpraten.

Alleen zijn gezondheid en zijn erg slechte ogen weerhielden hem ervan om deze 600 kilometer lange tocht met de auto te doen.

Door zijn halsstarrige en koppige houding, wat overigens door zijn dochter werd bevestigd, wilde hij niemand lastig vallen om hem erheen te brengen.

Dit had tot gevolg dat hij z’n grasmaaimachine ombouwde, voorzag van een trekhaak, een aanhangwagentje met zeil erover om in te slapen en zo deze barre lange tocht zelf ging maken.

Bij een gemiddelde snelheid van zo’n vijf kilometer per uur , kunt u zelf wel uitrekenen hoelang deze man onderweg is geweest, tel daarbij op dat hij een paar dagen stil heeft gestaan door een

defecte motor en de vele andere tegenslagen die hij had onderweg.

Uiteindelijk bereikte hij z’n doel waarna de broers elkaar huilend in de armen vielen, het enige wat hij zei tegen zijn broer:  “Ben je met dat ouwe gekke ding helemaal hierheen gekomen”

Na afloop van de film werd er onder het genot van een glaasje en een klein hapje de discussie  op gang gebracht door Jan , waarin hij werd bijgestaan door Amber de Rooij een film psychologe

uit Rotterdam. Hier kon men reageren op de vele aspecten die deze film bevatte o.a. volharding,  vriendelijkheid, dankbaarheid, hoop , humor, vergiffenis en genade en nog vele andere items uit deze film.

De avond werd afgesloten met een bedankje voor de organisator van deze avond, al met al een leuke en leerzame gebeurtenis.

 

H.G   Ed van Pelt.

 

 

 

 

Op zondag 5 mei  werd er na de reguliere kerkdienst een koffie concert gegeven. Toen ik deze naam gebruikte werd ik door  Gerard Bus op de vingers getikt , want een stuk dat gespeeld word door een violiste en een organist heet geen concert maar met een deftig woord een recital !!!!!!!! Je bent nooit te oud om wat te leren.!!!!!

Het werd een feestelijke gebeurtenis, want deze zondag werd er ook herdacht dat Nederland 74 jaar geleden  bevrijd werd van het NAZI regime.  De geallieerde troepen die ons land binnen marcheerden werden met muziek onthaald. Zo ook wij  hier in dit kleine Remonstrantse kerkje waar we getrakteerd werden op prachtige muzikale klanken van Gerard Bus op het orgel en Manon  ter Steege op haar viool.

Bekende en minder bekende werken van grote componisten werden ten gehore gebracht van Vivaldi   J.S Bach en  Gounod .

Als eerste speelden zij een sonate  van  J.S .Bach in  B klein 1014,  prachtig.  Een  zes tal andere mooie werken volgden om tenslotte te eindigen met Abendlied van J. Rheinberger.

Een staande ovatie was het gevolg  waarop de muzikanten  een toegift gaven, dit alles werd zeer gewaardeerd door het publiek, publiek?????? ja dat was het, want het voordeel  als je een recital  geeft met mensen uit de eigen regio , dat veel familie , vrienden en kennissen de moeite nemen om hun muziekanten aan te horen. Het gevolg, een goed gevulde kerk, ik kan me geen concert ? herinneren waarbij een vijftig tal mensen de moeite namen om te komen luisteren.

Voor herhaling vatbaar.

Groeten Ed van Pelt.

Arminiaanse Markt 2019

 

Het is nog ver weg de Arminiaanse Mark 2019. Die wordt gehouden op zaterdag 6 juli. Zet u het vast in uw agenda ?

Gebrek aan spullen voor de Markt zullen we ook deze keer niet hebben. De schuur begint al weer aardig vol te raken. Dank hiervoor aan alle goede gevers.

Wel doen wij nog eens het dringende verzoek om geen spullen in te brengen die u zelf waarschijnlijk ook niet zou kopen omdat ze er niet uitzien of kapot zijn. Die moeten we dan helaas weer weggooien.

S.v.p  geen rommel dus!  De rommelmarkt  op het erf van de kerk is trouwens een paar jaar terug opgedoekt. De opbrengst daarvan liep al jaar na jaar terug. We verkopen nu alleen nog betere spullen in de kerk en met succes !

Buiten hebben we nog wel de boeken enz.  én niet te vergeten, ons onvolprezen horecaterras.

Gedicht

 

oud worden is een feit

komt natuurlijk met gebreken

je word, ook niet benijd

soms als onnuttig en oud versleten

maar wel plezierig, dat ik er nog ben

heb nog tanden, met enkele vals

en mezelf, nog geestelijk goed ken

dans soms nog, al ga ik niet naar bals

zomaar van plezier, uit dankbaarheid,

dat ik geen toupet, rollator of  stok nodig heb

en enig begrip vertoon, voor deze moderne tijd

vind Ali B, zelfs sympathiek met  z’n gezongen rap

en ook deze, gedichtjes schrijven mag

tracht de geest te scherpen, iedere dag

heb eigenlijk weinig recht, tot klagen,

de kleine klachten, zijn nog makkelijk te dragen

 

CK., Badhoevedorp, maandag, 20 mei, 2019.

Waarover gepreekt werd:

17 maart  J. Berkvens:               Genesis 3: 8-9; 1 Koningen 19: 4-8; Mattheus 4: 1-11           “Door wie word jij aangeraakt”                         

31maart   Ds F.F. Boogerd:      Psalm 119 (vertaling Nico ter Linden c.s); Marcus 7: 1-23     “De Rekkelijken anno 2019”

14 april    Ds M.J. Wassenaar:  Psalm 118:1-2, 19-29; Lucas 19: 28-40         

19 april    Ds. W.Th. Hollart:     Psalm 22: 1-9; Lucas 23: 33-38, 44-49                                        “Liefde in aktie”            

21 april    J. Berkvens:               Marcus 16; Uit een brief van Rosa Luxemburg aan haar vriendin Sonja Liebrecht!  “Waar is ie nou?!”                      

5 mei       Dr. K.J.Holtzapffel:    Ezechiel 3: 17-19; Galaten 5: 13                                                  “Vrijheid en verantwoordelijkheid”       

19 mei     Hr. Jan v.Aller: Jesaja 6: 1-8; Lucas 5: 1-11                 

9 juni       .

 

Opbrengst collectes

17 maart   Arminius Jongeren Gemeente  € 55,50        Gemeente   €72,50

31 maart   Pr. Interkerkelijk Thuisfront        21,00         Gemeente     31,00

14 april     Amnesty International                 31,60          Gemeente     63,50                                   

21 april     CliniClowns                                   109,50         Gemeente      86,80

5 mei        Light for the world                         52,70         Gemeente      83,30

19 mei      SOS-kinderdorpen                         60,50         Gemeente     40,35

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

23 juni

Aids Fonds

 Er werd een keer aan een donateur gevraagd waarom hij of zij het fonds al zo lang steunt. Die antwoordde: “omdat de strijd tegen aids geen sprint is maar een marathon-  en we zijn voorlopig nog niet bij de finish “

Er is veel vooruitgang geboekt, er zijn levensreddende medicijnen en het aantal hiv-infecties is flink gedaald. Toch zijn er nog niet.

 

21 juli

Lilianefonds

 We collecteren al heel wat jaren voor dit fonds. Dank zij het fonds kunnen in ontwikkelingslanden gehandicapte kinderen naar school, weer meedoen en meetellen in hun eigen omgeving.

 

25 augustus

Leprafonds

 

Lepra of melaatsheid is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam. In onze tijd eist de ziekte jaarlijks nog honderdduizenden slachtoffers.

Medewerkers van het fonds werken in tientallen landen om de zieken genezing, zorg, troost en hoop te bieden. De ziekte kan gelukkig met tamelijk eenvoudige middelen worden bestreden en de kosten zijn laag.

 

8 september

PAX

PAX (voorheen IKV geheten) organiseert jaarlijks omstreeks deze tijd de Vredesweek. De organisatie blijft zich inzetten voor ontwapening en organiseert in conflictgebieden zg. veiligheidsdialogen.

 

 

22 september

Altzheimer Nederland

Altzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.  De organisatie biedt daarom informatie en advies, komt op voor een betere zorg en investeert in wetenschappelijk onderzoek.

Verjaardagen

11 juni             hr. B. Wesselius

10 juni              mw. J. v.d Meer

13 juni              hr E.M.  van Pelt

20 juni              mevr. A. Wesselius-v.d. Meer

20 juni              hr R. Zuidema

09 juli               mw. C.L.J. Put – de Vreugd

10 juli               mw. C.M. Verbaas

21 juli               mw. H.M. Wesselius

03 augustus      mw. M.J.F. Wesselius-Stokdijk

10 aug               E.H. Cossee

14 augustus      mw. P. Bokhorst

15 augustus      mw. D. de Vries-Korevaar

18 augustus      mw. W.E. Lagerweij

20 augustus      hr J. Verkuyl

21 augustus      mw M. Verkuyl-Meijer

28 augustus      hr. R. Kooijman

30 augustus      mw E. Nieuwenhuijzen-Zwart

06 september    mw J. Vis-Warmerdam

27 september    hr  A.J. v.d. Voet

28 september    mw.C. v.d. Voet

30 september    hr A.P. v.d  Voet

06 oktober        mw. C.A. Hellema- van Staveren

06 oktober        hr C.A.M. Kersten

Rooster vrijwillige bloemendienst

 9 juni             fam. Verkuyl. 
23 juni.           fam. Ouwehand.
21 juli.            de heer van Nieuwkoop en mevr. Verbaas.
 8 sept.            Mevr.  Hellema – van Staveren.
22 sept.           fam. Vis. 

Sinds jaar en dag kennen wij de “vrijwillige bloemendienst”.

Het idee hierachter is dat wij op die manier aan iemand van ons die bijvoorbeeld ziek is of een heugelijk feit te vieren had of heeft, in de bloemetjes kunnen zetten. Die bloemen worden verzorgd door onze eigen leden, vrienden en belangstellenden.

Degene die hiervoor is ingeroosterd zorg nl. voor een mooi boeket dat tijdens de kerkdienst op het koorhek  staat. De predikant meldt vanaf de kansel bij de Mededelingen voor wie de bloemen bestemd zijn en na afloop van de dienst wordt er voor gezorgd dat ze (met een kaartje) naar het bestemde adres worden gebracht.

Het blijkt al enige tijd nog niet zo eenvoudig te zijn om het (kwartaal)rooster te vullen. Daarom vragen wij ieders medewerking om deze mooie traditie in stand te houden. Het zou toch doodzonde zijn wanneer we er wegens gebrek aan belangstelling mee moeten stoppen?

Website van onze kerk

 

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 december 2017
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org