Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking

Kleren en kleur bekennen

Eén van mijn dochters heeft jarenlang gewerkt in een plaats op de zogenaamde ‘Biblebelt’ en ze had  dan ook veel collega’s uit de reformatorische hoek. Toen één van haar collega’s ging trouwen werd mijn dochter ook  voor het kerkelijk huwelijk uitgenodigd. Om haar collega niet voor het hoofd te stoten besloot ze stemmig gekleed ter kerke gegaan. Met een rok tot op de knie, een hooggesloten bloesje en een van oma geleend keurig zwart hoedje moest dat toch lukken. Alleen de schoenen …

Omdat mijn dochter nogal klein van stuk is draagt ze graag hoge hakken en de nette schoenen die ze heeft  hebben allemaal héél hoge hakken. ‘Staat er iets over schoenen in de bijbel?’ vroeg ze aan mij. ‘In Bijbelse tijden werden er alleen sandalen gedragen’, antwoordde ik ‘maar hoge hakken zijn in ieder geval erg vrouwelijk.’ Ik dacht  daarbij aan Deuteronomium 22:5, de Bijbeltekst waarop de ‘refo’s’ hun kledingkeuze o.a. bepalen: ‘Een vrouw mag geen  kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de HEER verafschuwt ieder die zulke dingen doet.’

Welgemoed begaf mijn dochter zich kerkewaarts, maar daar bleek al gauw dat er dwars door haar vermomming heengekeken werd! De kerkgangers monsterden haar van top tot teen en met duidelijk misprijzen. Toen ze eenmaal  in de kerkbank zat hoorde ze achter zich sissen: ‘Het lijkt wel een model!’ En dat was duidelijk niet bedoeld als compliment.

Ik werd niet vrolijk van haar verhaal. Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat mensen met een tekst als Deuteronomium 22:5, die in de context van een totaal andere wereld dan de onze staat, elkaar de maat nemen en veroordelen. En waarom wordt juist díe tekst zo serieus genomen en andere teksten in dat zelfde hoofdstuk niet? Meisjes die trouwen en geen maagd meer zijn worden toch ook niet voor de voordeur van hun ouders gestenigd? Ook Calvijn zegt over dit vers: ‘hoe men gekleed is, is op zichzelf niet een zaak van zo groot gewicht.’

Wat is dan wèl van gewicht?

Voor wíe kleed je je op een bepaalde manier en wat zeggen je kleren over je manier van in het leven staan?

Matteüs 6 begint met de woorden van Jezus ‘Let erop dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden.’  Onder gerechtigheid beoefenen valt: aalmoezen geven, bidden en vasten. Doe dat niet met veel vertoon zegt Jezus. Doe het niet ‘voor de mensen’.  En in vers 25 lezen we ’Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten en drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.’

Zou dat niet alleen betekenen dat uiterlijke dingen niet zo tellen, maar ook dat je mag zijn wie je bent?

‘Kijk naar de leliën’ ezen we in Matteus, ‘kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelfs Salomo ging in zijn luister niet gekleed als één van hen.’  De leliën maken zich geen zorgen om hoe ze eruit zien. Ze hoeven niet zo nodig een roos of een papaver te zijn. Ze groeien en bloeien, gewoon goed zoals ze zijn.
Je mooi willen aankleden ‘voor de mensen’ levert zorg en stress op: ‘Hoor ik er wel bij, is dit goed genoeg ? Het kan ook uitsluiten: ‘Jíj hoort er niet bij!’

Met geloof heeft dit alles heel weinig te maken.
Je mooi maken kun je ook zien als vieren dat al die zorg en stress niet hoeft.  En dat mogen we  in al onze veelkleurigheid vieren, ieder op zijn of haar heel eigen manier: in lange rokken of op hoge hakken, met een knotje of een hanekam.
‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ Daarop vertrouwen durven, is dat ook niet kleur bekennen?

Roos Ritmeester

Uitgeschreven:
mevr. A. Iwema te Hoofddorp (Vriend)
mevr. M.M. de Rijk-v.d. Noll te Roelofarendsveen (Vriend)
P.J. de Rijk te Roelofarendsveen (Vriend)
mevr. M.J.C. Klein te Roelofarendsveen, wegens vertrek naar Leiden (Vriend)
G.J. de Vrieze te Roelofarendsveen, wegens vertrek naar Leiden (Vriend)
P. Vis te Burgerveen (Belangstellende)

Van Belangstellende Vriend geworden
D. Ouwehand te Katwijk
Dirk Ouwehand en zijn echtgenote Petra maken zoals bekend al een aantal jaren deel uit van onze gemeente. Petra blijft Belangstellende.

Van Lid Vriend geworden
J.A. Dop te Leiderdorp

Ingeschreven
J. Van Hove te Waddinxveen (Vriend)
mevrouw C. van Hove-Burgers te Waddinxveen (Vriend)

Jacques en Corrie van Hove gaan verhuizen van Waddinxveen naar Roelofarendsveen. Ze waren reeds verbonden aan de gemeente in Waddinxveen. We hebben al enige tijd geleden met hun kunnen kennismaken en heten ze ook op deze plaats van harte welkom in Oude Wetering.

 

In memoriam

Wij ontvingen kort na elkaar overlijdensberichten van twee mensen die weliswaar niet officieel als lid, vriend of belangstellende met ons verbonden waren maar van wie we allemaal weten dat ze zich wél bij ons betrokken voelden.

Albert Prevoo, man van ons gemeentelid Marjan Prevoo, is op 9 januari overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij was al langere tijd ziek maar voor de niet ingewijden kwam zijn overlijden toch als een schok.  In “Op de Oude Wateringhe” van maart/juni 2017 stond nog een bedankje  voor de bloemen die hij bij de dienst op 1e Kerstdag in ontvangst mocht nemen. “Geen Kerklid, alleen een groot sympatisant en af en toe bijzondere diensten bijwonend” schreef hij onder meer.

Hij meldde ook de toekomst positief tegemoet te zien en dat hij de achterliggende jaren gelukkig enige werkzaamheden voor de kerk had mogen/kunnen doen en te hopen dat in de toekomst te kunnen blijven doen. En met die werkzaamheden doelde hij dan op het hek dat ons erf scheidt van de openbare weg.

Albert heeft heel wat uren besteed aan het weer opknappen van dat hek.

We hebben hem leren kennen als een aimabele man met duidelijke opvattingen.

Ook hem zullen we zeker missen. Albert is op 16 januari gecremeerd. Marjan en de familie berichten ons met trots terug te kijken op een mooie en waardige plechtigheid. Wij wensen ook hen heel veel sterke toe.

Hans ten Kate overleed na een kort ziekbed op 17 januari jl. Hij was de echtgenoot van ons kerkenraadslid  en secretaris van de kerkenraad Marlies. Hans konden we regelmatig tijdens de zondagse diensten ontmoeten. Ook spande hij zich in om onze jaarlijkse Arminiaanse Markt tot een succes te maken. In de aanloop naar de Markt was hij vaak in de schuur naast onze kerk te vinden om daar orde te scheppen in de ongelooflijke hoeveelheid boeken, cd’s en andere geluidsdragers die -gelukkig maar-  werden en worden ingebracht. En “op orde brengen” betekent vooral weggooien. Zo kan op de Marktdag een collectie worden gepresenteerd die belangstelling krijgt van de geachte clientele. Hans wierp zijn hele gewicht (!) op dit project, met aanstekelijk enthousiasme. Tijdens de Markt was het voor bezoekers niet zo eenvoudig om hem te passeren zonder eerst een boek gekocht te hebben.

Hans was met andere woorden altijd zeer aanwezig, maar op een plezierige manier.

Op 25 januari was er een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst onder leiding van ds. Koen Holtzapffel in ons voor die gelegenheid volle kerkje. Aansluitend kon men elkaar treffen in De Schakel, even verderop.

Hans zou dit jaar 80 jaar geworden zijn. Hij is op 23 januari in besloten familiekring gecremeerd.

Wij wensen Marlies en de familie veel sterkte toe

Arminiaanse Markt 2018

Voordat we het weten is het weer zover: de jaarlijkse Arminiaanse Markt.
Die is dit jaar op zaterdag 7 juli.
Noteert u dit  alstublieft vast in uw agenda. Wij hebben ons aller inzet nodig om er ook dit jaar weer een succes van te kunnen maken.

De organisatiecommissie.

 

Gedicht van Charles Kersten

WAAROM ?

Ik ben christen
Ik ben moslim
Ik ben gewoon mens
Hetero, homo, lesbisch of
Transgender
Allen, kunen strijden, haten,
Zonder grens
Belangrijkst is, ik ben d’r
Allen kennen dezelfde taal
Van barmhartigjeid, liefde en vrede
Waarom zullen we dan haten, moorden,
Zonder reden?

Ons kerkje en ………Roos Ritmeester

Toen Onneke mij vroeg iets te schrijven over mijzelf, dacht ik: ‘Heb ik dat al niet eens gedaan? ‘En ja, ik vond  in mijn computer onderstaand stukje.

Ik ben geboren en getogen in een vrijzinnig gezin. Mijn vader had wel Remontstrantse roots, maar daar werd niets aan gedaan en van moeders kant  kreeg ik een  veelkleurige spirituele familie mee. Mijn overgrootvader was hervormd  predikant en zijn kinderen gingen hun heel eigen weg, Zo had ik oudtante’s die theosoof of antroposoof waren. Een broer van mijn moeder was Soefi en mijn eigen grootmoeder was in hart en nieren en levenswandel de dochter van een vrijzinnige dominee: sober, serieus, maar met een heel vrije geest. Zij heeft mijn religieuze oriëntatie voor een groot deel bepaald.

Als jong mens was ik op zoek naar de zin van ons bestaan en aanvankelijk zocht  ik antwoorden in het  boeddhisme en hindoeïsme .  Die ‘antwoorden’  heb ik daar ook wel gedeeltelijk gevonden. Daarnaast verhelderde en verdiepte de kennis van boeddhisme en hindoeïsme  mijn kijk op het christendom. Ik ging het meer en meer verstaan.  Ik ging het zelfs zó verstaan dat het mijn eigen keuze werd, met en naast alle waardering voor de andere grote religies . Maar tot dan toe was mijn religieuze zoektocht een eenzame weg. Ik besloot dat aansluiting bij een  gemeenschap van mensen die ook op zoek zijn en hier en daar iets gevonden  hebben een goed plan zou zijn. En zo werd ik lid van de Remonstranten in Utrecht.

Toen  de jongste van mijn vier kinderen  – die nu tussen de  (bijna ) 43 en 35 zijn – zeven was, ben ik theologie gaan studeren, aanvankelijk puur uit  interesse , maar tijdens een stage als geestelijk verzorger in de Hoogstraat in Utrecht –  een revalidatie instelling  –  wist ik ineens dat dit mijn werk was. Dat dit was wat ik wilde.

In oktober 2001  ben ik aan het werk gegaan als voorganger van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven – waar ik nog steeds met heel veel plezier werk –  en  ook als geestelijk verzorger bij Altrecht, een  instelling voor mensen met psychiatrische problematiek. Daar heb ik tot 2013 gewerkt en het heeft mijn leven zeer verrijkt.

Tot zover het verhaaltje waarmee ik mijzelf introduceerde in oktober 2014.

We zijn nu drie jaar en vier maanden verder en ik voel me helemaal thuis in de Remonstrantse Gemeente Oude Wetering.

Wat is het fijn om met zo’n betrokken kerkenraad samen te werken en wat is het heerlijk om in één van de mooiste kerkjes van Nederland te mogen voorgaan, voor mensen die echt met aandacht luisteren .Ik geniet van de persoonlijke contacten, de leeskring, de leuke en zinvolle dingen die we organiseren en het goede contact met collega’s in het oecumenisch beraad.

Het is bijzonder dat een gemeente, van wie de leden over zóveel plaatsen verspreid wonen, de boel zo bij elkaar weet te houden! Dat zegt iets. Over de leden en vrienden en over de kerkenraad!

Roos Ritmeester

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
10 decemberDs. M.F.de VriesGen. 8:6-14 Lucas: 1:26-28“Venster op Kerst”
24 decemberDs Roos RitmeesterJessaja 9:1Kerstevangelie (Kinderkerstfeest)
25 decemberDr. K.J. HoltzapffelLucas 2:1-20 “Lichtgeven”
31 decemberDs. M.J. WassenaarJes. 61:10; Jes. 62:3; Lucas 2:33-40“Uren, dagen, maanden, jaren!”
8 januariDs. P. KorbeePsalm 72:3;Matth. 2:1-15a“Twee soorten koningen”
21 januariDs. Roos RitmeesterOecumenische dienst in Petruskerk Roelofarendsveen
4 februariDs. G.J.de VriesPsalm 96; Jona 3:1-10“Hoe te leven met God”
18 februariDs. Roos Ritmeester“Als het kwaad goede mensen treft”
4 maartDs. M.E. Rosen Jacobson-vanDamPsalm 25; Jer. 26:1-6; Joh. 2:13-22 “Ogen gericht op elkaar”

Opbrengst collectes

datum
10 decemberEpafras€ 26,50Gemeente€ 27,50
24 decemberS.O.S. Kinderdorpen€ 134,95
25 decemberRem. Broederschap€ 108,52Gemeente€ 169,45
31 decemberSolidaridad€ 48,50Gemeente€ 64,60
7 januari Bartimeus Sonneheerdt€ 27,50Gemeente€ 35,00
4 februariNet4Kids€ 29,00Gemeente€ 43,20
18 februariSolidaridad€ 48,50Gemeente€ 64,60
4 maartOnderhoudfonds € 35,50Gemeente€ 31,50

Toelichting op de a.s. speciale collectes

18 maart
Landelijke Jongerengemeente Arminius

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst, luidt het gezegde. Dús is het belangrijk om de Jongerengemeente te steunen! Die is er voor jong volwassenen en richt zich (uiteraard) op thema’s die met het geloof te maken hebben. Aan hun website wordt ontleend: “Geloof jij dat er “meer”is, maar ben je er nog niet helemaal uit wat dat dan is” en “Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven, maar mis je een eigen inbreng?” enz.

1 april
Protestants InterkerkelijkThuisfront

Het Thuisfront bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen en geeft financiële steun aan welzijnsprojecten.

15 april
Amnesty International

Zoals bekend is Amnesty een onafhankelijke wereldwijde organisatie die zich inzet voor slachtoffers van schending van mensenrechten. In ons land zijn ongeveer 255.000 mensen lid van Amnesty.

29 april
Ster-kampen

Stichting De Ster geeft kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar op een leuke manier een steuntje in de rug door het organiseren van kampen voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn er de “sterkampen” die speciaal bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of die gepest worden. Zie ook www.stichtingdester.nl

13 mei
Warchild

Warchild helpt kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Dit betreft dan psychosociale hulpverlening. Op een veilige plek worden zij geholpen om hun ingrijpende ervaringen zo snel mogelijk te verwerken waardoor ze weer gewoon kind kunnen zijn.

20 mei
SOS-kinderdorpen

SOS-kinderdorpen zorgt er voor dat weeskinderen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouders. Na Wereldoorlog II ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

3 juni
Mercy Ships

Mercy Ships is een christelijke organisatie die hoop en genezing biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. De meeste (medische) hulp wordt geboden vanaf hospitaalschepen die afmeren in havens van betrokken landen.

Verjaardagen

15 maartmw. O. de Vreugd-Schouten
15 maartmw. M. Meijnders-Heck
20 maartmw. P.C. Plooij-van Gorsel
26 maartmw. M. v.d. Voet-Beuk
26 maartmw. M.J.C. Klein
2 aprilhr. J.A. Dop
8 aprilmw. M.M. de Rijk-v.d. Noll
13 aprilhr. K.G. van Wolveren
20 aprilmw. H. Themmen-van Rosmalen
24 aprilhr. J.H. van Gelder
26 aprilmw. I. de Mooij
29 aprilhr. M.S.P. Zuiderwijk
05 meihr. H.A.L.W. Hoogenboom
10 meimw. E. A. Maarse
17 meihr. H. Bos
18 meimw. M. Kersten-Lindeman
18 meimw. P. Ouwehand-van Duijvenvoorde
10 junimw. J. v.d Meer

Rooster vrijwillige bloemendienst

Sinds jaar en dag kennen wij de “vrijwillige bloemendienst”.

Het idee hierachter is dat wij op die manier aan iemand van ons die bijvoorbeeld ziek is of een heugelijk feit te vieren had of heeft, in de bloemetjes kunnen zetten. Die bloemen worden verzorgd door onze eigen leden, vrienden en belangstellenden.

Degene die hiervoor is ingeroosterd zorg nl. voor een mooi boeket dat tijdens de kerkdienst op het koorhek  staat. De predikant meldt vanaf de kansel bij de Mededelingen voor wie de bloemen bestemd zijn en na afloop van de dienst wordt er voor gezorgd dat ze (met een kaartje) naar het bestemde adres worden gebracht.

Het blijkt al enige tijd nog niet zo eenvoudig te zijn om het (kwartaal)rooster te vullen. Daarom vragen wij ieders medewerking om deze mooie traditie in stand te houden. Het zou toch doodzonde zijn wanneer we er wegens gebrek aan belangstelling mee moeten stoppen?

Het rooster voor de komende maanden is als volgt:

Zondag 18 maart                       Fam.Vis
Vrijdag  30  maart                       Mevr.J.de Vries Lentsch – van Staveren
Zondag  1    april                       Mevr.J.de Vries Lentsch – van Staveren
Zondag  15  april                       Fam. Vis
Zondag  29  april.                      Dhr. J.H. van Gelderen
Zondag   13  mei                       Dhr. A.J. van der Voet
Zondag   20  mei                       Fam. de Vreugd
Zondag   3     juni                      Fam. Vis

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven: ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 juni 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org

Uitnodiging voor de Jaarvergadering

 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Remonstrantse Gemeente
te Oude Wetering op maandag 19 maart 2018.                                Aanvang 20.00 uur.

Agenda.

1.         Opening.
2.         Notulen d.d. 15 maart 2017.
3.         Jaarverslag secretaresse.
4.         Financieel verslag penningmeester.
5.         Begroting   2018.
6.         Verslag       Kascommissie.
7.          Verkiezing  Kascommissie.
8.         Verslag       Beheerscommissie.
9.          Evaluatie Werkplan 2017.

Pauze

10.          Mededeling Kerkenraad.
Mw. Kersten-Lindeman, Dhr. Wesselius hebbende periode in hun bestuursfunctie voltooid. Ze stellen zich weer beschikbaar voor
de volgende periode. Indien er tegenkandidaten zijn dan graag melden voor de vergadering.
11.        Werkplan 2018.
12.         Rondvraag en sluiting.

 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 15 MAART 2017

Aanwezig: Roos Ritmeester, Marlies te Kate, Hans de Vries, Hein Wesselius, Marjan Wesselius, Roelf Zuidema, Bram van der Voet, Ed van Pelt, Plonie van Pelt, Martijn Vis, Marjan Kersten

 

Afwezig met bericht: Jeannie de Vries Lensch, Onneke en Piet de Vreugd

Bram opent de vergadering

Notulen 21-3-16 worden goedgekeurd.

Jaarverslag 2016 van secretaris: geen opmerkingen

Financieel verslag Kortenkaas : geen opmerkingen

Er zijn geen huwelijksaanvragen geweest.

 

Begroting:

Er is een voordelig verschil van 1100,– Euro

In 2018 moet er weer quotum worden betaald.

De kosten voor het drukken van het boekje  laten drukken op het quotum geld van 2017.

Begroting is duidelijk voor allen.

Kascommissie: Marjan W. en Jeannie zijn accoord.

De kascommissie evenals de penningmeester worden bedankt. Jeannie mag nog 1x  in kascommissie zitten Marjan wordt bedankt. Er moet een 2e persoon worden benaderd. Gedacht wordt aan hr. Bos of hr. Ouwehand. Ed is evt. reserve.

 

Werkplan 2016:

Uitgave 1450,–Euro

Het werkplan is naar Utrecht gestuurd en goedgekeurd.

Verder geen opmerkingen.

 

Werkplan 2017:

De kosten voor Hagepreek moeten worden opgevoerd i.v.m. huur stoelen, melk, broodjes enz.

Voorstelling lezing mevr. Broekhuizen over Arminius

Mededelingen Kerkenraad:

30-4-17 pastor van Aarle

2-4-17 preek van de leek met aansluitend concertje.

Er is een jaargesprek geweest met Roos.

Rondvraag:

Ed vraagt waarom Maryan Bosman is gestopt.

Zij voelde zich weinig betrokken.

Verder waren er geen vragen.

Notulist Marjan Kersten-Lindeman

 

Jaarverslag 2017 van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering.

Algemeen.
Op1 januari 2018 telden de Gemeente 16 leden, 25 vrienden en 19 belangstellenden.
Van mevr. Themmen hebben we afscheid moeten nemen door het overlijden.
Van vrienden en belangstellenden zijn er twee stellen verhuisd,
Gelukkig zijn er ook weer vrienden en belangstellenden bij gekomen.
Het Werkplan 2017 werd goed gekeurd door het hoofdbestuur.
Opvallend was de moderne Hagenpreek, maar ook de muziek en poëzieavond,
de koffieconcerten, leesclub, Arminiaense markt werden goed bezocht.

Kerkdiensten.
Zoals ieder jaar werden er om de twee weken een dienst gehouden, natuurlijk waren er weer gezinsdiensten.
Verder waren er de uitstekende verzorgende kerstlunch, de kinderkerstdienst en begin van september een dienst met vooraf een ontbijt.
Op eerste kerstdag was er een harpspel te horen en de oudejaarsdienst
werd afgesloten met oliebollen en glühwein.

Kerkenraad.
De kerkenraadsleden hadden regelmatig overleg.
De leden van de beheerscommissie overlegde soms na een dienst of telefonisch.
De bestuursleden waren zoveel als mogelijk aanwezig bij bijeenkomsten en vergaderingen.

Toerusting/winterwerk.
Zie de Actviteitenlijst.

Samenwerking.
De Oecumenisch Beraad hadden regelmatig contact.
In het voor en najaar was er een gezamenlijke dienst.
Vaak werd er samengewerkt.

Pastoraat.
Onze voorganger en kerkenraadsleden bezochten of hadden telefonisch
contact met leden, vrienden of belangstellenden.

Nog steeds vormen wij als Remonstrantse Gemeente een hechte eenheid met
Jong en Oud.

Evaluatie Werkplan 2017
Eind 2016 konden we met enige voldoening terugkijken op dat jaar. Voor het eerst stelden we een programma voor het hele jaar vast. Zoals gezegd, de uitvoering bracht zeker meer leven in de brouwerij! Verschillende nieuwe initiatieven werden ondernomen en over de belangstelling daarvoor hadden we niet te klagen. De eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat we hierin vooral gestimuleerd werden door de hiervoor door onze landelijke organisatie geboden financiële ruimte. Maar dat was ook de bedoeling !

Het plan voor 2016 kreeg de goedkeuring van de COZA  en we mochten de kosten daarvan ten laste brengen van het anders af te dragen quotum (de contributie) aan “Utrecht”. Ook het plan 2017 ontving landelijke goedkeuring. U kunt het teruglezen in “Op de Oude Wateringhe”  van maart/juni van het afgelopen jaar. In die editie van het krantje staat trouwens ook de evaluatie van 2016.

2017 was overigens het laatste jaar dat we geen quotum aan de landelijke organisatie hoefden af te dragen. Wat niet uitgegeven werd in 2016 en 2017 mag nog wel in 2018 gebruikt worden. 2016 en 2017 kregen dus een langere looptijd. Dat is natuurlijk fijn, maar ook hierna zal blijken hebben we (ook) in 2017 de meeste voornemens hebben uitgevoerd.

 

Nu de terugblik op 2017  (geen chronologische volgorde)                                    Kosten                                                                                        

1.

We organiseerden 1 koffieconcert, aansluitend op de kerkdienst van 2 april.                          € 50,–

Het trio “En Garde” , bestaande uit de musici Maud van Daal (fagot), Marjola Uitendaal (hobo) en Ingrid Slangen (klarinet) trad op en oogstte veel waardering! In ons programma kondigden wij aan dat we in 2017 minimaal 1 concert wilden laten geven.
Een tweede concert hebben we nu doorgeschoven naar 2018. Zie het programma dat in totaal in 2 concerten bevat.

 

  1. 161,01

Het plaatselijk Oecumenisch Beraad organiseerde weer een muziek- en poëzieavond in ons kerkje en wel op 24 november. Een gevarieerde avond met een flink aantal deelnemers. Het  thema was “Veelkleurigheid”. Het was de tweede keer dat zo’n avond werd georganiseerd  en een derde avond staat op het programma 2018.

 

  1.         40,95

Er was weer een Hagenpreek in de tuin van de kosterswoning,  onder leiding van Roos Ritmeester. Nu ook weer midden in de zomer. Dan hebben we immers de beste kans op goed weer. Op 13 augustus bleek dat gelukkig het geval te zijn.
Ook de picknick na afloop was – logisch eigenlijk-  een succes. We konden een aantal gasten verwelkomen.

 

4.

De Preek van de Leek werd gehouden door Govert-Jan de Vrieze, een van onze gemeenteleden. Hij deed dit in samenwerking met zijn vrouw Marloes.

Zoals hij zelf terecht aangaf kon en kan hij, o.a. theoloog zijnde, niet echt als een “leek” beschouwd worden. Maar goed, als niet praktiserend predikant is hij dat in zekere zin weer wel.

Het thema was “Een licht dat geopenbaard wordt”.

 

5.

In het najaar konden we een geheel andere opzet van een dienst beleven, onder leiding van Roos Ritmeester. Bijzonder en zeker een keer voor herhaling vatbaar.

 

  1. 533,16

Op 25 oktober ontvingen we het gezelschap van Marijke Broekuijsen dat behalve uit haarzelf bestaat uit Jaap van Kampen en Hein Dop. Zij gaven een zg. vertelvoorstelling, die ging over het leven van Jacobus Arminius. Het werd een zeer boeiende en ook leerzame avond,  waarbij de tegenpolen op theologisch gebied Arminius en Gomarus met elkaar in discussie gingen.

In ons krantje werd er uitgebreid verslag van gedaan.

  1. 123,57

De Arminiaanse Markt werd dit jaar op 8 juli gehouden. Dankzij de inzet van velen

konden we een goede opbrengst inboeken. Daar stonden deze keer beperkte kosten tegenover. Zoals nu al vele jaren gebruikelijk, werden de vrijwilligers na afloop gastvrij ontvangen in de tuin van de kosterswoning om de opbrengst-van-de-dag te horen en na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

We hadden een zg. Adventsmarkt geprogrammeerd maar daar is het door tijdgebrek niet van gekomen.

  1. 17,25

Kerst 2017. Zoals altijd is de Kersviering een hoogtepunt in het (kerkelijk) jaar. Voor de tweede keer zetten we ons monumentale kerkje in de schijnwerpers. Dat zal naar verwachting wel een mooie traditie worden.

  1. 561,80

Met de medewerking van Ds. Eric Cossee, konden we het in 1980 door hem                                            geschreven boekje “de Remonstranten aan de Oude Wetering” een herziene herdruk laten beleven. We waren door onze voorraad heen terwijl er nog steeds vraag is naar het boekje dat een mooie inkijk geeft in onze geschiedenis, die teruggaat tot de 17e eeuw. Zoals bekend is Eric Cossee tot twee keer toe een aantal jaren onze voorganger geweest.

  1. 228,11

Het was natuurlijk de bedoeling om ons programma onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen. Dat kost geld (advertentiekosten, drukwerk enz.). Het zojuist genoemde boekje van Eric Cossee is trouwens ook goed voor onze P.R.

Totaal (bruto)                                                                                                                  €  1715,85                                                                                                                

 

Programma 2018

Oecumenische Buitendag op 13 januari naar Utrecht

Lezing  door Martijn Vis over biologisch rozen kweken  op 7 maart

Excursie voor leden enz.  op 3 juni naar slot Loevestein

Koffieconcert na kerkdienst  op 29 april  (11.15 uur)

Lezing door Roos Ritmeester over Eckhart Tolle op 16  mei

Titel (suggestie): “De kerk en nieuwe spiritualiteit”

Arminiaanse Markt  op 7 juli

Hagenpreek  op 26 augustus

Koffieconcert na kerkdienst  op 4 november  (11.15 uur)

Lezing door Rian Goossens over Spinoza  op 25 oktober

Muziek- en poëzieavond op 30 november