Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

Overdenking

Adonai ro-i echsar

Zo begint de Hebreeuwse psalm 23. ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. En eerlijk gezegd, ik vind dat nogal een overweldigend begin. Is dàt onze ervaring als we geconfronteerd worden met verlies, gemis, dood? Is dat hoe we het in ons dagelijks beleven: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets …?
Heer, herder, niets ontbreken …Die eerste regel kan al meteen de nodige weerstand oproepen.

Vandaag de dag is er, bij veel mensen, ook in de kerk,  een zekere huiver ontstaan om het woord God te gebruiken en helemaal om over God te spreken in mensvormige beelden, zoals bijvoorbeeld het beeld van een herder. Liever wordt er gesproken in meer abstracte termen: God als Dragende Grond, Bron van Zijn, Goede Macht die ons hoedend en wakend omgeeft.

Mooie woorden- ik gebruik ze zelf ook – om uitdrukking te geven aan Iets waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Juist in die eerste regel staat een heleboel in en ik geloof niet dat de psalmist hier uitdrukking wil geven aan een massief, rotsvast geloof, al steekt hij ferm van wal.

Die eerste zin van psalm 23 begint met de Godsnaam. De naam die voor Joden zo heilig is dat ze hem niet uitspreken, maar in plaats van dat woord met die 4 medeklinkers: adonai zeggen. Heer. Die vier medewerkers staan voor het onuitsprekelijke, letterlijk staat er : ’Ik ben die ik ben’ of  ‘Ik zal zijn’. God laat zich niet in één woord vangen (ook niet in duizend woorden!). Die 4 klinkers, dat ‘Ik ben die Ik ben’  staan voor een Nabijzijn. Een beetje vaag, maar zo kan het op allerlei manieren worden ingevuld. Een heel ruim Godsbeeld dus. Dan het tweede woord uit het eerste vers: ro-i, mijn herder. Roè is het Hebreeuwse woord voor herder. Nu dus geen vaag, maar een heel concreet, antropomorf; mensvormig Godsbeeld. En daar is óók veel voor te zeggen:

In het Oude Testament worden de leiders van het volk herders genoemd en sommigen wáren  ook echt schapenhoeders
Mozes bijvoorbeeld hoedde de schapen van zijn schoonvader Jethro voordat hij door God geroepen werd en later is hij bereid om als herder van zijn volk zijn leven te geven.

David hoedt de schapen, terwijl zijn vader Isaï zijn zeven andere zonen aan Samuel voorstelt, David wordt letterlijk achter de schapen vandaan gehaald om door Samuel gezalfd te worden. Later verwijst David naar zijn ervaring als herder als hij zijn leven wil riskeren in de strijd tegen de Filistijnen. Een ware herder is bereid zijn leven te geven voor zijn schapen. Te gaan tot het uiterste.

En in het Nieuwe Testament is Jezus als goede Herder, één van de beelden die voor de hoedende aanwezigheid gebruikt worden.

Volgen als een schaap, worden als een kind; het zijn beelden die vaak in de bijbel gebruikt worden. Beelden die soms associaties oproepen met schaapachtig en kinderachtig. Maar het mooie van het Hebreeuws is dat die medeklinkers van het Hebreeuwse woord voor herder: roè, dezelfde klinkers zijn als in het woord voor vriend, metgezel en in het Hebreeuws is er dan ook altijd een verband.

Een  metgezel als een prachtig beeld voor een onvoorwaardelijke vriendschap, in wederzijds vertrouwen.

Ik geloof dat psalm 23 in eerste instantie niet bedoeld is al een soort gelovig statement, maar al een beschrijving van onze levensweg en hoe je die kunt gaan. Als een belofte . En ook al een verlangen dat diep in ieder mens schuilt: het verlangen om thuis te komen, bij jezelf, bij elkaar.In vrede te leven, in vrede te zijn.Thuiskomen.Voor mij is dat een woord dat alles met God heeft te maken.

Psalm 23 gaat voor mij over een weg naar huis.

En hoe gaat dat …
De herder jaagt zijn schapen niet op, hij duwt en trekt niet, hij leidt zijn schapen, ons mensen, door ons  innerlijk wakker te roepen, hij spreekt tot het diepst van ons wezen.
Niet in een gebiedende monoloog, maar in een dialoog van vertrouwen en liefde.

Díe geest van God, die kracht of bezieling,  is het die ons in ons leven begeleidt. Wij mogen daarop vertrouwen , ook al is onze weg in onze ogen onbegrijpelijk en onacceptabel al voert die weg door dalen van duisternis en dood.

God valt niet samen met de voorzienigheid, aan dat beeld hebben we in onze diepste nood en verdriet ook niets.
God wil ons nabij wil zijn in de allerdiepste diepte. Daarin zit de troost van psalm 23. Ieder mens moet uiteindelijk heel veel dierbaars in het leven loslaten en de sprong met de belofte wagen. In psalm 23 is God de herder. In het  evangelie heet Jezus de herder en zijn volgelingen de schapen. Maar zou het niet ook de bedoeling zijn dat wij van volgzame schapen zèlf hoedende herders worden, mensen die in Jezus’ geest zorgzaam zijn?

Wij zijn herders in zijn geest als we anderen niet onder druk zetten of opjagen, maar als wij mensen ontmoeten op de manier van Jezus en dat doe je door een ander bij de naam te noemen,echt te zíen,  door naast iemand te gaan staan in zijn of haar dal van diepe duisternis en door te luisteren naar wat er in hem leeft en bovenal zou wìllen leven.

En dan kom ik bij dat laatste woordvan de eerste regel van psalm 23: echsar: het ontbreekt mij aan niets. In het Hebreeuws staat er óók: ‘ik ontbreek niet.’ Laten we het eens zó lezen:

Ik ontbreek niet … jij ontbreekt niet. Je hoort erbij. Ook als je wereld in elkaar stort, omdat je alleen verder moet in het leven. Ook als alles je tussen de vingers door lijkt te glippen. Als je het moeilijk vindt om de zin van het leven nog te vinden als de ouderdom je steeds meer af lijkt te pakken. Als je mensen die je lief zijn maar niet kunt bereiken. Jij hoort erbij. Ik hoor erbij. Wij horen erbij. Soms zijn we voor elkaar een herder, soms zijn we een schaap, maar die Ene gaat met ons mee en Hij zal met ons zijn.

Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.

Roos Ritmeester

 

Van de Kerkenraad

Programma Oecumenische Buitendag    Zaterdag13 januari 2018

Het is al weer enige jaren een traditie om met mensen van verschillende kerken een
gezamenlijke “buitendag” te hebben. Het doel hiervan is om met elkaar een inspirerende en
gezellige dag te hebben.

Op zaterdag 13 januari a.s. zullen we om 12.30 uur vertrekken vanaf de Noordhoek te
Roelofarendsveen naar Utrecht.

Aangekomen bij het Catharijne Convent (museum voor religieuze kunst) beginnen we eerst
met een kopje koffie en bekijken we o.a. de Luther tentoonstellingen en diverse stukken die te maken hebben met de roerige tijd rond de Reformatie.

Ook toen was er veel te doen rond spotprenten!

Na het bezoek aan het Catharijne Convent stappen we op de boot voor een rondvaart door de Utrechtsche grachten.

Rond 17.00 uur vertrekken we naar een leuk restaurant waar we deze dag afsluiten met een
gezamenlijk diner. De thuiskomst zal rond 21.00 uur zijn.

De prijs per persoon bedraagt € 55,= en is inclusief: kopje koffie, entree
Catharijne Convent, rondvaart Utrechtse grachten, diner en vervoer per touringcar.

U kunt zich voor deze dag opgeven: graag vóór 20 december a.s. bij:

Marian van Velzen
tel: 071-3312921 email: marian.van.velzen@hetnet.nl

Ellen van der Willik
tel: 071-3315979 email: ellenmeditatie@gmail.com

Bram van der Voet
tel: 071-3312989 email: bvdvoet@outlook.com

KOPER POETSEN

En natuurlijk gaat er aan dit feestelijke gebeuren het een en ander vooraf.

Voor de liefhebbers die graag de handen uit de poets mouwen steken gaan we op vrijdag 15 dec. om ongeveer 10.30 uur in de consistorie al het koperwerk weer laten glanzen als nooit te voren.

Niet de leukste klus maar het knapt er weer ontzettend van op.

Na gedane arbeid heb je heel veel eer van je werk. We starten de ochtend met een kopje koffie en ..,

traditie getrouw neemt Onneke meestal iets lekkers mee. Tussen de middag zorgt uw koster weer
voor een lekker kopje soep en een belegd broodje.

Na de lunch starten we met het maken van de kerstdecoraties voor aan de wand. Nadat we de
rommel opgeruimd hebben, is de kerk klaar om samen met U hele fijne, gelukkige en warme
kerstdagen te vieren. U KOMT TOCH OOK ???????

Groeten ED.

DE KERSTLUNCH

In overleg met het kerkbestuur is er besloten dat we op dinsdag 19 december a.s wederom de kerstlunch laten plaats vinden.

We beginnen de middag om 12 .00 uur.  KOMT U OP TIJD A.U.B. !!!!!!!!

Een gebeurtenis waar verschillende mensen naar uitkijken. Ik denk dat er vele mensen jaloers zijn, omdat wij een middag als deze in een kleine kerkgemeenschap kunnen organiseren.

Als koster ga ik me weer voor de volle honderd procent in zetten om van deze middag, een geslaagde middag te maken.

De diverse gerechten worden afgewisseld met samenzang, een gedicht  en een mooi kerstverhaal.
En om u alvast een beetje in de kerststemming te brengen volgt hier onder het lunch menu:

                         Sneetje Smorrebrod [ vis]

                        Courgette pompoen soep

Vederwild pastei met garnituur

Vers fruitsalade met hangop

Koffie of thee met luxe bonbon

Bij het hoofd gerecht schenken wij een glas rode, witte of rosé wijn en voor de anti alcohol mensen onder ons een glas vruchtendrank of Spa water.

Als u dit heeft gelezen weet ik zeker dat uw smaakpapillen beginnen te tintelen en wilt u er ook nog een mooi kerst verhaal bij dan kunt u zich voor deze middag opgeven bij ondergetekende tot
uiterlijk zaterdag 16 december. (Noodzakelijk i.v.m de inkoop).

Groeten van de koster, ED v. Pelt.

Tel. 0713315920 of per e-mail:plonie.ed@gmail.com

Gedicht van Charles Kersten

Welke ster?
Een wereld ster?
Een rode ster?
Een voetbal ster?
Of de fel begeerde
Hoog lichtende ster?
Die altijd schijnt
Ook overdag
De ster met hemelhoog
Gezag
Die ik jaren niet zo
Schijnen zag
De ster, die ons verlicht
Het licht, waarvan
Ik dicht
Dit licht, heeft mij
De wereld beter doen begrijpen
Wat belangrijk is en waarvoor
Ik beter kan gaan wijken
Dat licht, dat je gelukkig maakt
Als je er voor open staat
Dat licht zal met de wereld
Gaan versmelten
Dat licht, zet straks, de wereld
Ook op stelten
De Grote Vrede, kan dan zomaar
Komen
Maakt plaats, voor verwachtings-
volle dromen
De Eeuwige, is voor ons op aarde,
Nu gekomen

CK., 2017

Vertelvoorstelling 

Dit jaar hebben we een vertel voorstelling gehouden op 25 oktober.
Het is vandaag de dag nog steeds de moeite waard om aandacht te schenken aan Jacobus Arminius,

De geestelijke vader van de Remonstranten. Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend  en voor sommigen zelfs provocerend waren . En dat   zijn ze nog in 2017.Dat is de mening van Marijke Broekhuijsen uit Bussum Remonstrant ,lid van de Kapel  in Hilversum en van professie acteur en cultuurpedagoog.

De voorstelling was geschiedenis,
vertelling en muziek 2 muzikanten. De kerk was omgebouwd met verschillende verhuisdozen waarop de namen Gomarus en Arminius stonden die  op   willekeurige  manieren waren  neergezet. Marijke Broekhuijsen  schreef op uitnodiging van een aantal samenwerkende  kerken een “vertelvoorstelling “.Ook bij ons heeft ze die met nog drie andere mensen “Hein Dop Eric Raaijman en Christiene de  Cock” uit gevoerd.

Op onze stoelen lagen briefjes met de naam Rekkelijk of Preciezen.

Aan ons werd gevraagd of we op de goede stoel zaten

De theologische strijd van vier eeuwen terug , laat ons zien dat  die ook nu nog steeds actueel zijn Heeft een mens een vrije wil. Toen was dat een  theologische vraag die emoties in de samenleving opriep ,nu is het een stelling van professor Dick Swaab in zijn boek “Wij zijn ons brein”.

Mensen die geloven in een vrije wil zijn gelukkiger ‘zo meent Marijke.

In de vertelling kwam de tegenstelling van de twee Professoren tot uiting in geloof .Gomarus

Was streng in de leer en Arminius  stelde dat alles ter discussie moet kunnen staan.

Er ontstond op de theologische faculteit een strijd tussen deze twee hoogleraren.

Arminius geloofde dat we moeten blijven zoeken naar de waarheid .Voor hem bestond die kennelijk wel ,al was die nog niet gevonden. Kan je dat nu nog zeggen?

Het was een indrukwekkende avond , die heel goed gespeeld en gezongen werd door de artiesten.

Onneke .

Muziek & Poezieavond                                                                                  24 november 2017

Het thema van de avond was ”veelkleurigheid” en ”veelkleurig” was het ook, zowel in woord als in klank. Het is altijd wonderlijk dat afzonderlijke letters en lettertekens samen een geheel vormen dat dan betekenis krijgt voor de luisteraar.
Er waren zeer persoonlijke gedichten bij die soms ontroerden, maar ook de humor en de mystiek waren vertegenwoordigd. De veelzijdigheid van de samenleving werd genoemd en het feit dat alle mensen eigenlijk hetzelfde zoeken bij elkaar, hoe anders onze cultuur en achtergrond ook mag zijn.
Wat overheerste was het optimisme in de gedichten als contrast met het cynisme dat je ook zo vaak op straat en werk hoort.

Ook de muziek was veelkleurig. Mooi gitaarspel en zang van de ons bekende Gregorian vertegenwoordigde de folkmuziek.
De schoonheid van de orgelmuziek  hoorden we bij variaties op ”Zie ginds komt de stoomboot” door Gerard Bus en een ”Messe” van F.J. Fetis door John Boone.
Begeleidend speelde het orgel zowel bij een prachtige  zangsolo van Jennie Verweij als ook bij de samenzang.
De accordeonmuziek van Ton Krijger kwam prachtig tot zijn recht in ons kerkgebouw en Hans Lippens verraste met een lied van Huub Oosterhuis terwijl hij zichzelf begeleidde op de piano.

De catering en de hapjes van Ed van Pelt waren weer perfect.
Kortom, het was een heerlijke en inspirerende avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Dirk Ouwehand
Katwijk

Ons kerkje en ………Dick Enthoven

In verband met het op te schrijven verhaal van Dick Enthoven ben ik bij hem op de koffie geweest.

Zoals altijd een hartelijke ontvangst bij hem thuis aan de Huigsloterdijk, Weteringbrug. Op een steenworp afstand van ons kerkje. Koffie met koekjes. De koffie bleek na een tijdje door ons praktisch vergeten te zijn en was dus koud geworden. Want Dick mag dan volgens eigen zeggen niet zo vlot met de pen zijn,  praten kan hij des te beter en hij heeft véél te vertellen. Dan vliegt de tijd.

Dick wordt volgende week al weer 83 jaar en ondanks wat lichamelijke ongemakken die nu eenmaal bij de leeftijd horen is hem dat niet aan te zien en bovendien is hij nog heel goed bij de tijd. Doet zelf z’n huishouden nog in het huis waar hij al zo lang woont en kookt z’n eigen potje.

Hij is sinds ruim 3 jaar weduwnaar. Zijn vrouw Sieuwtje overleed in 2014 na een langdurige ziekte.

Dick is op woensdagochtend 2 december 1934 om 11.30 uur geboren. “Kon hij meteen mee eten ! “ Plaats:  op de boerderij van z’n ouders, tegenover de steenfabriek op de grens van Hillegom en Lisse, wel aan de oostkant van de Ringvaart. Die steenfabriek is er trouwens nog steeds zoals de meesten van ons weten.

Op de boerderij werden verschillende gewassen verbouwd maar er werd ook vee gehouden, circa 50 stuks. Daarnaast ook nog eens bollenteelt!

Na de oorlog werd de boerderij na een brand verkocht aan een neef en de familie verhuisde naar Bennebroek. Zijn vader was een echte ondernemer en heeft nog goede zaken gedaan. Uiteindelijk zijn z’n ouders naar Spanje verhuisd. Sieuwtje en hij zijn daar vaak op bezoek geweest. Zijn vader is in Spanje overleden.

Dick: “Ik ging in Heemstede naar de “Voorwegschool” bij het Wilhelminapark,  die stond goed bekend. M’n moeder vond dat ik goed onderwijs moest krijgen. Na de lagere school ging ik naar de Mulo in Hillegom, maar dat was maar van korte duur, 1 jaar.  M’n ouders stuurden me toen naar een kostschool in Culemborg waar ik helaas nét het Mulo-diploma niet haalde. In Culemborg ben ik nog een tijdje -met andere jongens-  klokkenluider geweest. Ik heb er veel beleefd. Interessant was dat er in de buurt van ons internaat een R.K. meisjesschool was. Nou, dan weet je het wel.

Terug thuis ging ik naar de landbouwschool in Hoofddorp. Het was de bedoeling dat ik daarna  op een bollenbedrijf van mijn vader in  Anna Paulowna ging werken maar dat kwam er niet van. Ik ontmoette nl.  mijn Sieuwtje (Van der Marel) en in 1960 zijn we getrouwd. Ons huwelijk werd in het kerkje in Oude Wetering ingezegend door ds. Kramer. We lieten het huis bouwen waar ik nu nog woon.

Waarom de Remonstrantse Kerk en waarom Oude Wetering?  Nou, het zit zo dat m’n schoonvader z’n enige dochter niet kwijt wilde en ik daarom op zijn boerderij ging werken. De familie Van der Marel was van Remonstrantse huize (schoonmoeder in feite Doopsgezind maar er was geen kerk van die richting in de buurt) en ging ter kerke in Oude Wetering!  Zelf had ik overigens een N.H. achtergrond”.

Dick vertelt verder dat hij het op de boerderij van de schoonfamilie prima naar zijn zin had al kon hij het beter met z’n schoonmoeder dan met z’n schoonvader vinden. Die had een duidelijke eigen mening en wilde  bijvoorbeeld niet investeren in het bedrijf. “Dat kwam nog wel een keertje, dus niet”.  In 1986 is de boerderij aan Sieuwtje en hem overgedragen. Toen in 2001 de nieuwe spoorlijn er kwam (voor de hoge snelheidslijn) is er een herverkaveling van land geweest en daar is de boerderij niet slecht uitgekomen. Zijn zoon Richard is hem opgevolgd en woont met z’n familie op hetzelfde erf waar Dick woont.

De familie Enthoven heeft trouwens al heel lang wortels in onze streek, maar komt oorspronkelijk uit Nieuwkoop/Noorden. Het waren wevers en ze handelden in textiel maar “zaten” ook in het riet. Het waren handelslui.  Een deel van zijn voorouders is in Oude Wetering beland, dat wil zeggen aan de overkant van de wetering. Daar hadden ze een bakkerij en voorzagen ze de scheepvaart van proviand. Ze staken de wetering over om bij ons naar de kerk te gaan.

Dick en Sieuwtje kwamen samen al vanaf hun huwelijk in ons kerkje (Sieuwtje al eerder). Al meer dan 50 jaar dus en Dick voelt zich er nog steeds erg thuis. De Hagenpreken van de afgelopen twee jaar, op initiatief van ds. Roos Ritmeester gehouden, vindt hij fantastisch. Hij heeft aan veel predikanten goede herinneringen o.a. aan ds. Anna Hoekstra. Hij wil graag ook de inzet voor de kerk van ons kostersechtpaar Van Pelt noemen.

De afgelopen tijd kwam hij niet vaak meer naar onze tweewekelijkse diensten en dat komt omdat z’n vriendin Riet in Alphen a/d Rijn woont.

Dick heeft in allerlei besturen gezeten zoals van de kruisvereniging, van de school en van de plaatselijke bank. Ook was hij tot nog niet zo lang geleden lid van de Beheercommissie van onze kerk. De commissie die er op let dat kerkgebouw en de twee woonhuizen in goede staat blijven.

Sieuwtje is lang, totdat ze ziek werd, lid van de kerkenraad geweest heeft veel werk voor de kerk verzet. Na haar overlijden is de uitvaartdienst door ds. Thieme-Tiesing (zij heeft als gastpredikante regelmatig bij ons diensten waargenomen) uit Gouda geleid.  Dat heeft zij heel goed gedaan zegt Dick.  Anderen zoals Koen Holtzapffel en Eric Cossee waren niet beschikbaar. Het was midden in de zomervakantie.

Tot zover, in het kort!,  het verhaal van Dick.

Lisse, november 2017.
Hans de Vries

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
17 septemberDs. Wytske DijkstraGedicht van Jan Eijkelboom; Handelingen7:51 en 8:4“Vredesdag en Godsdienstvrijheid”
1 oktoberDs Roos RitmeesterPsalm 139Ken je mij (lied Trijntje Oosterhuis) “Ken je mij, wie ben ik dan”
15 oktober Dr.E.H. CosseePrediker 7:15-20; Matt. 5:38-48“Op zoek naar een nieuwe balans” (Pred.7:18)
29 oktoberDs. Anne HoekstraMatt. 9:1-8; Efeze 4:22-32 “Vallen is niet erg, niet opstaan is een zonde”
12 novemberGovert Jan de VriezePrediker 12: 1-18; Lucas 2:22-35 “Een licht dat geopenbaard wordt”
26 novemberM.E. Rosen Jacobson-van DamDeut. :6-21een Meisje van niks (Charles Péguy) “Houvast”

Opbrengst collectes

datum
17 septemberIKV Vredesweek€ 41,65Gemeente€ 61,50
1 oktoberVoedselbank Alkemade€ 71,50Gemeente€ 89,75
15 oktoberOnderhoudsfonds€ 49,80Gemeente€ 48,25
29 oktoberHuman Rights Watch€ 28,25Gemeente€ 38,-
12 novemberGeloof en Samenleving24,40Gemeente€ 34.90
26 novemberAids Fonds€ 29,60Gemeente€ 37,60

Toelichting op de a.s. speciale collectes

24 december (kinderkerstdienst)
SOS-kinderdorpen
Geheel volgens de traditie collecteren we op Kerstavond voor SOS-kinderdorpen. Deze organisatie zorgt er voor dat weeskinderen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouder(s). Na Wereldoorlog II ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

 

25 december (1e Kerstdag)
Remonstrantse Broederschap
De opbrengst van deze collecte gaat naar onze          landelijke organisatie, die in Utrecht is gevestigd. We kunnen als plaatselijke gemeente de ondersteuning van het landelijk bureau absoluut niet missen. Onze Broederschap onderneemt samen met de gemeenten allerlei initiatieven om de Remonstranten weer op de kaart te zetten. Er zit inmiddels weer wat groei in en dat is tegenwoordig bijzonder!

 

31 december (Oudjaar)
Solidaridad
Solidaridad steunt boeren en arbeiders in Zuid-Amerika, Afrika en Azië in hun streven naar een menswaardig bestaan.  Men brengt o.a. De Max Havelaar koffie in de winkels. Ook wordt er gewerkt aan een eerlijke en duurzame productie van fruit, cacao, thee en goud.

 

8 januari
Bartiméus Sonneheerdt
Deze vereniging zet zich in voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking en dat vanuit een Christelijke levensovertuiging.

 

21 januari
Oecumenische dienst elders.

 

4 februari
Net4Kids
Zoals organisaties als SOS-kinderdorpen en Warchild zich inzetten voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden, doet Net4Kids dat ook. Via dit krantje houden wij u op de hoogte van ook hun werk.

 

18 februari
Geloof en Samenleving
Onder het motto “Remonstranten geven” is de instelling “Geloof en Samenleving” de landelijke organisatie die de diaconale taken van de Broederschap uitvoert. Meer informatie kunt u desgewenst opvragen bij het landelijke bureau, info@remonstranten.org

 

4 maart
Onderhoudsfonds
De opbrengst van deze collecte wordt aangewend voor het onderhoud van ons kerkje en voor de woonhuizen Kerkstraat 40 en 42.  De onderhoudskosten zijn meestal veel hoger dan de opbrengst van de collectes (2 x per jaar), maar alle beetjes helpen!

 

18 maart
Landelijke Jongerengemeente Arminius
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst, dus is het belangrijk om deze gemeente te steunen !
De gemeente is er voor jong volwassenen en richt zich op thema’s die met geloof te maken hebben. Aan hun website wordt ontleend: “Geloof jij dat er “meer” is, maar ben je er nog niet helemaal uit wat dat dan is?”
“Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven, maar mis je een eigen inbreng?” enz.

Verjaardagen

02 december hr D. Enthoven
22 decembermevr. L.E. Hanrath-van Balen
31 decembermw. P.C. van Pelt
31 decembermw G. de Wit-Ebskamp
05 januari mw. M.W. Prevoo-Pool
15 januari hr J. Timmers
15 januari mw J.G. Jonk – Krasenberg
27 januari mw. J. de Vries Lentsch-van Staveren
29 januari mw. E..M.J. ten Kate-Dam
30 januari mw. J. Enthoven-Lamers
16 februari hr P.J. de Rijk
18 februari mw E.A.M. van Wolveren-Jones
23 februari hr H.C. Wesselius
26 februari hr D. Ouwehand
09 maart hr. M. v.d. Voet
15 maart mw. O. de Vreugd-Schouten
15 maartmw. M. Meijnders-Heck

Rooster vrijwillige bloemendienst

Sinds jaar en dag kennen wij de “vrijwillige bloemendienst”.

Het idee hierachter is dat wij op die manier aan iemand van ons die bijvoorbeeld ziek is of een heugelijk feit te vieren had of heeft, in de bloemetjes kunnen zetten. Die bloemen worden verzorgd door onze eigen leden, vrienden en belangstellenden.

Degene die hiervoor is ingeroosterd zorg nl. voor een mooi boeket dat tijdens de kerkdienst op het koorhek  staat. De predikant meldt vanaf de kansel bij de Mededelingen voor wie de bloemen bestemd zijn en na afloop van de dienst wordt er voor gezorgd dat ze (met een kaartje) naar het bestemde adres worden gebracht.

 

Het blijkt al enige tijd nog niet zo eenvoudig te zijn om het (kwartaal)rooster te vullen. Daarom vragen wij ieders medewerking om deze mooie traditie in stand te houden. Het zou toch doodzonde zijn wanneer we er wegens gebrek aan belangstelling mee moeten stoppen?

Het rooster voor de komende maanden is als volgt:

Zondag  10  dec.             Fam. Kersten
Eerste Kerstdag.             Mevr. P.C. Plooij
Zondag.  7 jan.                Fam. Pelt
Zondag   4  febr.             M. ten Kate
Zondag   18 febr.            Fam. Vis
Zondag   4 maart.           Mevr.  W.E. Lagerweij

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org