Op de Oude Wateringhe, Jaargang 53

Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed” in onze gemeente.
Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren. 

Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus

Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking

What the world needs now is Ubuntu

 ‘Mensen zijn vreselijke wezens’  meldde  een twitteraar, na het zien van de beelden van een 5-jarig Syrisch jongetje, dat na een bombardement onder het puin vandaan werd gehaald. Verdwaasd en een beetje verbaasd kijkt de kleuter voor zich uit in de ambulance. Foto’s en video’s  van het jongetje – hij zou Omran Daqneesh heten – werden duizenden keren gedeeld en maakten veel los, mensen werden naar hun eigen zeggen weer doordrongen van de verschrikking van de oorlog in Syrië en Amerikaanse mensenrechtenactivisten eisen, na het zien van Omran, dat er meer gedaan wordt voor Syrische vluchtelingen.

De beelden van Omran roepen bij Christiaan Weijts, schrijver en columnist gemengde gevoelens op. In de NRC  van 26 augustus schrijft hij:

‘Iconische foto’s van oorlogskinderen: treurig dat alleen die op westerse emoties toegesneden beelden ons nog raken.’ vindt Christiaan Weijts.

Niemand ontkwam aan hem: het jongetje in die ambulance in Aleppo, bebloed, onder het gruis, beduusd zijn eigen wonden opmerkend. Wie het beeld online deelde, tikte er doorgaans boven: ‘Geen woorden voor.’

Ik heb ze wel, die woorden. Het is namelijk kitsch. Dat wil zeggen: een perfect op onze westerse emotie passend beeld. We zien geen bejaarde of bebaarde Syriërs, geen gesluierden of anderszins opzichtig religieuzen – niets dat aanstoot kan geven.

Dit is hoe wij het wereldleed het liefste zien. We turen naar een jongetje dat het overleefde omdat we geen dode kleuters willen zien, hooguit in slaaphouding op een strand.’[…]

Erg uitzonderlijk is de nieuwswaarde van het Aleppo-jongetje niet. Dat daar dagelijks kinderen sterven kan niemand onbekend zijn. Toch verdrong het iconisch beeld de olympische medailles van de internationale voorpagina’s. Treurig, dat wij het wereldleed alleen nog via kinderen kunnen invoelen. Bij een overzicht van de World Press Photo door de jaren heen vielen mij ook de oorlogskinderen op, met het Vietnamese ‘Napalm-meisje’ (1972) als bekendste ster. Het zijn de zigeunerjongetjes-met-traan 2.0.’

Cynische woorden, zo op het eerste gezicht,  maar hij heeft een punt, vind ik. Sentimentaliteit  blijkt maar van korte duur te zijn en geen bron waaruit duurzame veranderingen voortkomen.  Cynisme – waar ik Christiaan Weijts beslist niet van verdenk- ten aanzien van de werkelijkheid waarin we nu zitten, met in onze ogen uitzichtloze burgeroorlogen en een vluchtelingen problematiek, waar we nog geen antwoord op hebben, brengt ons ook niet verder.

Ik geloof dat we in deze tijd moeten kijken naar wat wel werkt en gewerkt heeft in situaties die ook onoplosbaar en uitzichtloos leken.

En de eerste aan wie ik dan denk is Nelson Mandela. Mandela werd sinds zijn gevangenschap het symbool van de strijd tegen de Apartheid. Toen hij na 26 jaar vrijkwam, werd hij de eerste president van het nieuwe Zuid-Afrika en door zijn verzoeningspolitiek wist hij een bloedige burgeroorlog te voorkomen. Hoe kreeg Mandela dat voor elkaar? Waardoor of door wie werd hij geïnspireerd.

Zelf zegt hij hierover dat het de filosofie van ubuntu is die zijn politiek denken en handelen heeft bepaald en dat de spirit van ubuntu – dat diepe besef dat we slechts mens zijn via de humaniteit van andere menselijke wezens – geen plaatselijk fenomeen is, maar dat het wereldwijd heeft bijgedragen aan onze gemeenschappelijke zoektocht naar een betere wereld.

Ubuntu :  ubu (zijn) en –ntu (bezieling) kun je op verschillende manieren definiëren: als éénzijn, als ‘menselijkheid tegenover anderen of als menselijk wòrden door anderen.

Bisschop Desmond Tutu geeft deze definitie: ’Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen, omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.’

Mandela liet zich ook in zijn persoonlijk leven leiden door ubuntu. Hij ging een relatie aan met zijn bewakers die gekenmerkt werd door gelijkwaardigheid. En in contact met blanke machthebbers, in de laatste jaren, van zijn gevangenschap, bleek hoeveel begrip hij had voor hun vrijheidgeschiedenis.

Onze wereld heeft een schreeuwende behoefte aan Ubuntu , het mensbesef dat wij allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als dàt besef wortel schiet dan kan er voor wat uitzichtloos en onoplosbaar leek plotseling een nieuw perspectief zijn. Niet alleen op het grote wereldtoneel, maar ook heel dichtbij in onze persoonlijke relaties.

Roos Ritmeester

EEN MODERNE HAGENPREEK 

Zondag  24 juli werd in Oude Wetering voor het eerst een Hagenpreek gehouden.
Het was die dag heel mooi weer.
Om 10 uur stroomde de kerk aardig vol om te genieten van een kopje koffie met cake.
Bram  heette iedereen welkom voor deze bijzondere dienst.
Daarna nam Ds. Roos Ritmeester het woord.
Zij vertelde de geschiedenis van ons kerkje, dat was heel interessant.
Daarna allemaal, ongeveer 50 personen, de tuin in van onze koster, waar een halve cirkel was gevormd van tuinstoelen gericht naar  het prieel van Ed. Daar stond een soort preekstoel opgesteld en een keyboard  waar de organist op speelde.
Nadat de liturgie was uitgedeeld kon de openlucht dienst beginnen.
Er werd gezongen geluisterd en gebeden wat toch wel heel apart was zo buiten.

Na deze mooie dienst begon de picknick. De dis was rijk voorzien met allerlei lekkere broodjes quiches, e.d. waar iedereen van kon genieten. Het geheel was zeer geanimeerd. Zo te zien genoten we allemaal.

Ook onze gasten waren allemaal vol lof. Deze zondag zal niet snel vergeten worden.
Met dank aan Roos en Plonie en Ed voor deze grandioze  zondag.
De redactie. Onneke de Vreugd.

 hagepreek

krantenartikel uit Het Leidsch Dagblad van 25 juni 2016

Van de Kerkenraad

De Preek van  de Leek
De tijd dat dominees het monopolie hadden op preken en de goegemeente vertelden hoe het zit en moet, ligt al heel lang achter ons. Tegenwoordig zijn het de columnisten, de journalisten de makers van de actualiteiten rubrieken en niet te vergeten de cabaretiers en cartoonisten,  die als opiniemakers optreden.

Met die constatering in het hoofd ontstond een aantal jaren geleden in het project ’de Preek van de Leek’, waaraan inmiddels tientallen kerken hebben meegedaan. De predikant of voorganger stond zijn kansel of aan ‘leken’ en zo werden journalisten, politici, cabaretiers en schrijvers uitgenodigd om een kerkdienst vorm te geven, compleet met bijbelteksten, zingen, bidden of mediteren en collecteren.

Het idee om een bekende of minder bekende plaatsgenoot, vanuit zijn of haar persoonlijke bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid een thema te laten be(s)preken sprak ons als kerkenraad aan.

We kiezen wel voor een andere vorm. Wel op de kansel, maar niet op zondag en ook niet met het vaste stramien van bidden, zingen, en bijbelteksten.

Op vrijdag 30 september zal onze eerste ‘Preek van de Leek’ plaatsvinden. In onze eigen kerk Kerkstraat 41 Oude Wetering.

We zijn heel blij met onze eerste (s)preker : de heer Geert van der Velde

De heer van der Velde  woont  sinds  2010 met zijn vrouw naar volle tevredenheid in Roelofarendsveen, waar hij zich heeft gestort  op vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk, eerst het juridisch spreekuur op AZC Katwijk. In het verleden heeft hij als jurist bij de Raad van State veel vreemdelingenzaken behandeld, dus de klik was er. In de eigen gemeente is hij ook actief als vrijwilliger voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die met verblijfsvergunning hier een woning toegewezen hebben gekregen.

In de gemeente Nieuwkoop coördineert hij  inmiddels deze maatschappelijke begeleiding. In zijn ‘Preek van de Leek’ wil hij  graag vertellen over de achtergronden, de processen die zich zoal afspelen en de geweldige ervaringen die zijn  vrijwilligers en hij  daarbij opdoen.

De avond begint met koffie  om 19.30. Om 20.00 houdt de heer van der Velde zijn preek.

Na de pauze die muzikaal omlijst zal worden door Hans Lippens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

We sluiten tussen 21.30 en 22.00 uur af met een glaasje en een hapje.


Nieuwe leden

Er hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld:
De heer J. Timmers en de heer H. Bos.

Welkom bij de Remonstrantse Gemeente Oude Wetering


Terugblik op de  Arminiaanse  markt 2016

Na een financieel gezien paar mindere jaren kunnen we deze keer terugkijken op een prima resultaat. De definitieve bruto-opbrengst komt uit op € 2764,08 !
We werden op 9 juli gezegend met prima weersomstandigheden en dat was goed te merken aan de drukte op de braderie én dus op onze markt.
Neem daarbij in aanmerking de zoals altijd weer fantastische inzet van veel van onze leden/vrienden mét de nodige aanhang !! en we kunnen vaststellen dat de omstandigheden ideaal waren.

De opbrengst kan als volgt verdeeld worden en ter vergelijking laat ik die van 2015 ook zien:

2016 2015
Rommelmarkt 254,16 282,-
Terras 1099,26 383,-
Verkoop in de Kerk 420,35 462,-
Boeken 380,38 272,-
Lotterij 619,51 388,-
Gift 100,-
Totaal 2764,08 1887

Een hele mooie stijging van het resultaat. Die hebben we hard nodig om onze financiële huishouding op orde te houden.

Van de opbrengst moeten nog wel gemaakte kosten moeten worden afgetrokken. Die belopen rond de € 230,– , praktisch gelijk aan vorig jaar.

Zoals u ziet zijn er een paar opmerkelijke verschillen tussen de beide jaren. Het terras en de loterij vallen daarbij  extra op.

We zullen o.a. de cijfertjes in de organisatiecommissie zeker nog gaan analyseren en nagaan of er misschien aanleiding is om onze Arminiaanse Markt de volgende keer wat anders te gaan inrichten.

Los daarvan is al langer onderwerp van discussie of we wel met het onderdeel rommelmarkt door moeten gaan. We zullen we de komende maanden de nodige beslissingen moeten nemen.
Heel veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet om de markt van 2016 tot een succes te maken !

Hans de Vries

Vooraankondigingen

  1. Na succes van vorig jaar is het plan om bij voldoende belangstelling van vrijwilligers en deelnemers is om op vrijdag 25 november een muziek en poezie avond te organiseren
  2. Mogelijk wordt er zondag 13 november na de kerkdienst een koffieconcert gehouden.

TROUWEN IN ONS  KERKJE

Van onze nieuwe redacteurs Onneke en Piet de Vreugd heb ik het verzoek gekregen om eens een stukje te schrijven over de huwelijken die hier in deze kerk worden afgesloten. Hiervan zijn de meesten burgerlijke huwelijken, maar ook een aantal kerkelijke.  Een kleine  10 jaar geleden bereikte ons het verzoek  van de toen nog gemeente Alkemade of de Remonstrantse kerk beschikbaar was om burgerlijke huwelijken  voor die zelfde gemeente, door een bevoegd ambtenaar, te laten voltrekken. En zo is het balletje gaan rollen, en hoewel ik daar zelf geen administratie van bij houdt,  denk ik dat er inmiddels wel 30  tot 35 huwelijken zijn voltrokken. Het is voor mij als koster vaak veel werk omdat de trouwlustigen nogal eens een andere opstelling in de kerk willen, maar ontzettend leuk om te doen. De kerk wordt vaak opgesierd met vrolijk ogende bloemstukken en linten, zowel binnen als buiten. En omdat zo een trouwdag toch iets bijzonders is  brengen de bezoekers een apart sfeertje mee, wat automatisch inhoud dat de dag geslaagd is. Soms doen zich ook leuke anekdotes voor b.v. een (wel is waar wat ouder stel) waarop ik in de voorbespreking me liet ontvallen, dat je maar een keer in je leven trouwt, waarop de man antwoordde nee hoor, ik trouw voor de derde keer en m’n vrouw voor de tweede. Met licht blozende wangetjes heb ik toen maar toegegeven dat ook een koster het wel eens mis heeft met z’n uitspraken.  Vorig jaar trouwde een koppel hier uit Oude Wetering, zij toverden de kerk om in een soort theater met paarse en witte linten en twee oude witte stoelen voor in de kerk  voor de bruid en de bruidegom. Behalve het gebruikelijke tarief, leverde het de kerk ook nog een (tweede hands)  c d  speler op, zodat we nu zelf ook weer een muziekje  af kunnen spelen.  Afgelopen za. 27 aug. was er een kerkelijk huwelijk van een paar mensen uit Rijnsburg, geweldig zo als dat allemaal geregeld was. Met een eigen predikant een eigen organist een kerkenraadslid als afgevaardigde die de bijbel overhandigde een touringcar voor de daggasten en tot slot de bruid en de bruidegom in een schitterende Rolls Royce uit 1939.  Een heel mooi feest. Het is alleen jammer dat de gemeente Kaag en Braassem inmiddels zoveel trouw locaties heeft aangewezen dat bij ons de animo behoorlijk is terug gelopen. Heeft u vrienden, familie of kennissen die trouwlustigen in hun kring hebben, laat ze dan gerust contact opnemen met de koster voor een reservering we zullen ze dan met raad en daad bijstaan.

Groeten van uw koster  Ed .v . Pelt.

Een gedicht

Van één van onze vrienden Charles Kersten, ontvingen wij een gedicht dat wij, met zijn instemming, graag plaatsen.

VERBORGEN
Vaak is Hij voor mij verborgen
Dan ineens, zie ik
Z’n macht en kracht
Gelukkig, ik maakte me al zorgen
Meer, dan ik had gedacht
Dan weer, denk ik
Is Hij er ook voor mij?
Omdat ik Z’n strategie
Niet altijd doorzie
Een stil gebed
Heeft mij weer
Op het goede been gezet
Vrede en liefde zijn van Hem
Ik hoor Z’n stem
Moet zien
Dat ik er na leef
Iedere keer
Weer de moeite geef
Naar Zijn wens te leven
Dat kan zoveel vreugde geven
Hij betaalt het
Met zoveel rente terug
Zo, probeer ik te bouwen
Aan die ene grote brug
Die naar de
Eeuwige vrede leidt
Hoop en bid,
Da ik er op ben voorbereid

CK, augustus 2016

Waarover gepreekt werd:

 12 juni Dr. E.H Cossee: Micha 6:6-8; Lucas 24:13-32 “Gesprekken onderweg”(Lucas 24:17)
26 juni Ds. W.Hollart  : 2 Koningen2:1-18; Lucas 24:44-53 “Vertrekken en afscheid nemen”
24 juli  Ds. R.Ritmeester: Gen.1:26-31; Openb. 21:1-4; 2 Petrus 3:3-9 “Van paradijs naar Koninkrijk”
21 aug.Ds. J.F.Klijnsma: Openb. 21:1-7 “Dromen kunnen werkelijkheid worden”

Opbrengst collectes

12-06 SOS-kinderdorpen 69,35 Gemeente 116,-
26-06 Mercy Ships 33,- Gemeente 39,50
24-07 Light for the world 50,- Gemeente 250,95 *
21-08 Geloof en Samenleving 24,25 Gemeente 41,05

*)  Er is één collecte gehouden tijdens de “hagepreek”.  De opbrengst van de speciale collecte is in overleg met de voorzitter afgeleid van de laatst gehouden aparte collecte voor dit doel.

Toelichting op de komende speciale collectes


18 september
IKV Vredesweek
Deze collecte behoeft nauwelijks toelichting. De collecte wordt altijd gehouden in de Vredesweek.

IKV heet tegenwoordig PAX en blijft zich inzetten voor ontwapening, in het bijzonder voor een verbod op kernwapens

2 oktober
Lilianefonds
Het fonds helpt gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Duizenden kinderen kunnen dankzij die hulp weer meedoen en meetellen in hun eigen omgeving.


16 oktober
Voedselbank Alkemade
Voedselbanken zijn bijna overal te vinden, zo ook in Alkemade. Ze voorzien in een behoefte richting mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben.

30 oktober
Onderhoudsfonds
Regelmatig onderhoud aan onze eigendommen is vanzelfsprekend nodig.

13 november
Human Rights Watch
Sinds 2010 heeft deze internationale organisatie voor mensenrechten ook een kantoor in Amsterdam. Men ontvangt geen overheidssubsidie en is geheel afhankelijk van particuliere donateurs en instellingen. Dit jaar richt de organisatie zich vooral op het verbeteren van de positie van transgenders.

27 november
Geloof en Samenleving
We hebben dit jaar al eerder gecollecteerd voor “Geloof en Samenleving”, de landelijke organisatie van de Remonstranten die de diaconale taken van onze Broederschap uitvoert. Zoals eerder toegelicht staan dit jaar de (belangrijke) thema’s vluchtelingen en klimaat centraal.

Verjaardagen

6 september mw J. Vis-Warmerdam
9 september mw C.A Zeijlemaker-Dekker
15 september mw A. Iwema
26 september hr D. Broström
27 september hr  A.J. v.d. Voet
28 september mw. C. v.d. Voet
30 september hr A.P. v.d  Voet
6 oktober mw. C.A. Hellema- van Staveren
6 oktober hr C.A.M. Kersten
11 oktober hr A.H. Vermeulen
19 oktober mw. E. Jonk
18 oktober hr R.A.H. Put
5 november mevr. M.E.H. van Haselen-van de Engel
9 november hr  P. de Vreugd
10 november hr  J. Zoetendaal
24 november hr  H.W. de Vries
2 december hr  D. Enthoven
20 december hr M. Vis

Rooster vrijwillige bloemendienst

4 september Dhr.A.J. van der Voet.
18 september Fam. van Wolferen.
2 oktober Fam. M. Vis.
16 oktober Fam. Zoetendaal.
13 november Mw. E.A.A. Maarse.
27 november Mw. C.A. Hellema – van Staveren.
11 december Fam. de Rijk.

Ons kerkje en…. Bram van der Voet

 Interview door Dolly de Vries van Bram van der Voet.

Bram, je bent geboren in de Haarlemmermeer op 27 sept. 1939.  Waar precies?
Ik ben geboren aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout, in het huis van de zus van mijn moeder. Het huis van mijn ouders was nog niet klaar.

Ben je daar je hele jeugd blijven wonen?
Nee, we verhuisden naar Oude Wetering. Mijn vader werkte bij Maarse & Kroon in Aalsmeer. Hij is daarna begonnen met een eigen vrachtwagen voor vervoer van grind en zand. Ik kreeg nog een zus en broer in de Googstraat waar we woonden. 


Ging je naar een Christelijke kleuter- en lagere school?
Ja, in Oude Wetering. Mijn vader was Remonstrant  en mijn moeder Hervormd. Mijn moeder trok na haar huwelijk meer naar de Remonstrantse kerk en werd ook kerkenraadslid nadat ze lid van onze kerk was geworden.

Bram, ging je naar de zondagsschool van ons kerkje in Oude Wetering?
Ja, ik kwam als jongen veel over de vloer bij mijn oma en haar 2 broers, die bij elkaar woonden. Oom Cobus was penningmeester van ons kerkje. Hij nam mij mee naar de kerk. Het orgel moest toen nog van lucht worden voorzien door op pedalen te trappen.  Ik was toen ongeveer 10 jaar en deed dit werkje voor 25 cent per keer. De organist in die tijd was Jan Schoenmaker (uit Rijsenhout). Later ging ik meer belangstelling krijgen voor de zondagsschool. Oom Cobus heeft dus gezorgd dat ik interesse in onze kerk kreeg!

Heb jij ook je belijdenis gedaan?
Ja, in ons kerkje! Ik ging overigens in die tijd een eigen bedrijf opzetten en op 2 april 1964 trouwde ik met mijn Jopie die de kerk altijd een warm hart toedraagt, belangstelling toont, maar geen lid is. De predikant van toen was Ds. Cramer. Bij hem deed ik  Belijdenis.  Het is trouwens misschien aardig om te weten dat er in die tijd nog al eens kerkdienst om 7 uur  ’s avonds was, in plaats van ’s ochtends.

Kan je iets zeggen over het ontstaan van Bovo Tours Bram?
Mijn vader was met zijn bedrijf begonnen onder de naam A.J.v.d. Voet.  Mijn vader huurde nl. de hiervoor nodige vergunning van  opa Boot uit Rijpwetering.  Na het overlijden van opa Boot kreeg het bedrijf van mij en mijn broer de naam: Bovo Tours, een samengestelde afkorting dus van de namen Boot en v.d. Voet. Inmiddels waren er bussen gekomen voor ons touringcarbedrijf.

Bram, werd je ook officieel lid van onze kerk?
Tijdens mijn bevestiging was ik alleen nog vriend. Kort erna kwam ik in de kerkenraad en werd ik ook lid. Ik woonde toen ook in Oude Wetering waar ik voor jaren bleef wonen, aan de Plantage. Nu woont onze zoon Michel  daar  met zijn gezin en wonen Jopie en ik in Roelofarendsveen.

Wanneer en hoe ben je eigenlijk voorzitter van de Kerkenraad geworden?
Dat was in 1978, al een jaar nadat ik kerkenraadslid werd. Ik werd gevraagd door de hr. Visser die er mee op wilde houden als voorzitter (de schoonvader van José Visser, voor velen van ons nog bekend). Eerder in de tijd was Bovo Tours al opgericht.

Bram,  zei je gelijk “ja”?
Ik was zeer vereerd met dit verzoek en ben voorzitter gebleven. Vele dominees heb ik zien komen en gaan, zoals ook enkelen die kwamen wonen in het huisje naast de kerk, b.v. Ds. Fockema Andrea, Ds. Marga Vos en Ds. Eric Cossee.

In niet misschien juiste volgorde heb ik meegemaakt: Ds. Cramer, Ds. Fockema Andrea, Ds.Cossee, Ds. Went, Ds. Vos, Ds. Meyering, Ds. Holtzapffel, Ds. Riemersma en nu Ds. Roos Ritmeester. Ds. Cossee mochten we 2 maal als voorganger hebben.

Bram, waarom voel jij je thuis in ons kerkje?
Toch voornamelijk het hebben van respect voor elkaar. Je proeft op zondag het vrijzinnige, iedereen mag een mening hebben.

In het zakenleven heb ik veel voorzitterschappen gedaan, dan is het op zondagmorgen een rustpunt van de week,  ook nu, nadat ik gepensioneerd ben.

Bram vertelde mij tot slot dat hij het leuk vindt dat onze Remonstrantse kerk heel veel dingen onderneemt om Vrienden te werven, ondanks dat hij al jaren zegt dat hij niet voor “zieltjes winnen” is !

Hij hoopt voor onze kerk, dat die nog heel lang mag blijven bestaan.