Blog

Op zondag 1 oktober hadden we de gemeenteleden van Schoonhoven op bezoek. Ds. Roos Ritmeester had ter gelegenheid  van dit bezoek een bijzondere dienst gemaakt. Zoals we weten is onze predikante ook voorganger van de gemeente Schoonhoven. Ruim 4 jaar geleden bezochten...

Lees meer

Onze tweede Hagenpreek

Het weer was prima en vanaf 10 uur kwamen leden, gasten en belangstellende binnen druppelen Er werd over en  weer gezellig gepraat en gewacht tot de dienst zou beginnen. Iedereen zocht een plek buiten in de tuin van Ed en Plonie,die er zoals gewoonlijk heel mooi...

Lees meer

Startzondag

Zoals in het laatste krantje al vermeld, starten we op zondag 3 september a.s. met het nieuwe kerkelijk jaar, Startzondag dus.  Misschien heeft u het al in uw agenda staan? Ds. Roos Ritmeester zal op deze zondag (uiteraard) voorgaan.  Er is op deze dag tevens...

Lees meer

Oecumenische Buitendag

Het is al weer enige jaren een traditie om met mensen van verschillende kerken een gezamenlijke "buitendag" te hebben. Het doel hiervan is om met elkaar een inspirerende en gezellige dag te hebben. Op zaterdag 2 september a.s. willen we om 12.30 uur vertrekken vanaf...

Lees meer

Hagenpreek

Op zondag 13 Augustus 2017 organiseerde de Remonstrantse kerk Oude Wetering een weer bijzondere dienst in de tuin van de kosterswoning. Een hagenpreek, dat is een kerkdienst in de open lucht. Deze werden in de Nederlanden veel gehouden door calvinisten in 1566 en de...

Lees meer

Vertelvoorstelling van Marijke Broekhuijsen

Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan Jacobus Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten? Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren. En...

Lees meer

Kerkennacht

De Remonstrantse Gemeente in Oude Wetering doet dit jaar weer mee aan de Kerkennacht die samen met andere kerken in de streek op zaterdag 24 juni a.s., van 19.00 – 24.00 uur wordt gehouden. Wat is de Kerkennacht?  Die is ruim 10 jaar geleden in Oostenrijk ontstaan en...

Lees meer

Oecumenische dienst

De kerkdienst op zondag 30 april a.s.  in de Remonstrantse kerk te Oude Wetering, Kerkstraat 41, zal een bijzonder tintje hebben.  Deze keer zal nl. niet een predikant uit eigen gelederen de dienst leiden, maar pastor André van Aarle van de R.K. Parochie...

Lees meer

Concert Riet trio ‘en garde’

Zondag 2 april 11.15 - 12.00  Remonstranse kerk in oude wetering, Kerkstraat 41 Trio 'en garde'. Drie inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, allen professionele musici, hebben elkaar gevonden in het leukste wat er is, samen muziek maken! De combinatie van drie...

Lees meer

Kinderdienst op Kerstavond

Zoals gebruikelijk was er 24 december weer het kinderkerstfeest in de Remonstrantenkerk aan de Oude Wetering. Om 19:00 uur werd er gestart met een lied en een welkoms woord van Roos. Daarna mochten we luisteren naar prachtige muziekstukken uitgevoerd door Jesse, Gijs...

Lees meer