Vertelvoorstelling

Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan Jacobus Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten? Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren. En ze zijn dat nog in 2017. Dat is de mening van Marijke Broekhuijsen uit Bussum, remonstrant, lid van De Kapel in Hilversum en van professie acteur en cultuurpedagoog. Zij schreef op uitnodiging van een aantal samenwerkende kerken en organisaties een ‘vertelvoorstelling’ over Arminius, en voerde dat eind vorig jaar op met Jaap van Kampen en Hein Dop voor de bewoners van een wijk waarin een Arminiushof en een Gomarushof gelegen is.

woensdag/25/oktober/2017
19:30 — 20:30

Lees verder