Oecumenische dienst

Oecumenische dienst
Deze dienst zal onze predikant ds. Roos Ritmeester voorgaan, uiteraard in samenwerking met haar collegae van de P.K.N.-gemeente en de R.K. parochie.

zondag/15/januari/2017

10:00

– 11:00

R.K. Kerk

Ds. Roos Ritmeester